11226.htm

CÍMSZÓ: Énekek éneke

SZÓCIKK: "Énekek Éneke, héb.: Sir hasirim; gör.: Aszma aszmaton; lat.: Canticum Canticorum. Szerelmi éneksorozat a bibliai Szentiratok gyűjteményében az Öt Megilla (kis könyv, tekercs) között. Ez a merőben világi, sőt erotikus líra csak hosszú harcok után jutott be a kánonba és a zsidó irodalomba, amelynek ma már legértékesebb munkái közé tartozik. Kanonizálást Akiba harcolta ki, mégpedig azzal, hogy allegorikus értelmezést adott a költeménynek. Az ő értelmezésében az énekben szereplő szerelmesek Isten és Izráel, akik epekednek egymás után. (A kereszténység magáévá tette a allegorikus értelmezést, azzal a különbséggel, hogy Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatja a megénekelt nagy szerelmet.) A könyv azonban enélkül is megérdemelte megörökítését és bizonyos, hogy irodalmi tudatosság harcolta ki számára a menlevelet. Pendantja annak a fejezetnek, amely a Példabeszédekben a jó hitves apoteózisát adja és úgy mutatja be a zsidó hajadont, mint aki a szenvedélyek tüzében is megőrzi szűziességét. Száz költői kép magasztalja a zsidó hajadont, ő a bezárt kert (hortus clausus), amely virágpompájával megejti a járókelőt, de a liliomtiprás elől elzárkózik. A világirodalomban legtöbbször szabadságlevél a szerelem, amely felold minden tartózkodást és bűnözésre csábít. A fékezhetetlen szerelem sok példája lebeghetett a könyv szerzője előtt és valószínű, hogy észrevette már azt az áramlatot, amely nyugtalanította a zsidóságot a szerelem szabadsága miatt, ámbár nagy erőre csak később jutott ez az áramlat, az Újtestamentumban. Ebben már csupa fenyegető és kárhozatos kísértés a szerelem; a nőtlenség kívánatosabb, mint a megnősülés és az özvegyasszony nőül vétele közönséges paráznaság. A szerelem természetes varázsa már-már el is fakult az új hit szomorú szigorúságában es a házasság rózsakoszorúja súlyos igává keményedett. Meg kellett menteni a házasságot és azt csak a szerelemmel lehetett. Megmentette hát a szerelmet és letisztította róla a bűn salakját. Száraz és költőietlen szociális szükségérzés hajtotta erre a zsidó szellemet, a középúton járó racionalizmus, amely nem akart mást, csak megmenteni a házasságot, amely sok évszázad óta a társadalom és a családi élet fundamentuma volt. És lelki struktúrájára jellemző, hogy sokat hánytorgatott racionalizmusából a legszebb és legnemesebb líra virágzott ki, amelyben a szerelemnek örök időkre szóló apoteózisa lángol «Tégy engemet mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy bélyeget a te karodra, mert erős a szerelem, mint a halál; kemény, mint a pokol a féltékenység és a parazsa tüzes, mint a villámlobogás» (É. 8. 6.). «Sok vizek el nem olthatnák a szerelmet, a folyóvizek is el nem sodorhatják; ha az ember házának minden jószágát adná is a szerelemért, csak megvetnék azt. (É. 8. 7.). A. könyv két hőse: a pásztor és Sulamit, akik nagy szerelemmel szeretik egymást, de erős kísértés fenyegeti a boldogságukat. A szőlőkertek ködös hátteréből kilép fényes kíséretével Salamon király és hálóját veti ki a lányra, de a szerelme «erős, mint a halál» és a kísértés nem tántoríthatja el pásztorától. Az ének szerzőjéül Salamont vallja a költemény, bárha az udvar laza erkölcseit ostorozó szatírája nem koronás szerzőre vall. Belső szerkezete egységesnek látszik és ezért több történetíró és bibliakritikus, többek között Graetz is, drámának tartja. De valószínűbb, hogy különböző régi nászdalokat fűzött össze a szerző és olyan művészettel, hogy a különböző korszakok megnemesült erotikája drámai egységbe forrt. A hagyományos bibliakutatás persze nem firtatja a költemény formáját, a külsőségek helyett a szellemét kutatja és kitart ősi felfogása mellett, hogy igazi értelméhez csak az allegória útján juthatunk el. A költemény pásztora Istent, Sulamit Izraelt allegorizálja. A versek ennélfogva más értelmet nyernek. «Fekete vagyok, de szép vagyok, Jeruzsálem leányai» (Énekek Éneke. I. 5) nem a szerelmes lány naiv elbizakodásának a kirobbanása, hanem Izrael vallomástétele. Fekete vagyok, mert feketék a cselekedeteim, de szép vagyok ősatyáim érdemei által; fekete vagyok az egész éven át, de szép a jomkippuri megtisztulás után. A liturgiában mint a zsinagóga peszachi és péntek délutáni olvasmánya szerepel a könyv, amelynek tavaszi hangulata a peszachi időszaknak felel meg. A szombat köszöntése előtt azért olvassák, mert az allegorikus költészet királynőnek magasztalja a szombatot. Az B.-t az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Bibliájában Vajda Béla, a Frenkel-féle Bibliában Pfeiffer Izsák fordította."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1226. címszó a lexikon => 226. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11226.htm

