11191.htm

CÍMSZÓ: Ember fia

SZÓCIKK: Ember fia. Héberül: Ben Enos. Az Új- Testamentum a Zsoltárból (144. 3.) vette át e kifejezést és az «én magam», vagy «ez a személy» értelmében használja. A héber exegeták Izráel őrangyalát, Michaelt értik alatta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1191. címszó a lexikon => 225. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11191.htm

CÍMSZÓ: Ember fia

SZÓCIKK: Ember fia. Héberül: Ben Enos. Az Új- Testamentum a Zsoltárból 144. 3. vette át e kifejezést és az én magam , vagy ez a személy értelmében használja. A héber exegeták Izráel őrangyalát, Michaelt értik alatta.

11191.ht

CÍMSZÓ Embe fi

SZÓCIKK Embe fia Héberül Be Enos A Új Testamentu Zsoltárbó 144 3 vett á kifejezés é a é maga vag e személ értelmébe használja hébe exegetá Izráe őrangyalát Michael érti alatta

11191.h

CÍMSZ Emb f

SZÓCIK Emb fi Héberü B Eno Ú Testament Zsoltárb 14 vet kifejezé mag va szemé értelméb használj héb exeget Izrá őrangyalá Michae ért alatt

11191.

CÍMS Em

SZÓCI Em f Héber En Testamen Zsoltár 1 ve kifejez ma v szem értelmé használ hé exege Izr őrangyal Micha ér alat

11191

CÍM E

SZÓC E Hébe E Testame Zsoltá v kifeje m sze értelm haszná h exeg Iz őrangya Mich é ala

1119SZÓ Héb Testam Zsolt kifej sz értel haszn exe I őrangy Mic al