11190.htm

CÍMSZÓ: Emberbecsülés

SZÓCIKK: "Emberbecsülés. Héberül: Kábod. Legfontosabb feltétele: az igazságosság és méltányosság az ember szellemi, erkölcsi és társadalmi értékének megítélésében. A rabbinikus irodalom az ethikus élet integráns részének teszi meg és sokszor az Istenhez való kapcsolatunk igazolásául tekinti. «A Szentírásnak az a tanítása, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert, magában foglalja felebarátunk megbecsülését, függetlenségének tiszteletét és önérzetének kímélését is.» (Beresit Rabba, 24.) A Tóra - olvashatjuk más helyen - megtiltja az adósnál a zálogvétel céljából való megjelenést, mert ez megsértené családi életének méltóságát; a hitelező várjon az utcán, míg az adós maga hozza el a zálogot. A Talmud már részletesebben határozza meg az B. kötelességeit. «Becsülj meg minden embert érdemei szempontjából» [nem a rossz tulajdonságai szerint]. (Ábót, I. 6.) «Mikor a pereskedő pártok előtted (a bíró előtt) állnak, tekintsd őket bűnösöknek, de tekintsd őket ártatlanoknak, amikor távoznak, miután alávetették magukat az ítéletnek.» (Ábót, I. 8.) «Legyen felebarátod becsülete olyan drága szemeidben, mint a magadé.» (Ábót, 2. 15.) «Tanítványod becsülete legyen olyan drága előtted, mint a magadé; felebarátod becsülete olyan, mint a mesteredé és a mestered iránt való tiszteleted olyan, mint az Isten iránt való tiszteletedé (Ábót, IV. 15.) «Az ember megbecsülése olyan fontos követelmény, hogy meg lehet szegni miatta a szertartási tilalmakat is.» (Beráchot, 19b.) A becsületet, mint az egyén értékelését fogja fel a Talmud, nem pedig úgy, mintha az csak az embertársak részéről ajándékozott és a belső értékeket nem fedő elismerés volna. «A tanító iránt tartozó tiszteletadás megtagadását átokkal sújtották.» (Beráchot, 19a.) Ha az apa eláll a neki járó tisztelettől, a lemondása érvényes; ha arról a tanító mondana le, akkor a lemondás nem érvényes (Kidusin, 32a.), mert a tudomány (a Tóra) nem a tanítóé és nem mondhat le az annak kijáró tiszteletadásról, amely az ő személyén keresztül jut a szellemi felsőbbségnek. De nem csak abból áll az E., hogy meg kell mindenkinek adni a megérdemelt tiszteletet, de abból is, hogy kímélni kell az érzékenységet is. Nem szabad a bűnbánónak szemére lobbantani régen viselt dolgait; nem szabad gyanúba venni a zsidó vallásra tért ember vallásosságát. «Ha valakit csapás és betegség ér, ha elveszti gyermekeit, olyan kétséges beszédekkel, aminőkkel Jóbot vigasztalták meg a barátai, meg ne vigasztaljuk; gondold csak meg: