11203.htm

CÍMSZÓ: Élijóhu hanóvi

SZÓCIKK: Élijóhu hanóvi. (Élijáhu próféta). Illés próféta héber neve. A cselekvő, csodatevő próféták közé tartozik. Achab király idejében lépett fel s felvette a harcot a Baal-kultusz ellen. Halálának körülményeit a Biblia égbeszállásnak mondja s így a zsidó népképzelet őt örökké élőnek tartja s sok képzetet fűz hozzá. Ő lesz a Messiás előhírnöke. Ő oldja meg a mindezidáig meg nem oldott kérdéseket. Ő van jelen a szédernél (l. o.), részére töltik meg a népi felfogás szerint a széder ötödik serleget, ő vigyáz a kicsiny gyermekre a körülmetélés alkalmával. Több dal örökíti meg emlékét, egyik a szombatesti liturgiában is helyet kapott.   


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1203. címszó a lexikon => 218. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11203.htm

CÍMSZÓ: Élijóhu hanóvi

SZÓCIKK: Élijóhu hanóvi. Élijáhu próféta . Illés próféta héber neve. A cselekvő, csodatevő próféták közé tartozik. Achab király idejében lépett fel s felvette a harcot a Baal-kultusz ellen. Halálának körülményeit a Biblia égbeszállásnak mondja s így a zsidó népképzelet őt örökké élőnek tartja s sok képzetet fűz hozzá. Ő lesz a Messiás előhírnöke. Ő oldja meg a mindezidáig meg nem oldott kérdéseket. Ő van jelen a szédernél l. o. , részére töltik meg a népi felfogás szerint a széder ötödik serleget, ő vigyáz a kicsiny gyermekre a körülmetélés alkalmával. Több dal örökíti meg emlékét, egyik a szombatesti liturgiában is helyet kapott.

11203.ht

CÍMSZÓ Élijóh hanóv

SZÓCIKK Élijóh hanóvi Élijáh prófét Illé prófét hébe neve cselekvő csodatev prófétá köz tartozik Acha királ idejébe lépet fe felvett harco Baal-kultus ellen Halálána körülményei Bibli égbeszállásna mondj íg zsid népképzele ő örökk élőne tartj so képzete fű hozzá les Messiá előhírnöke oldj me mindezidái me ne oldot kérdéseket va jele széderné l o részér tölti me nép felfogá szerin széde ötödi serleget vigyá kicsin gyermekr körülmetélé alkalmával Töb da örökít me emlékét egyi szombatest liturgiába i helye kapott

11203.h

CÍMSZ Élijó hanó

SZÓCIK Élijó hanóv Élijá prófé Ill prófé héb nev cselekv csodate prófét kö tartozi Ach kirá idejéb lépe f felvet harc Baal-kultu elle Halálán körülménye Bibl égbeszállásn mond í zsi népképzel örök élőn tart s képzet f hozz le Messi előhírnök old m mindezidá m n oldo kérdéseke v jel szédern részé tölt m né felfog szeri széd ötöd serlege vigy kicsi gyermek körülmetél alkalmáva Tö d örökí m emléké egy szombates liturgiáb hely kapot

11203.

CÍMS Élij han

SZÓCI Élij hanó Élij próf Il próf hé ne cselek csodat prófé k tartoz Ac kir idejé lép felve har Baal-kult ell Halálá körülmény Bib égbeszállás mon zs népképze örö élő tar képze hoz l Mess előhírnö ol mindezid old kérdések je széder rész töl n felfo szer szé ötö serleg vig kics gyerme körülmeté alkalmáv T örök emlék eg szombate liturgiá hel kapo

11203

CÍM Éli ha

SZÓC Éli han Éli pró I pró h n csele csoda próf tarto A ki idej lé felv ha Baal-kul el Halál körülmén Bi égbeszállá mo z népképz ör él ta képz ho Mes előhírn o mindezi ol kérdése j széde rés tö felf sze sz öt serle vi kic gyerm körülmet alkalmá örö emlé e szombat liturgi he kap

1120

CÍ Él h

SZÓ Él ha Él pr pr csel csod pró tart k ide l fel h Baal-ku e Halá körülmé B égbeszáll m népkép ö é t kép h Me előhír mindez o kérdés széd ré t fel sz s ö serl v ki gyer körülme alkalm ör eml szomba liturg h ka