11221.htm

CÍMSZÓ: Endre

SZEMÉLYNÉV: Endre Károly

SZÓCIKK: Endre Károly, író, szül. Temesvárott 1893. Verskötete Az ember, aki járva jár (Budapest, 1922). Választékos hangú író, mélyenszántó filozófiai gondolatokkal.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1221. címszó a lexikon => 226. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11221.htm

CÍMSZÓ: Endre

SZEMÉLYNÉV: Endre Károly

SZÓCIKK: Endre Károly, író, szül. Temesvárott 1893. Verskötete Az ember, aki járva jár Budapest, 1922 . Választékos hangú író, mélyenszántó filozófiai gondolatokkal.

11221.ht

CÍMSZÓ Endr

SZEMÉLYNÉV Endr Károl

SZÓCIKK Endr Károly író szül Temesvárot 1893 Verskötet A ember ak járv já Budapest 192 Választéko hang író mélyenszánt filozófia gondolatokkal

11221.h

CÍMSZ End

SZEMÉLYNÉ End Káro

SZÓCIK End Károl ír szü Temesváro 189 Versköte embe a jár j Budapes 19 Választék han ír mélyenszán filozófi gondolatokka

11221.

CÍMS En

SZEMÉLYN En Kár

SZÓCI En Káro í sz Temesvár 18 Versköt emb já Budape 1 Választé ha í mélyenszá filozóf gondolatokk

11221

CÍM E

SZEMÉLY E Ká

SZÓC E Kár s Temesvá 1 Verskö em j Budap Választ h mélyensz filozó gondolatok

1122SZEMÉL K

SZÓ Ká Temesv Versk e Buda Válasz mélyens filoz gondolato