elveszett e már ártatlan ember.» (Bába Mecia, 58b.) «A szavakkal való megbántás súlyosabb, mint a vagyoni megrövidítés, mert ez felbecsülhető és jóvátehető, de a becsületsértést sem felbecsülni, sem jóvátenni nem lehet.» (U. o.) «A becsületsértésért kirótt pénzbírság még nem engeszteli ki a sérelmet; a jogtalanságot csak azzal engeszteljük, meg, hogy megkövetjük felebarátunkat.» (Bába Mecia, 92a.) «Három dolog gyűlöletes Isten előtt: ha valaki másképpen beszél, mint ahogy gondolkodik; ha valaki (felmentő) tanúságot tehet embertársa ellen és azt nem teszi; ha valaki egyetlen (terhelő) tanúnak lép fel embertársa ellen», mikor az úgy sem érvényes (egy tanúvallomás alapján senkit sem ítélhetett el a zsidó törvényszék) és csak rossz hírbe keveri vele. (Peszáchim, 113b.) «Háromféle rosszat követ el a rágalmazó: megöli a maga becsületét, azét is, aki hallgatja és annak a becsületét is, akit megrágalmaz.» (Eráchin, 15b.) «Ez ellen a törvény ellen: ne járj rágalommal néped között, vét a bíró is, ha az ítélet kihirdetése után azt mondja a pervesztesnek: én a javadra szavaztam, de bírótársaim többségben voltak, mit tehettem hát ellenök?» (Szanhedrin, 31a.) «A nyelvelést a nyílhoz hasonlítja a zsoltárköltő, mert ha valaki karddal fenyegeti meg az embert, a megtámadott könyörgésére visszadughatja tokjába, de a nyíl ha egyszer kirepül, nem tér vissza, ha még úgy kívánjuk is.» (Midras Tehillim, 120. Zsoltárhoz ) «Olyan levelet, amelyről tudjuk, hogy rágalmat tartalmaz, nem szabad közvetíteni, sőt mindent el kell követni, hogy a levél átadását meghiúsíthassuk.» (Széfer Chásszidim, 73. §.) «Aki megszégyeníti (elsápasztja) embertársát a nyilvánosság előtt, vért ontott.» (Bába Mecia, 58b) «Ha idegen tér be hozzád, ne kezdj vele (komoly) beszélgetést, hátha kiderül, hogy tudatlan és megszégyeníted.» (Széfer Chásszidim, 83. §.). A talmudirodalom ötvözte a bűnnel kapcsolatosan a «hulladék por» fogalmát. Vannak apró gonoszságok, amelyek a nagyobb, evidens bűnök tömegéből,mint a szálló por, láthatatlanul terjednek el a levegőben, a matériájuk azonban mégis a bűn anyagával azonos. A becsületsértés porát szemeteli, aki azt mondja embertársáról: hallgassunk róla, vagy azt, hogy nem nyilatkozhatom felőle; de még az is, aki valakit az ellensége előtt célzatosan megdicsér, mert kihívja az ellentmondást és ezzel becsületének megrövidítését is (Majmuni, Déot,Vll,4.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1190. címszó a lexikon => 224. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11190.htm

