11195.htm

CÍMSZÓ: Emesz véjáciv

SZÓCIKK: Emesz véjéciv (h.) Igaz és valóságos. A reggeli sémát (l. o.)követő első áldás bekezdése (l. Sacharisz). Az egyiptomi kivonulásról szól és 1121 a gondolatot fejezi ki, hogy bizodalmunk Istenben rendíthetetlen. Az esti ima (l. Maariv) hasonló tartalma áldása emesz veemunó-val (l. o.) Kezdődik. Mindkét ima első szavát (emesz) egybeolvassák a séma utolsó (elohéchem) szavával. Tehát így: Elohéchem emesz. Az ima előfordul Béráchot 12b, és Tamid 32b.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1195. címszó a lexikon => 225. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11195.htm

CÍMSZÓ: Emesz véjáciv

SZÓCIKK: Emesz véjéciv h. Igaz és valóságos. A reggeli sémát l. o. követő első áldás bekezdése l. Sacharisz . Az egyiptomi kivonulásról szól és 1121 a gondolatot fejezi ki, hogy bizodalmunk Istenben rendíthetetlen. Az esti ima l. Maariv hasonló tartalma áldása emesz veemunó-val l. o. Kezdődik. Mindkét ima első szavát emesz egybeolvassák a séma utolsó elohéchem szavával. Tehát így: Elohéchem emesz. Az ima előfordul Béráchot 12b, és Tamid 32b.

11195.ht

CÍMSZÓ Emes véjáci

SZÓCIKK Emes véjéci h Iga é valóságos reggel sémá l o követ els áldá bekezdés l Sacharis A egyiptom kivonulásró szó é 112 gondolato fejez ki hog bizodalmun Istenbe rendíthetetlen A est im l Maari hasonl tartalm áldás emes veemunó-va l o Kezdődik Mindké im els szavá emes egybeolvassá sém utols elohéche szavával Tehá így Elohéche emesz A im előfordu Bérácho 12b é Tami 32b

11195.h

CÍMSZ Eme véjác

SZÓCIK Eme véjéc Ig valóságo regge sém köve el áld bekezdé Sachari egyipto kivonulásr sz 11 gondolat feje k ho bizodalmu Istenb rendíthetetle es i Maar hason tartal áldá eme veemunó-v Kezdődi Mindk i el szav eme egybeolvass sé utol elohéch szaváva Teh íg Elohéch emes i előford Bérách 12 Tam 32

11195.

CÍMS Em véjá

SZÓCI Em véjé I valóság regg sé köv e ál bekezd Sachar egyipt kivonulás s 1 gondola fej h bizodalm Isten rendíthetetl e Maa haso tarta áld em veemunó- Kezdőd Mind e sza em egybeolvas s uto elohéc szaváv Te í Elohéc eme előfor Bérác 1 Ta 3

11195

CÍM E véj

SZÓC E véj valósá reg s kö á bekez Sacha egyip kivonulá gondol fe bizodal Iste rendíthetet Ma has tart ál e veemunó Kezdő Min sz e egybeolva ut elohé szavá T Elohé em előfo Bérá T

1119

CÍ vé

SZÓ vé valós re k beke Sach egyi kivonul gondo f bizoda Ist rendíthete M ha tar á veemun Kezd Mi s egybeolv u eloh szav Eloh e előf Bér