11216.htm

CÍMSZÓ: Ellinger

SZEMÉLYNÉV: Ellinger Jozefa

SZÓCIKK: Ellinger, 1. Jozefa* (Maleczkyné), operaénekesnő, szül. Budapesten 1857., megh. u. o. 1920. Édesapja, Ellinger József híres tenorista maga részesítette leányát az első énekoktatásban.1884-ben az akkor megalakult Magy. Kir. Operaház tagjai közé került. Ragyogó technikájú koloratúr énekesnő volt, aki fényesen magas hangjaival elragadta a közönséget. Lipcsében, Berlinben, Drezdában is nagy sikerrel vendégszerepelt.1886-ban megvált a Magy. Kir. Operaháztól, amelynek tiszteletbeli tagja lett és évtizedeken keresztül, mint az Orsz. Zeneakadémia énektanára kitűnő módszerével fejlesztette számos tanítványának tehetségét. Férje volt Maleczky József, az Operaház zenekarának tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1216. címszó a lexikon => 221. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11216.htm

CÍMSZÓ: Ellinger

SZEMÉLYNÉV: Ellinger Jozefa

SZÓCIKK: Ellinger, 1. Jozefa* Maleczkyné , operaénekesnő, szül. Budapesten 1857., megh. u. o. 1920. Édesapja, Ellinger József híres tenorista maga részesítette leányát az első énekoktatásban.1884-ben az akkor megalakult Magy. Kir. Operaház tagjai közé került. Ragyogó technikájú koloratúr énekesnő volt, aki fényesen magas hangjaival elragadta a közönséget. Lipcsében, Berlinben, Drezdában is nagy sikerrel vendégszerepelt.1886-ban megvált a Magy. Kir. Operaháztól, amelynek tiszteletbeli tagja lett és évtizedeken keresztül, mint az Orsz. Zeneakadémia énektanára kitűnő módszerével fejlesztette számos tanítványának tehetségét. Férje volt Maleczky József, az Operaház zenekarának tagja.

11216.ht

CÍMSZÓ Ellinge

SZEMÉLYNÉV Ellinge Jozef

SZÓCIKK Ellinger 1 Jozefa Maleczkyn operaénekesnő szül Budapeste 1857. megh u o 1920 Édesapja Ellinge Józse híre tenorist mag részesített leányá a els énekoktatásban.1884-be a akko megalakul Magy Kir Operahá tagja köz került Ragyog technikáj koloratú énekesn volt ak fényese maga hangjaiva elragadt közönséget Lipcsében Berlinben Drezdába i nag sikerre vendégszerepelt.1886-ba megvál Magy Kir Operaháztól amelyne tiszteletbel tagj let é évtizedeke keresztül min a Orsz Zeneakadémi énektanár kitűn módszeréve fejlesztett számo tanítványána tehetségét Férj vol Maleczk József a Operahá zenekarána tagja

11216.h

CÍMSZ Elling

SZEMÉLYNÉ Elling Joze

SZÓCIK Ellinge Jozef Maleczky operaénekesn szü Budapest 1857 meg 192 Édesapj Elling Józs hír tenoris ma részesítet leány el énekoktatásban.1884-b akk megalaku Mag Ki Operah tagj kö kerül Ragyo techniká kolorat énekes vol a fényes mag hangjaiv elragad közönsége Lipcsébe Berlinbe Drezdáb na sikerr vendégszerepelt.1886-b megvá Mag Ki Operaháztó amelyn tiszteletbe tag le évtizedek keresztü mi Ors Zeneakadém énektaná kitű módszerév fejlesztet szám tanítványán tehetségé Fér vo Malecz Józse Operah zenekarán tagj

11216.

CÍMS Ellin

SZEMÉLYN Ellin Joz

SZÓCI Elling Joze Maleczk operaénekes sz Budapes 185 me 19 Édesap Ellin Józ hí tenori m részesíte leán e énekoktatásban.1884- ak megalak Ma K Opera tag k kerü Ragy technik kolora éneke vo fénye ma hangjai elraga közönség Lipcséb Berlinb Drezdá n siker vendégszerepelt.1886- megv Ma K Operaházt amely tiszteletb ta l évtizede kereszt m Or Zeneakadé énektan kit módszeré fejleszte szá tanítványá tehetség Fé v Malec Józs Opera zenekará tag

11216

CÍM Elli

SZEMÉLY Elli Jo

SZÓC Ellin Joz Malecz operaéneke s Budape 18 m 1 Édesa Elli Jó h tenor részesít leá énekoktatásban.1884 a megala M Oper ta ker Rag techni kolor ének v fény m hangja elrag közönsé Lipcsé Berlin Drezd sike vendégszerepelt.1886 meg M Operaház amel tisztelet t évtized keresz O Zeneakad énekta ki módszer fejleszt sz tanítvány tehetsé F Male Józ Oper zenekar ta

1121

CÍ Ell

SZEMÉL Ell J

SZÓ Elli Jo Malec operaének Budap 1 Édes Ell J teno részesí le énekoktatásban.188 megal Ope t ke Ra techn kolo éne fén hangj elra közöns Lipcs Berli Drez sik vendégszerepelt.188 me Operahá ame tisztele évtize keres Zeneaka énekt k módsze fejlesz s tanítván tehets Mal Jó Ope zeneka t