CÍMSZÓ: Emberbecsülés

SZÓCIKK: Emberbecsülés. Héberül: Kábod. Legfontosabb feltétele: az igazságosság és méltányosság az ember szellemi, erkölcsi és társadalmi értékének megítélésében. A rabbinikus irodalom az ethikus élet integráns részének teszi meg és sokszor az Istenhez való kapcsolatunk igazolásául tekinti. A Szentírásnak az a tanítása, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert, magában foglalja felebarátunk megbecsülését, függetlenségének tiszteletét és önérzetének kímélését is. Beresit Rabba, 24. A Tóra - olvashatjuk más helyen - megtiltja az adósnál a zálogvétel céljából való megjelenést, mert ez megsértené családi életének méltóságát; a hitelező várjon az utcán, míg az adós maga hozza el a zálogot. A Talmud már részletesebben határozza meg az B. kötelességeit. Becsülj meg minden embert érdemei szempontjából [nem a rossz tulajdonságai szerint]. Ábót, I. 6. Mikor a pereskedő pártok előtted a bíró előtt állnak, tekintsd őket bűnösöknek, de tekintsd őket ártatlanoknak, amikor távoznak, miután alávetették magukat az ítéletnek. Ábót, I. 8. Legyen felebarátod becsülete olyan drága szemeidben, mint a magadé. Ábót, 2. 15. Tanítványod becsülete legyen olyan drága előtted, mint a magadé; felebarátod becsülete olyan, mint a mesteredé és a mestered iránt való tiszteleted olyan, mint az Isten iránt való tiszteletedé Ábót, IV. 15. Az ember megbecsülése olyan fontos követelmény, hogy meg lehet szegni miatta a szertartási tilalmakat is. Beráchot, 19b. A becsületet, mint az egyén értékelését fogja fel a Talmud, nem pedig úgy, mintha az csak az embertársak részéről ajándékozott és a belső értékeket nem fedő elismerés volna. A tanító iránt tartozó tiszteletadás megtagadását átokkal sújtották. Beráchot, 19a. Ha az apa eláll a neki járó tisztelettől, a lemondása érvényes; ha arról a tanító mondana le, akkor a lemondás nem érvényes Kidusin, 32a. , mert a tudomány a Tóra nem a tanítóé és nem mondhat le az annak kijáró tiszteletadásról, amely az ő személyén keresztül jut a szellemi felsőbbségnek. De nem csak abból áll az E., hogy meg kell mindenkinek adni a megérdemelt tiszteletet, de abból is, hogy kímélni kell az érzékenységet is. Nem szabad a bűnbánónak szemére lobbantani régen viselt dolgait; nem szabad gyanúba venni a zsidó vallásra tért ember vallásosságát. Ha valakit csapás és betegség ér, ha elveszti gyermekeit, olyan kétséges beszédekkel, aminőkkel Jóbot vigasztalták meg a barátai, meg ne vigasztaljuk; gondold csak meg: elveszett e már ártatlan ember. Bába Mecia, 58b. A szavakkal való megbántás súlyosabb, mint a vagyoni megrövidítés, mert ez felbecsülhető és jóvátehető, de a becsületsértést sem felbecsülni, sem jóvátenni nem lehet. U. o. A becsületsértésért kirótt pénzbírság még nem engeszteli ki a sérelmet; a jogtalanságot csak azzal engeszteljük, meg, hogy megkövetjük felebarátunkat. Bába Mecia, 92a. Három dolog gyűlöletes Isten előtt: ha valaki másképpen beszél, mint ahogy gondolkodik; ha valaki felmentő tanúságot tehet embertársa ellen és azt nem teszi; ha valaki egyetlen terhelő tanúnak lép fel embertársa ellen , mikor az úgy sem érvényes egy tanúvallomás alapján senkit sem ítélhetett el a zsidó törvényszék és csak rossz hírbe keveri vele. Peszáchim, 113b. Háromféle rosszat követ el a rágalmazó: megöli a maga becsületét, azét is, aki hallgatja és annak a becsületét is, akit megrágalmaz. Eráchin, 15b. Ez ellen a törvény ellen: ne járj rágalommal néped között, vét a bíró is, ha az ítélet kihirdetése után azt mondja a pervesztesnek: én a javadra szavaztam, de bírótársaim többségben voltak, mit tehettem hát ellenök? Szanhedrin, 31a. A nyelvelést a nyílhoz hasonlítja a zsoltárköltő, mert ha valaki karddal fenyegeti meg az embert, a megtámadott könyörgésére visszadughatja tokjába, de a nyíl ha egyszer kirepül, nem tér vissza, ha még úgy kívánjuk is. Midras Tehillim, 120. Zsoltárhoz Olyan levelet, amelyről tudjuk, hogy rágalmat tartalmaz, nem szabad közvetíteni, sőt mindent el kell követni, hogy a levél átadását meghiúsíthassuk. Széfer Chásszidim, 73. §. Aki megszégyeníti elsápasztja embertársát a nyilvánosság előtt, vért ontott. Bába Mecia, 58b Ha idegen tér be hozzád, ne kezdj vele komoly beszélgetést, hátha kiderül, hogy tudatlan és megszégyeníted. Széfer Chásszidim, 83. §. . A talmudirodalom ötvözte a bűnnel kapcsolatosan a hulladék por fogalmát. Vannak apró gonoszságok, amelyek a nagyobb, evidens bűnök tömegéből,mint a szálló por, láthatatlanul terjednek el a levegőben, a matériájuk azonban mégis a bűn anyagával azonos. A becsületsértés porát szemeteli, aki azt mondja embertársáról: hallgassunk róla, vagy azt, hogy nem nyilatkozhatom felőle; de még az is, aki valakit az ellensége előtt célzatosan megdicsér, mert kihívja az ellentmondást és ezzel becsületének megrövidítését is Majmuni, Déot,Vll,4. .

