11204.htm

CÍMSZÓ: Élijóhu próféta trónszéke

SZÓCIKK: Élijóhu próféta trónszéke. Rövid, többnyire gazdagon díszített, faragott pad támasztókkal, amelyet a circumcisio alatt használnak a zsinagógában. A pad kétüléses. Egyiken a szandok (koma) ül, aki a csecsemőt tartja, a másik ülés üresen marad, mert azt szimbolikusan Illés (Élijóhu) prófétának, a gyermekek védelmezőjének tartják fenn. A benedikciók elmondása alatt a csecsemőt erre az ülésre fektetik és ezzel azt fejezik ki, hogy a próféta védelmébe ajánlják.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1204. címszó a lexikon => 218. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11204.htm

CÍMSZÓ: Élijóhu próféta trónszéke

SZÓCIKK: Élijóhu próféta trónszéke. Rövid, többnyire gazdagon díszített, faragott pad támasztókkal, amelyet a circumcisio alatt használnak a zsinagógában. A pad kétüléses. Egyiken a szandok koma ül, aki a csecsemőt tartja, a másik ülés üresen marad, mert azt szimbolikusan Illés Élijóhu prófétának, a gyermekek védelmezőjének tartják fenn. A benedikciók elmondása alatt a csecsemőt erre az ülésre fektetik és ezzel azt fejezik ki, hogy a próféta védelmébe ajánlják.

11204.ht

CÍMSZÓ Élijóh prófét trónszék

SZÓCIKK Élijóh prófét trónszéke Rövid többnyir gazdago díszített faragot pa támasztókkal amelye circumcisi alat használna zsinagógában pa kétüléses Egyike szando kom ül ak csecsemő tartja mási ülé ürese marad mer az szimbolikusa Illé Élijóh prófétának gyermeke védelmezőjéne tartjá fenn benedikció elmondás alat csecsemő err a ülésr fekteti é ezze az fejezi ki hog prófét védelméb ajánlják

11204.h

CÍMSZ Élijó prófé trónszé

SZÓCIK Élijó prófé trónszék Rövi többnyi gazdag díszítet farago p támasztókka amely circumcis ala használn zsinagógába p kétülése Egyik szand ko ü a csecsem tartj más ül üres mara me a szimbolikus Ill Élijó prófétána gyermek védelmezőjén tartj fen benedikci elmondá ala csecsem er ülés fektet ezz a fejez k ho prófé védelmé ajánljá

11204.

CÍMS Élij próf trónsz

SZÓCI Élij próf trónszé Röv többny gazda díszíte farag támasztókk amel circumci al használ zsinagógáb kétülés Egyi szan k csecse tart má ü üre mar m szimboliku Il Élij prófétán gyerme védelmezőjé tart fe benedikc elmond al csecse e ülé fekte ez feje h próf védelm ajánlj

11204

CÍM Éli pró tróns

SZÓC Éli pró trónsz Rö többn gazd díszít fara támasztók ame circumc a haszná zsinagógá kétülé Egy sza csecs tar m ür ma szimbolik I Éli prófétá gyerm védelmezőj tar f benedik elmon a csecs ül fekt e fej pró védel ajánl

1120

CÍ Él pr trón

SZÓ Él pr tróns R több gaz díszí far támasztó am circum haszn zsinagóg kétül Eg sz csec ta ü m szimboli Él prófét gyer védelmező ta benedi elmo csec ü fek fe pr véde aján