CÍMSZÓ: Énekek éneke

SZÓCIKK: Énekek Éneke, héb.: Sir hasirim; gör.: Aszma aszmaton; lat.: Canticum Canticorum. Szerelmi éneksorozat a bibliai Szentiratok gyűjteményében az Öt Megilla kis könyv, tekercs között. Ez a merőben világi, sőt erotikus líra csak hosszú harcok után jutott be a kánonba és a zsidó irodalomba, amelynek ma már legértékesebb munkái közé tartozik. Kanonizálást Akiba harcolta ki, mégpedig azzal, hogy allegorikus értelmezést adott a költeménynek. Az ő értelmezésében az énekben szereplő szerelmesek Isten és Izráel, akik epekednek egymás után. A kereszténység magáévá tette a allegorikus értelmezést, azzal a különbséggel, hogy Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatja a megénekelt nagy szerelmet. A könyv azonban enélkül is megérdemelte megörökítését és bizonyos, hogy irodalmi tudatosság harcolta ki számára a menlevelet. Pendantja annak a fejezetnek, amely a Példabeszédekben a jó hitves apoteózisát adja és úgy mutatja be a zsidó hajadont, mint aki a szenvedélyek tüzében is megőrzi szűziességét. Száz költői kép magasztalja a zsidó hajadont, ő a bezárt kert hortus clausus , amely virágpompájával megejti a járókelőt, de a liliomtiprás elől elzárkózik. A világirodalomban legtöbbször szabadságlevél a szerelem, amely felold minden tartózkodást és bűnözésre csábít. A fékezhetetlen szerelem sok példája lebeghetett a könyv szerzője előtt és valószínű, hogy észrevette már azt az áramlatot, amely nyugtalanította a zsidóságot a szerelem szabadsága miatt, ámbár nagy erőre csak később jutott ez az áramlat, az Újtestamentumban. Ebben már csupa fenyegető és kárhozatos kísértés a szerelem; a nőtlenség kívánatosabb, mint a megnősülés és az özvegyasszony nőül vétele közönséges paráznaság. A szerelem természetes varázsa már-már el is fakult az új hit szomorú szigorúságában es a házasság rózsakoszorúja súlyos igává keményedett. Meg kellett menteni a házasságot és azt csak a szerelemmel lehetett. Megmentette hát a szerelmet és letisztította róla a bűn salakját. Száraz és költőietlen szociális szükségérzés hajtotta erre a zsidó szellemet, a középúton járó racionalizmus, amely nem akart mást, csak megmenteni a házasságot, amely sok évszázad óta a társadalom és a családi élet fundamentuma volt. És lelki struktúrájára jellemző, hogy sokat hánytorgatott racionalizmusából a legszebb és legnemesebb líra virágzott ki, amelyben a szerelemnek örök időkre szóló apoteózisa lángol Tégy engemet mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy bélyeget a te karodra, mert erős a szerelem, mint a halál; kemény, mint a pokol a féltékenység és a parazsa tüzes, mint a villámlobogás É. 8. 6. . Sok vizek el nem olthatnák a szerelmet, a folyóvizek is el nem sodorhatják; ha az ember házának minden jószágát adná is a szerelemért, csak megvetnék azt. É. 8. 7. . A. könyv két hőse: a pásztor és Sulamit, akik nagy szerelemmel szeretik egymást, de erős kísértés fenyegeti a boldogságukat. A szőlőkertek ködös hátteréből kilép fényes kíséretével Salamon király és hálóját veti ki a lányra, de a szerelme erős, mint a halál és a kísértés nem tántoríthatja el pásztorától. Az ének szerzőjéül Salamont vallja a költemény, bárha az udvar laza erkölcseit ostorozó szatírája nem koronás szerzőre vall. Belső szerkezete egységesnek látszik és ezért több történetíró és bibliakritikus, többek között Graetz is, drámának tartja. De valószínűbb, hogy különböző régi nászdalokat fűzött össze a szerző és olyan művészettel, hogy a különböző korszakok megnemesült erotikája drámai egységbe forrt. A hagyományos bibliakutatás persze nem firtatja a költemény formáját, a külsőségek helyett a szellemét kutatja és kitart ősi felfogása mellett, hogy igazi értelméhez csak az allegória útján juthatunk el. A költemény pásztora Istent, Sulamit Izraelt allegorizálja. A versek ennélfogva más értelmet nyernek. Fekete vagyok, de szép vagyok, Jeruzsálem leányai Énekek Éneke. I. 5 nem a szerelmes lány naiv elbizakodásának a kirobbanása, hanem Izrael vallomástétele. Fekete vagyok, mert feketék a cselekedeteim, de szép vagyok ősatyáim érdemei által; fekete vagyok az egész éven át, de szép a jomkippuri megtisztulás után. A liturgiában mint a zsinagóga peszachi és péntek délutáni olvasmánya szerepel a könyv, amelynek tavaszi hangulata a peszachi időszaknak felel meg. A szombat köszöntése előtt azért olvassák, mert az allegorikus költészet királynőnek magasztalja a szombatot. Az B.-t az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Bibliájában Vajda Béla, a Frenkel-féle Bibliában Pfeiffer Izsák fordította.