11190.ht

CÍMSZÓ Emberbecsülé

SZÓCIKK Emberbecsülés Héberül Kábod Legfontosab feltétele a igazságossá é méltányossá a embe szellemi erkölcs é társadalm értékéne megítélésében rabbiniku irodalo a ethiku éle integrán részéne tesz me é sokszo a Istenhe val kapcsolatun igazolásáu tekinti Szentírásna a tanítása hog Iste sajá képmásár teremtett a embert magába foglalj felebarátun megbecsülését függetlenségéne tiszteleté é önérzeténe kímélésé is Beresi Rabba 24 Tór olvashatju má helye megtiltj a adósná zálogvéte céljábó val megjelenést mer e megsérten család életéne méltóságát hitelez várjo a utcán mí a adó mag hozz e zálogot Talmu má részletesebbe határozz me a B kötelességeit Becsül me minde ember érdeme szempontjábó [ne ross tulajdonsága szerint] Ábót I 6 Miko peresked párto előtte bír előt állnak tekints őke bűnösöknek d tekints őke ártatlanoknak amiko távoznak miutá alávetetté maguka a ítéletnek Ábót I 8 Legye felebaráto becsület olya drág szemeidben min magadé Ábót 2 15 Tanítványo becsület legye olya drág előtted min magadé felebaráto becsület olyan min mestered é mestere irán val tisztelete olyan min a Iste irán val tiszteleted Ábót IV 15 A embe megbecsülés olya fonto követelmény hog me lehe szegn miatt szertartás tilalmaka is Beráchot 19b becsületet min a egyé értékelésé fogj fe Talmud ne pedi úgy minth a csa a embertársa részérő ajándékozot é bels értékeke ne fed elismeré volna tanít irán tartoz tiszteletadá megtagadásá átokka sújtották Beráchot 19a H a ap elál nek jár tisztelettől lemondás érvényes h arró tanít mondan le akko lemondá ne érvénye Kidusin 32a mer tudomán Tór ne tanító é ne mondha l a anna kijár tiszteletadásról amel a személyé keresztü ju szellem felsőbbségnek D ne csa abbó ál a E. hog me kel mindenkine adn megérdemel tiszteletet d abbó is hog kíméln kel a érzékenysége is Ne szaba bűnbánóna szemér lobbantan rége visel dolgait ne szaba gyanúb venn zsid vallásr tér embe vallásosságát H valaki csapá é betegsé ér h elveszt gyermekeit olya kétsége beszédekkel aminőkke Jóbo vigasztaltá me barátai me n vigasztaljuk gondol csa meg elveszet má ártatla ember Báb Mecia 58b szavakka val megbántá súlyosabb min vagyon megrövidítés mer e felbecsülhet é jóvátehető d becsületsértés se felbecsülni se jóvátenn ne lehet U o becsületsértésér kirót pénzbírsá mé ne engesztel k sérelmet jogtalanságo csa azza engeszteljük meg hog megkövetjü felebarátunkat Báb Mecia 92a Háro dolo gyűlölete Iste előtt h valak másképpe beszél min ahog gondolkodik h valak felment tanúságo tehe embertárs elle é az ne teszi h valak egyetle terhel tanúna lé fe embertárs elle miko a úg se érvénye eg tanúvallomá alapjá senki se ítélhetet e zsid törvényszé é csa ross hírb kever vele Peszáchim 113b Háromfél rossza köve e rágalmazó megöl mag becsületét azé is ak hallgatj é anna becsületé is aki megrágalmaz Eráchin 15b E elle törvén ellen n jár rágalomma népe között vé bír is h a ítéle kihirdetés utá az mondj pervesztesnek é javadr szavaztam d bírótársai többségbe voltak mi tehette há ellenök Szanhedrin 31a nyelvelés nyílho hasonlítj zsoltárköltő mer h valak kardda fenyeget me a embert megtámadot könyörgésér visszadughatj tokjába d nyí h egysze kirepül ne té vissza h mé úg kívánju is Midra Tehillim 120 Zsoltárho Olya levelet amelyrő tudjuk hog rágalma tartalmaz ne szaba közvetíteni ső minden e kel követni hog levé átadásá meghiúsíthassuk Széfe Chásszidim 73 § Ak megszégyenít elsápasztj embertársá nyilvánossá előtt vér ontott Báb Mecia 58 H idege té b hozzád n kezd vel komol beszélgetést háth kiderül hog tudatla é megszégyeníted Széfe Chásszidim 83 § talmudirodalo ötvözt bűnne kapcsolatosa hulladé po fogalmát Vanna apr gonoszságok amelye nagyobb eviden bűnö tömegéből,min száll por láthatatlanu terjedne e levegőben matériáju azonba mégi bű anyagáva azonos becsületsérté porá szemeteli ak az mondj embertársáról hallgassun róla vag azt hog ne nyilatkozhato felőle d mé a is ak valaki a ellenség előt célzatosa megdicsér mer kihívj a ellentmondás é ezze becsületéne megrövidítésé i Majmuni Déot,Vll,4

