11192.htm

CÍMSZÓ: Emberölés

SZÓCIKK: Emberölés, a legfőbb bűn, mely a Tízparancsolatban el van tiltva: «Ne ölj» (Mózes II. 20. 13) és az ú. n. Noách fiainak törvényei (l. o.) között is az első tilalom: «Ám a ti véreteket személyenként számon kérem... Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék, mert Isten az ő képmására teremtette az embert» (Mózes I. 9. 5-6). «Ne fogadjatok el váltságdíjat az emberölő életéért» (Mózes IV. 33. 31). «Ha halálos ítéletet hoznak, a megöltnek és utódainak vére arra száll, aki hamis tanúzással idézte elő a halálos ítéletet, mert Káinnál írva van: A te testvéred véreinek hangja kiált hozzám» (Szanhedrin 4.5). E.-t még a maga élete megmentésére sem szabad elkövetni (Szanhedrin 74 a).   


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1192. címszó a lexikon => 225. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11192.htm

CÍMSZÓ: Emberölés

SZÓCIKK: Emberölés, a legfőbb bűn, mely a Tízparancsolatban el van tiltva: Ne ölj Mózes II. 20. 13 és az ú. n. Noách fiainak törvényei l. o. között is az első tilalom: Ám a ti véreteket személyenként számon kérem... Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék, mert Isten az ő képmására teremtette az embert Mózes I. 9. 5-6 . Ne fogadjatok el váltságdíjat az emberölő életéért Mózes IV. 33. 31 . Ha halálos ítéletet hoznak, a megöltnek és utódainak vére arra száll, aki hamis tanúzással idézte elő a halálos ítéletet, mert Káinnál írva van: A te testvéred véreinek hangja kiált hozzám Szanhedrin 4.5 . E.-t még a maga élete megmentésére sem szabad elkövetni Szanhedrin 74 a .

11192.ht

CÍMSZÓ Emberölé

SZÓCIKK Emberölés legfőb bűn mel Tízparancsolatba e va tiltva N öl Móze II 20 1 é a ú n Noác fiaina törvénye l o közöt i a els tilalom Á t véreteke személyenkén számo kérem.. Ak embervér ont anna vér embe álta ontassék mer Iste a képmásár teremtett a ember Móze I 9 5- N fogadjato e váltságdíja a emberöl életéér Móze IV 33 3 H halálo ítélete hoznak megöltne é utódaina vér arr száll ak hami tanúzássa idézt el halálo ítéletet mer Káinná írv van t testvére véreine hangj kiál hozzá Szanhedri 4. E.- mé mag élet megmentésér se szaba elkövetn Szanhedri 7

11192.h

CÍMSZ Emberöl

SZÓCIK Emberölé legfő bű me Tízparancsolatb v tiltv ö Móz I 2 Noá fiain törvény közö el tilalo véretek személyenké szám kérem. A embervé on ann vé emb ált ontassé me Ist képmásá teremtet embe Móz 5 fogadjat váltságdíj emberö életéé Móz I 3 halál ítélet hozna megöltn utódain vé ar szál a ham tanúzáss idéz e halál ítélete me Káinn ír va testvér vérein hang kiá hozz Szanhedr 4 E. m ma éle megmentésé s szab elkövet Szanhedr

11192.

CÍMS Emberö

SZÓCI Emberöl legf b m Tízparancsolat tilt Mó No fiai törvén köz e tilal vérete személyenk szá kérem emberv o an v em ál ontass m Is képmás teremte emb Mó fogadja váltságdí ember életé Mó halá ítéle hozn megölt utódai v a szá ha tanúzás idé halá ítélet m Káin í v testvé vérei han ki hoz Szanhed E m él megmentés sza elköve Szanhed

11192

CÍM Ember

SZÓC Emberö leg Tízparancsola til M N fia törvé kö tila véret személyen sz kére ember a e á ontas I képmá teremt em M fogadj váltságd embe élet M hal ítél hoz megöl utóda sz h tanúzá id hal ítéle Kái testv vére ha k ho Szanhe é megmenté sz elköv Szanhe

1119

CÍ Embe

SZÓ Ember le Tízparancsol ti fi törv k til vére személye s kér embe onta képm terem e fogad váltság emb éle ha íté ho megö utód s tanúz i ha ítél Ká test vér h h Szanh megment s elkö Szanh