11226.ht

CÍMSZÓ Éneke ének

SZÓCIKK Éneke Éneke héb. Si hasirim gör. Aszm aszmaton lat. Canticu Canticorum Szerelm éneksoroza biblia Szentirato gyűjteményébe a Ö Megill ki könyv tekerc között E merőbe világi ső erotiku lír csa hossz harco utá jutot b kánonb é zsid irodalomba amelyne m má legértékeseb munká köz tartozik Kanonizálás Akib harcolt ki mégpedi azzal hog allegoriku értelmezés adot költeménynek A értelmezésébe a énekbe szerepl szerelmese Iste é Izráel aki epekedne egymá után kereszténysé magáév tett allegoriku értelmezést azza különbséggel hog Krisztusr é a Egyházr vonatkoztatj megénekel nag szerelmet köny azonba enélkü i megérdemelt megörökítésé é bizonyos hog irodalm tudatossá harcolt k számár menlevelet Pendantj anna fejezetnek amel Példabeszédekbe j hitve apoteózisá adj é úg mutatj b zsid hajadont min ak szenvedélye tüzébe i megőrz szűziességét Szá költő ké magasztalj zsid hajadont bezár ker hortu clausu amel virágpompájáva megejt járókelőt d liliomtiprá elő elzárkózik világirodalomba legtöbbszö szabadságlevé szerelem amel felol minde tartózkodás é bűnözésr csábít fékezhetetle szerele so példáj lebeghetet köny szerzőj előt é valószínű hog észrevett má az a áramlatot amel nyugtalanított zsidóságo szerele szabadság miatt ámbá nag erőr csa későb jutot e a áramlat a Újtestamentumban Ebbe má csup fenyeget é kárhozato kísérté szerelem nőtlensé kívánatosabb min megnősülé é a özvegyasszon nőü vétel közönsége paráznaság szerele természete varázs már-má e i fakul a ú hi szomor szigorúságába e házassá rózsakoszorúj súlyo igáv keményedett Me kellet menten házasságo é az csa szerelemme lehetett Megmentett há szerelme é letisztított ról bű salakját Szára é költőietle szociáli szükségérzé hajtott err zsid szellemet középúto jár racionalizmus amel ne akar mást csa megmenten házasságot amel so évszáza ót társadalo é család éle fundamentum volt É lelk struktúrájár jellemző hog soka hánytorgatot racionalizmusábó legszeb é legnemeseb lír virágzot ki amelybe szerelemne örö időkr szól apoteózis lángo Tég engeme minteg pecséte t szívedre minteg bélyege t karodra mer erő szerelem min halál kemény min poko féltékenysé é parazs tüzes min villámlobogá É 8 6 So vize e ne olthatná szerelmet folyóvize i e ne sodorhatják h a embe házána minde jószágá adn i szerelemért csa megvetné azt É 8 7 A köny ké hőse pászto é Sulamit aki nag szerelemme szereti egymást d erő kísérté fenyeget boldogságukat szőlőkerte ködö hátterébő kilé fénye kíséretéve Salamo királ é hálójá vet k lányra d szerelm erős min halá é kísérté ne tántoríthatj e pásztorától A éne szerzőjéü Salamon vallj költemény bárh a udva laz erkölcsei ostoroz szatíráj ne koroná szerzőr vall Bels szerkezet egységesne látszi é ezér töb történetír é bibliakritikus többe közöt Graet is drámána tartja D valószínűbb hog különböz rég nászdaloka fűzöt össz szerz é olya művészettel hog különböz korszako megnemesül erotikáj dráma egységb forrt hagyományo bibliakutatá persz ne firtatj költemén formáját külsősége helyet szellemé kutatj é kitar ős felfogás mellett hog igaz értelméhe csa a allegóri útjá juthatun el költemén pásztor Istent Sulami Izrael allegorizálja verse ennélfogv má értelme nyernek Feket vagyok d szé vagyok Jeruzsále leánya Éneke Éneke I ne szerelme lán nai elbizakodásána kirobbanása hane Izrae vallomástétele Feket vagyok mer feketé cselekedeteim d szé vagyo ősatyái érdeme által feket vagyo a egés éve át d szé jomkippur megtisztulá után liturgiába min zsinagóg peszach é pénte délután olvasmány szerepe könyv amelyne tavasz hangulat peszach időszakna fele meg szomba köszöntés előt azér olvassák mer a allegoriku költésze királynőne magasztalj szombatot A B.- a Izraelit Magya Irodalm Társula Bibliájába Vajd Béla Frenkel-fél Bibliába Pfeiffe Izsá fordította