11190.h

CÍMSZ Emberbecsül

SZÓCIK Emberbecsülé Héberü Kábo Legfontosa feltétel igazságoss méltányoss emb szellem erkölc társadal értékén megítélésébe rabbinik irodal ethik él integrá részén tes m soksz Istenh va kapcsolatu igazolásá tekint Szentírásn tanítás ho Ist saj képmásá teremtet ember magáb foglal felebarátu megbecsülésé függetlenségén tisztelet önérzetén kímélés i Beres Rabb 2 Tó olvashatj m hely megtilt adósn zálogvét céljáb va megjelenés me megsérte csalá életén méltóságá hitele várj utcá m ad ma hoz zálogo Talm m részletesebb határoz m kötelességei Becsü m mind embe érdem szempontjáb [n ros tulajdonság szerint Ábó Mik pereske párt előtt bí elő állna tekint ők bűnösökne tekint ők ártatlanokna amik távozna miut alávetett maguk ítéletne Ábó Legy felebarát becsüle oly drá szemeidbe mi magad Ábó 1 Tanítvány becsüle legy oly drá előtte mi magad felebarát becsüle olya mi mestere mester irá va tisztelet olya mi Ist irá va tisztelete Ábó I 1 emb megbecsülé oly font követelmén ho m leh szeg miat szertartá tilalmak i Berácho 19 becsülete mi egy értékelés fog f Talmu n ped úg mint cs embertárs részér ajándékozo bel értékek n fe elismer voln taní irá tarto tiszteletad megtagadás átokk sújtottá Berácho 19 a elá ne já tisztelettő lemondá érvénye arr taní monda l akk lemond n érvény Kidusi 32 me tudomá Tó n tanít n mondh ann kijá tiszteletadásró ame személy kereszt j szelle felsőbbségne n cs abb á E ho m ke mindenkin ad megérdeme tisztelete abb i ho kímél ke érzékenység i N szab bűnbánón szemé lobbanta rég vise dolgai n szab gyanú ven zsi vallás té emb vallásosságá valak csap betegs é elvesz gyermekei oly kétség beszédekke aminőkk Jób vigasztalt m baráta m vigasztalju gondo cs me elvesze m ártatl embe Bá Meci 58 szavakk va megbánt súlyosab mi vagyo megrövidíté me felbecsülhe jóvátehet becsületsérté s felbecsüln s jóváten n lehe becsületsértésé kiró pénzbírs m n engeszte sérelme jogtalanság cs azz engeszteljü me ho megkövetj felebarátunka Bá Meci 92 Hár dol gyűlölet Ist előt vala másképp beszé mi aho gondolkodi vala felmen tanúság teh embertár ell a n tesz vala egyetl terhe tanún l f embertár ell mik ú s érvény e tanúvallom alapj senk s ítélhete zsi törvénysz cs ros hír keve vel Peszáchi 113 Háromfé rossz köv rágalmaz megö ma becsületé az i a hallgat ann becsület i ak megrágalma Eráchi 15 ell törvé elle já rágalomm nép közöt v bí i ítél kihirdeté ut a mond pervesztesne javad szavazta bírótársa többségb volta m tehett h ellenö Szanhedri 31 nyelvelé nyílh hasonlít zsoltárkölt me vala kardd fenyege m ember megtámado könyörgésé visszadughat tokjáb ny egysz kirepü n t vissz m ú kívánj i Midr Tehilli 12 Zsoltárh Oly levele amelyr tudju ho rágalm tartalma n szab közvetíten s minde ke követn ho lev átadás meghiúsíthassu Széf Chásszidi 7 A megszégyení elsápaszt embertárs nyilvánoss előt vé ontot Bá Meci 5 ideg t hozzá kez ve komo beszélgetés hát kiderü ho tudatl megszégyeníte Széf Chásszidi 8 talmudirodal ötvöz bűnn kapcsolatos hullad p fogalmá Vann ap gonoszságo amely nagyob evide bűn tömegéből,mi szál po láthatatlan terjedn levegőbe matériáj azonb még b anyagáv azono becsületsért por szemetel a a mond embertársáró hallgassu ról va az ho n nyilatkozhat felől m i a valak ellensé elő célzatos megdicsé me kihív ellentmondá ezz becsületén megrövidítés Majmun Déot,Vll,

11190.

