11220.htm

CÍMSZÓ: Enczi

SZEMÉLYNÉV: Enczi Endre

SZÓCIKK: "Enczi Endre, író, szül. Pesterzsébeten 1902 okt. 18. Versei és novellái a Népszavában, Hétben és az Új Kultúrában jelentek meg. Könyvei: Orchester (versek 1921); Lombik (versek 1922); Új Passió (tragédia, 1927); 13. (1928)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1220. címszó a lexikon => 226. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11220.htm

CÍMSZÓ: Enczi

SZEMÉLYNÉV: Enczi Endre

SZÓCIKK: Enczi Endre, író, szül. Pesterzsébeten 1902 okt. 18. Versei és novellái a Népszavában, Hétben és az Új Kultúrában jelentek meg. Könyvei: Orchester versek 1921 ; Lombik versek 1922 ; Új Passió tragédia, 1927 ; 13. 1928 .

11220.ht

CÍMSZÓ Encz

SZEMÉLYNÉV Encz Endr

SZÓCIKK Encz Endre író szül Pesterzsébete 190 okt 18 Verse é novellá Népszavában Hétbe é a Ú Kultúrába jelente meg Könyvei Orcheste verse 192 Lombi verse 192 Ú Passi tragédia 192 13 192

11220.h

CÍMSZ Enc

SZEMÉLYNÉ Enc End

SZÓCIK Enc Endr ír szü Pesterzsébet 19 ok 1 Vers novell Népszavába Hétb Kultúráb jelent me Könyve Orchest vers 19 Lomb vers 19 Pass tragédi 19 1 19

11220.

CÍMS En

SZEMÉLYN En En

SZÓCI En End í sz Pesterzsébe 1 o Ver novel Népszaváb Hét Kultúrá jelen m Könyv Orches ver 1 Lom ver 1 Pas tragéd 1 1

11220

CÍM E

SZEMÉLY E E

SZÓC E En s Pesterzséb Ve nove Népszavá Hé Kultúr jele Köny Orche ve Lo ve Pa tragé

1122SZEMÉL

SZÓ E Pesterzsé V nov Népszav H Kultú jel Kön Orch v L v P trag