11196.htm

CÍMSZÓ: Emór

SZÓCIKK: Emór, hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 21. fejezetének elejétől a 24. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: A papok tisztátalansága. Az ünnepekről. Istenkáromlás. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ezekiel könyve 44. fejezetének 15. versétől a fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettőben a papok tisztasági törvényeiről van szó. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1196. címszó a lexikon => 225. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11196.htm

CÍMSZÓ: Emór

SZÓCIKK: Emór, hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 21. fejezetének elejétől a 24. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: A papok tisztátalansága. Az ünnepekről. Istenkáromlás. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ezekiel könyve 44. fejezetének 15. versétől a fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettőben a papok tisztasági törvényeiről van szó.

11196.ht

CÍMSZÓ Emó

SZÓCIKK Emór hetiszakasz mel Móze 3 könyv 21 fejezeténe elejétő 24 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma papo tisztátalansága A ünnepekről Istenkáromlás hetiszakaszho tartoz próféta rés Ezekie könyv 44 fejezeténe 15 versétő fejeze végéi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog mindkettőbe papo tisztaság törvényeirő va szó

11196.h

CÍMSZ Em

SZÓCIK Emó hetiszakas me Móz köny 2 fejezetén elejét 2 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm pap tisztátalanság ünnepekrő Istenkáromlá hetiszakaszh tarto prófét ré Ezeki köny 4 fejezetén 1 versét fejez végé terje tór prófét ré közö összefüggé ho mindkettőb pap tisztasá törvényeir v sz

11196.

CÍMS E

SZÓCI Em hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal pa tisztátalansá ünnepekr Istenkároml hetiszakasz tart prófé r Ezek kön fejezeté versé feje vég terj tó prófé r köz összefügg h mindkettő pa tisztas törvényei s

11196

CÍM

SZÓC E hetiszak M kö fejezet elej fej vé ter r fogl magá R tarta p tisztátalans ünnepek Istenkárom hetiszakas tar próf Eze kö fejezet vers fej vé ter t próf kö összefüg mindkett p tiszta törvénye

1119SZÓ hetisza k fejeze ele fe v te fog mag tart tisztátalan ünnepe Istenkáro hetiszaka ta pró Ez k fejeze ver fe v te pró k összefü mindket tiszt törvény