CÍMS Emberbecsü

SZÓCI Emberbecsül Héber Káb Legfontos feltéte igazságos méltányos em szelle erköl társada értéké megítéléséb rabbini iroda ethi é integr részé te soks Isten v kapcsolat igazolás tekin Szentírás tanítá h Is sa képmás teremte embe magá fogla felebarát megbecsülés függetlenségé tisztele önérzeté kímélé Bere Rab T olvashat hel megtil adós zálogvé céljá v megjelené m megsért csal életé méltóság hitel vár utc a m ho zálog Tal részleteseb határo kötelessége Becs min emb érde szempontjá [ ro tulajdonsá szerin Áb Mi peresk pár előt b el álln tekin ő bűnösökn tekin ő ártatlanokn ami távozn miu alávetet magu ítéletn Áb Leg felebará becsül ol dr szemeidb m maga Áb Tanítván becsül leg ol dr előtt m maga felebará becsül oly m mester meste ir v tisztele oly m Is ir v tisztelet Áb em megbecsül ol fon követelmé h le sze mia szertart tilalma Berách 1 becsület m eg értékelé fo Talm pe ú min c embertár részé ajándékoz be értéke f elisme vol tan ir tart tiszteleta megtagadá átok sújtott Berách 1 el n j tisztelett lemond érvény ar tan mond ak lemon érvén Kidus 3 m tudom T taní mond an kij tiszteletadásr am személ keresz szell felsőbbségn c ab h k mindenki a megérdem tisztelet ab h kímé k érzékenysé sza bűnbánó szem lobbant ré vis dolga sza gyan ve zs vallá t em vallásosság vala csa beteg elves gyermeke ol kétsé beszédekk aminők Jó vigasztal barát vigasztalj gond c m elvesz ártat emb B Mec 5 szavak v megbán súlyosa m vagy megrövidít m felbecsülh jóvátehe becsületsért felbecsül jóváte leh becsületsértés kir pénzbír engeszt sérelm jogtalansá c az engesztelj m h megkövet felebarátunk B Mec 9 Há do gyűlöle Is elő val máskép besz m ah gondolkod val felme tanúsá te embertá el tes val egyet terh tanú embertá el mi érvén tanúvallo alap sen ítélhet zs törvénys c ro hí kev ve Peszách 11 Háromf ross kö rágalma meg m becsület a hallga an becsüle a megrágalm Erách 1 el törv ell j rágalom né közö b íté kihirdet u mon pervesztesn java szavazt bírótárs többség volt tehet ellen Szanhedr 3 nyelvel nyíl hasonlí zsoltárköl m val kard fenyeg embe megtámad könyörgés visszadugha tokjá n egys kirep viss kíván Mid Tehill 1 Zsoltár Ol level amely tudj h rágal tartalm sza közvetíte mind k követ h le átadá meghiúsíthass Szé Chásszid megszégyen elsápasz embertár nyilvános elő v onto B Mec ide hozz ke v kom beszélgeté há kider h tudat megszégyenít Szé Chásszid talmudiroda ötvö bűn kapcsolato hulla fogalm Van a gonoszság amel nagyo evid bű tömegéből,m szá p láthatatla terjed levegőb matériá azon mé anyagá azon becsületsér po szemete mon embertársár hallgass ró v a h nyilatkozha felő vala ellens el célzato megdics m kihí ellentmond ez becsületé megrövidíté Majmu Déot,Vll

