11219.htm

CÍMSZÓ: Emődi

SZEMÉLYNÉV: Emődi Aladár

SZÓCIKK: "Emődi Aladár, orvos, szül. Budapesten 1872. Az egyetemet Budapesten végezte. Először a Poliklinikán működött, 1898 óta a nemi betegségek leküzdésére alakult Teleia egyesület rendelő intézetének igazgató-főorvosa, az egyesület főtitkára és a később megindult Teleia c. népszerű orvostudományi folyóirat szerkesztője. A magyarországi antivenereás mozgalomnak egyik legrégibb és érdemes munkása. Több orvosi szaklap munkatársa s napilapokban is számos cikke jelent meg. Nagyobb tanulmányai: A prostata megbetegedései; A húgycsőszűkületek elektrolitikus kezeléséről stb. Állandóan tart felvilágosító előadásokat. 1928-ban harmincéves jubileuma alkalmából a Teleia emlékkönyvet adott ki."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1219. címszó a lexikon => 225. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11219.htm

CÍMSZÓ: Emődi

SZEMÉLYNÉV: Emődi Aladár

SZÓCIKK: Emődi Aladár, orvos, szül. Budapesten 1872. Az egyetemet Budapesten végezte. Először a Poliklinikán működött, 1898 óta a nemi betegségek leküzdésére alakult Teleia egyesület rendelő intézetének igazgató-főorvosa, az egyesület főtitkára és a később megindult Teleia c. népszerű orvostudományi folyóirat szerkesztője. A magyarországi antivenereás mozgalomnak egyik legrégibb és érdemes munkása. Több orvosi szaklap munkatársa s napilapokban is számos cikke jelent meg. Nagyobb tanulmányai: A prostata megbetegedései; A húgycsőszűkületek elektrolitikus kezeléséről stb. Állandóan tart felvilágosító előadásokat. 1928-ban harmincéves jubileuma alkalmából a Teleia emlékkönyvet adott ki.

11219.ht

CÍMSZÓ Emőd

SZEMÉLYNÉV Emőd Aladá

SZÓCIKK Emőd Aladár orvos szül Budapeste 1872 A egyeteme Budapeste végezte Előszö Polikliniká működött 189 ót nem betegsége leküzdésér alakul Telei egyesüle rendel intézeténe igazgató-főorvosa a egyesüle főtitkár é későb megindul Telei c népszer orvostudomány folyóira szerkesztője magyarország antivenereá mozgalomna egyi legrégib é érdeme munkása Töb orvos szakla munkatárs napilapokba i számo cikk jelen meg Nagyob tanulmányai prostat megbetegedései húgycsőszűkülete elektrolitiku kezelésérő stb Állandóa tar felvilágosít előadásokat 1928-ba harmincéve jubileum alkalmábó Telei emlékkönyve adot ki

11219.h

CÍMSZ Emő

SZEMÉLYNÉ Emő Alad

SZÓCIK Emő Aladá orvo szü Budapest 187 egyetem Budapest végezt Elősz Poliklinik működöt 18 ó ne betegség leküzdésé alaku Tele egyesül rende intézetén igazgató-főorvos egyesül főtitká késő megindu Tele népsze orvostudomán folyóir szerkesztőj magyarorszá antivenere mozgalomn egy legrégi érdem munkás Tö orvo szakl munkatár napilapokb szám cik jele me Nagyo tanulmánya prosta megbetegedése húgycsőszűkület elektrolitik kezelésér st Állandó ta felvilágosí előadásoka 1928-b harmincév jubileu alkalmáb Tele emlékkönyv ado k

11219.

CÍMS Em

SZEMÉLYN Em Ala

SZÓCI Em Alad orv sz Budapes 18 egyete Budapes végez Elős Poliklini működö 1 n betegsé leküzdés alak Tel egyesü rend intézeté igazgató-főorvo egyesü főtitk kés megind Tel népsz orvostudomá folyói szerkesztő magyarorsz antivener mozgalom eg legrég érde munká T orv szak munkatá napilapok szá ci jel m Nagy tanulmány prost megbetegedés húgycsőszűküle elektroliti kezelésé s Álland t felvilágos előadások 1928- harmincé jubile alkalmá Tel emlékköny ad

11219

CÍM E

SZEMÉLY E Al

SZÓC E Ala or s Budape 1 egyet Budape vége Elő Poliklin működ betegs leküzdé ala Te egyes ren intézet igazgató-főorv egyes főtit ké megin Te néps orvostudom folyó szerkeszt magyarors antivene mozgalo e legré érd munk or sza munkat napilapo sz c je Nag tanulmán pros megbetegedé húgycsőszűkül elektrolit kezelés Állan felvilágo előadáso 1928 harminc jubil alkalm Te emlékkön a

1121SZEMÉL A

SZÓ Al o Budap egye Budap vég El Polikli műkö beteg leküzd al T egye re intéze igazgató-főor egye főti k megi T nép orvostudo foly szerkesz magyaror antiven mozgal legr ér mun o sz munka napilap s j Na tanulmá pro megbeteged húgycsőszűkü elektroli kezelé Álla felvilág előadás 192 harmin jubi alkal T emlékkö