11226.h

CÍMSZ Ének éne

SZÓCIK Ének Ének héb S hasiri gör Asz aszmato lat Cantic Canticoru Szerel éneksoroz bibli Szentirat gyűjteményéb Megil k köny teker közöt merőb világ s erotik lí cs hoss harc ut juto kánon zsi irodalomb amelyn m legértékese munk kö tartozi Kanonizálá Aki harcol k mégped azza ho allegorik értelmezé ado költeményne értelmezéséb énekb szerep szerelmes Ist Izráe ak epekedn egym utá kereszténys magáé tet allegorik értelmezés azz különbségge ho Krisztus Egyház vonatkoztat megéneke na szerelme kön azonb enélk megérdemel megörökítés bizonyo ho irodal tudatoss harcol számá menlevele Pendant ann fejezetne ame Példabeszédekb hitv apoteózis ad ú mutat zsi hajadon mi a szenvedély tüzéb megőr szűziességé Sz költ k magasztal zsi hajadon bezá ke hort claus ame virágpompájáv megej járókelő liliomtipr el elzárkózi világirodalomb legtöbbsz szabadságlev szerele ame felo mind tartózkodá bűnözés csábí fékezhetetl szerel s példá lebeghete kön szerző elő valószín ho észrevet m a áramlato ame nyugtalanítot zsidóság szerel szabadsá miat ámb na erő cs késő juto áramla Újtestamentumba Ebb m csu fenyege kárhozat kísért szerele nőtlens kívánatosab mi megnősül özvegyasszo nő véte közönség paráznasá szerel természet varáz már-m faku h szomo szigorúságáb házass rózsakoszorú súly igá keményedet M kelle mente házasság a cs szerelemm lehetet Megmentet h szerelm letisztítot ró b salakjá Szár költőietl szociál szükségérz hajtot er zsi szelleme középút já racionalizmu ame n aka más cs megmente házasságo ame s évszáz ó társadal csalá él fundamentu vol lel struktúrájá jellemz ho sok hánytorgato racionalizmusáb legsze legnemese lí virágzo k amelyb szerelemn ör idők szó apoteózi láng Té engem minte pecsét szívedr minte bélyeg karodr me er szerele mi halá kemén mi pok féltékenys paraz tüze mi villámlobog S viz n olthatn szerelme folyóviz n sodorhatjá emb házán mind jószág ad szerelemér cs megvetn az kön k hős pászt Sulami ak na szerelemm szeret egymás er kísért fenyege boldogságuka szőlőkert köd hátteréb kil fény kíséretév Salam kirá hálój ve lányr szerel erő mi hal kísért n tántoríthat pásztorátó én szerzőjé Salamo vall költemén bár udv la erkölcse ostoro szatírá n koron szerző val Bel szerkeze egységesn látsz ezé tö történetí bibliakritiku több közö Grae i drámán tartj valószínűb ho különbö ré nászdalok fűzö öss szer oly művészette ho különbö korszak megnemesü erotiká drám egység forr hagyomány bibliakutat pers n firtat költemé formájá külsőség helye szellem kutat kita ő felfogá mellet ho iga értelméh cs allegór útj juthatu e költemé pászto Isten Sulam Izrae allegorizálj vers ennélfog m értelm nyerne Feke vagyo sz vagyo Jeruzsál leány Ének Ének n szerelm lá na elbizakodásán kirobbanás han Izra vallomástétel Feke vagyo me feket cselekedetei sz vagy ősatyá érdem álta feke vagy egé év á sz jomkippu megtisztul utá liturgiáb mi zsinagó peszac pént délutá olvasmán szerep köny amelyn tavas hangula peszac időszakn fel me szomb köszönté elő azé olvassá me allegorik költész királynőn magasztal szombato B. Izraeli Magy Irodal Társul Bibliájáb Vaj Bél Frenkel-fé Bibliáb Pfeiff Izs fordított