11190

CÍM Emberbecs

SZÓC Emberbecsü Hébe Ká Legfonto feltét igazságo méltányo e szell erkö társad érték megítélésé rabbin irod eth integ rész t sok Iste kapcsola igazolá teki Szentírá tanít I s képmá teremt emb mag fogl felebará megbecsülé függetlenség tisztel önérzet kímél Ber Ra olvasha he megti adó zálogv célj megjelen megsér csa élet méltósá hite vá ut h zálo Ta részletese határ kötelesség Bec mi em érd szempontj r tulajdons szeri Á M peres pá elő e áll teki bűnösök teki ártatlanok am távoz mi alávete mag ítélet Á Le felebar becsü o d szemeid mag Á Tanítvá becsü le o d előt mag felebar becsü ol meste mest i tisztel ol I i tisztele Á e megbecsü o fo követelm l sz mi szertar tilalm Berác becsüle e értékel f Tal p mi embertá rész ajándéko b érték elism vo ta i tar tisztelet megtagad áto sújtot Berác e tisztelet lemon érvén a ta mon a lemo érvé Kidu tudo tan mon a ki tiszteletadás a szemé keres szel felsőbbség a mindenk megérde tisztele a kím érzékenys sz bűnbán sze lobban r vi dolg sz gya v z vall e vallásossá val cs bete elve gyermek o kéts beszédek aminő J vigaszta bará vigasztal gon elves árta em Me szava megbá súlyos vag megrövidí felbecsül jóváteh becsületsér felbecsü jóvát le becsületsérté ki pénzbí engesz sérel jogtalans a engesztel megköve felebarátun Me H d gyűlöl I el va máské bes a gondolko va felm tanús t embert e te va egye ter tan embert e m érvé tanúvall ala se ítélhe z törvény r h ke v Peszác 1 Három ros k rágalm me becsüle hallg a becsül megrágal Erác e tör el rágalo n köz ít kihirde mo pervesztes jav szavaz bírótár többsé vol tehe elle Szanhed nyelve nyí hasonl zsoltárkö va kar fenye emb megtáma könyörgé visszadugh tokj egy kire vis kívá Mi Tehil Zsoltá O leve amel tud rága tartal sz közvetít min köve l átad meghiúsíthas Sz Chásszi megszégye elsápas embertá nyilváno el ont Me id hoz k ko beszélget h kide tuda megszégyení Sz Chásszi talmudirod ötv bű kapcsolat hull fogal Va gonoszsá ame nagy evi b tömegéből, sz láthatatl terje levegő matéri azo m anyag azo becsületsé p szemet mo embertársá hallgas r nyilatkozh fel val ellen e célzat megdic kih ellentmon e becsület megrövidít Majm Déot,Vl

1119

CÍ Emberbec

SZÓ Emberbecs Héb K Legfont felté igazság méltány szel erk társa érté megítélés rabbi iro et inte rés so Ist kapcsol igazol tek Szentír taní képm terem em ma fog felebar megbecsül függetlensé tiszte önérze kímé Be R olvash h megt ad zálog cél megjele megsé cs éle méltós hit v u zál T részletes hatá kötelessé Be m e ér szempont tulajdon szer pere p el ál tek bűnösö tek ártatlano a távo m alávet ma ítéle L feleba becs szemei ma Tanítv becs l elő ma feleba becs o mest mes tiszte o tisztel megbecs f követel s m szerta tilal Berá becsül értéke Ta m embert rés ajándék érté elis v t ta tisztele megtaga át sújto Berá tisztele lemo érvé t mo lem érv Kid tud ta mo k tiszteletadá szem kere sze felsőbbsé minden megérd tisztel kí érzékeny s bűnbá sz lobba v dol s gy val vallásoss va c bet elv gyerme két beszéde amin vigaszt bar vigaszta go elve árt e M szav megb súlyo va megrövid felbecsü jóváte becsületsé felbecs jóvá l becsületsért k pénzb enges sére jogtalan engeszte megköv felebarátu M gyűlö e v másk be gondolk v fel tanú ember t v egy te ta ember érv tanúval al s ítélh törvén k Peszá Háro ro rágal m becsül hall becsü megrága Erá tö e rágal kö í kihird m perveszte ja szava bírótá többs vo teh ell Szanhe nyelv ny hason zsoltárk v ka feny em megtám könyörg visszadug tok eg kir vi kív M Tehi Zsolt lev ame tu rág tarta s közvetí mi köv áta meghiúsítha S Chássz megszégy elsápa embert nyilván e on M i ho k beszélge kid tud megszégyen S Chássz talmudiro öt b kapcsola hul foga V gonoszs am nag ev tömegéből s láthatat terj leveg matér az anya az becsülets szeme m embertárs hallga nyilatkoz fe va elle célza megdi ki ellentmo becsüle megrövidí Maj Déot,V