11197.htm

CÍMSZÓ: Emunó

SZÓCIKK: Emunó. (h.) Hit. A zsidóságnak nincsenek kimondott hittételei. Többen kísérelték meg ezeknek összefoglalását, legelfogadottabb és legismertebb ezek között a Majmunié. Ő 13-ban állapította meg ezeket az áni maamin (én hiszem) szakaszaiban. (L. Sélósó oszor ikkórim).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1197. címszó a lexikon => 225. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11197.htm

CÍMSZÓ: Emunó

SZÓCIKK: Emunó. h. Hit. A zsidóságnak nincsenek kimondott hittételei. Többen kísérelték meg ezeknek összefoglalását, legelfogadottabb és legismertebb ezek között a Majmunié. Ő 13-ban állapította meg ezeket az áni maamin én hiszem szakaszaiban. L. Sélósó oszor ikkórim .

11197.ht

CÍMSZÓ Emun

SZÓCIKK Emunó h Hit zsidóságna nincsene kimondot hittételei Többe kísérelté me ezekne összefoglalását legelfogadottab é legismerteb eze közöt Majmunié 13-ba állapított me ezeke a án maami é hisze szakaszaiban L Sélós oszo ikkóri

11197.h

CÍMSZ Emu

SZÓCIK Emun Hi zsidóságn nincsen kimondo hittétele Több kísérelt m ezekn összefoglalásá legelfogadotta legismerte ez közö Majmuni 13-b állapítot m ezek á maam hisz szakaszaiba Séló osz ikkór

11197.

CÍMS Em

SZÓCI Emu H zsidóság nincse kimond hittétel Töb kísérel ezek összefoglalás legelfogadott legismert e köz Majmun 13- állapíto eze maa his szakaszaib Sél os ikkó

11197

CÍM E

SZÓC Em zsidósá nincs kimon hittéte Tö kísére eze összefoglalá legelfogadot legismer kö Majmu 13 állapít ez ma hi szakaszai Sé o ikk

1119SZÓ E zsidós ninc kimo hittét T kísér ez összefoglal legelfogado legisme k Majm 1 állapí e m h szakasza S ik