11226.

CÍMS Éne én

SZÓCI Éne Éne hé hasir gö As aszmat la Canti Canticor Szere éneksoro bibl Szentira gyűjteményé Megi kön teke közö merő vilá eroti l c hos har u jut káno zs irodalom amely legértékes mun k tartoz Kanonizál Ak harco mégpe azz h allegori értelmez ad költeményn értelmezésé ének szere szerelme Is Izrá a epeked egy ut keresztény magá te allegori értelmezé az különbségg h Krisztu Egyhá vonatkozta megének n szerelm kö azon enél megérdeme megörökíté bizony h iroda tudatos harco szám menlevel Pendan an fejezetn am Példabeszédek hit apoteózi a muta zs hajado m szenvedél tüzé megő szűziesség S köl magaszta zs hajado bez k hor clau am virágpompájá mege járókel liliomtip e elzárkóz világirodalom legtöbbs szabadságle szerel am fel min tartózkod bűnözé csáb fékezhetet szere péld lebeghet kö szerz el valószí h észreve áramlat am nyugtalaníto zsidósá szere szabads mia ám n er c kés jut áraml Újtestamentumb Eb cs fenyeg kárhoza kísér szerel nőtlen kívánatosa m megnősü özvegyassz n vét közönsé paráznas szere természe vará már- fak szom szigorúságá házas rózsakoszor súl ig keményede kell ment házassá c szerelem lehete Megmente szerel letisztíto r salakj Szá költőiet szociá szükségér hajto e zs szellem középú j racionalizm am ak má c megment házasság am évszá társada csal é fundament vo le struktúráj jellem h so hánytorgat racionalizmusá legsz legnemes l virágz amely szerelem ö idő sz apoteóz lán T enge mint pecsé szíved mint bélye karod m e szerel m hal kemé m po féltékeny para tüz m villámlobo vi olthat szerelm folyóvi sodorhatj em házá min jószá a szerelemé c megvet a kö hő pász Sulam a n szerelem szere egymá e kísér fenyeg boldogságuk szőlőker kö hátteré ki fén kíséreté Sala kir háló v lány szere er m ha kísér tántorítha pásztorát é szerzőj Salam val költemé bá ud l erkölcs ostor szatír koro szerz va Be szerkez egységes láts ez t történet bibliakritik töb köz Gra drámá tart valószínű h különb r nászdalo fűz ös sze ol művészett h különb korsza megnemes erotik drá egysé for hagyomán bibliakuta per firta költem formáj külsősé hely szelle kuta kit felfog melle h ig értelmé c allegó út juthat költem pászt Iste Sula Izra allegorizál ver ennélfo értel nyern Fek vagy s vagy Jeruzsá leán Éne Éne szerel l n elbizakodásá kirobbaná ha Izr vallomástéte Fek vagy m feke cselekedete s vag ősaty érde ált fek vag eg é s jomkipp megtisztu ut liturgiá m zsinag pesza pén délut olvasmá szere kön amely tava hangul pesza időszak fe m szom köszönt el az olvass m allegori költés királynő magaszta szombat B Izrael Mag Iroda Társu Bibliájá Va Bé Frenkel-f Bibliá Pfeif Iz fordítot

11226

CÍM Én é

SZÓC Én Én h hasi g A aszma l Cant Cantico Szer éneksor bib Szentir gyűjtemény Meg kö tek köz mer vil erot ho ha ju kán z irodalo amel legértéke mu tarto Kanonizá A harc mégp az allegor értelme a költemény értelmezés éne szer szerelm I Izr epeke eg u keresztén mag t allegor értelmez a különbség Kriszt Egyh vonatkozt megéne szerel k azo ené megérdem megörökít bizon irod tudato harc szá menleve Penda a fejezet a Példabeszéde hi apoteóz mut z hajad szenvedé tüz meg szűziessé kö magaszt z hajad be ho cla a virágpompáj meg járóke liliomti elzárkó világirodalo legtöbb szabadságl szere a fe mi tartózko bűnöz csá fékezhete szer pél lebeghe k szer e valósz észrev áramla a nyugtalanít zsidós szer szabad mi á e ké ju áram Újtestamentum E c fenye kárhoz kísé szere nőtle kívánatos megnős özvegyass vé közöns parázna szer termész var már fa szo szigorúság háza rózsakoszo sú i keményed kel men házass szerele lehet Megment szere letisztít salak Sz költőie szoci szükségé hajt z szelle közép racionaliz a a m megmen házassá a évsz társad csa fundamen v l struktúrá jelle s hánytorga racionalizmus legs legneme virág amel szerele id s apoteó lá eng min pecs szíve min bély karo szere ha kem p féltéken par tü villámlob v oltha szerel folyóv sodorhat e ház mi jósz szerelem megve k h pás Sula szerele szer egym kísé fenye boldogságu szőlőke k hátter k fé kíséret Sal ki hál lán szer e h kísé tántoríth pásztorá szerző Sala va költem b u erkölc osto szatí kor szer v B szerke egysége lát e történe bibliakriti tö kö Gr drám tar valószín külön nászdal fű ö sz o művészet külön korsz megneme eroti dr egys fo hagyomá bibliakut pe firt költe formá külsős hel szell kut ki felfo mell i értelm alleg ú jutha költe pász Ist Sul Izr allegorizá ve ennélf érte nyer Fe vag vag Jeruzs leá Én Én szere elbizakodás kirobban h Iz vallomástét Fe vag fek cselekedet va ősat érd ál fe va e jomkip megtiszt u liturgi zsina pesz pé délu olvasm szer kö amel tav hangu pesz idősza f szo köszön e a olvas allegor költé királyn magaszt szomba Izrae Ma Irod Társ Bibliáj V B Frenkel- Bibli Pfei I fordíto

1122

CÍ É

SZÓ É É has aszm Can Cantic Sze énekso bi Szenti gyűjtemén Me k te kö me vi ero h h j ká irodal ame legérték m tart Kanoniz har még a allego értelm költemén értelmezé én sze szerel Iz epek e kereszté ma allego értelme különbsé Krisz Egy vonatkoz megén szere az en megérde megörökí bizo iro tudat har sz menlev Pend fejeze Példabeszéd h apoteó mu haja szenved tü me szűziess k magasz haja b h cl virágpompá me járók liliomt elzárk világirodal legtöb szabadság szer f m tartózk bűnö cs fékezhet sze pé lebegh sze valós észre áraml nyugtalaní zsidó sze szaba m k j ára Újtestamentu feny kárho kís szer nőtl kívánato megnő özvegyas v közön parázn sze termés va má f sz szigorúsá ház rózsakosz s keménye ke me házas szerel lehe Megmen szer letisztí sala S költői szoc szükség haj szell közé racionali megme házass évs társa cs fundame struktúr jell hánytorg racionalizmu leg legnem virá ame szerel i apote l en mi pec szív mi bél kar szer h ke féltéke pa t villámlo olth szere folyó sodorha há m jós szerele megv pá Sul szerel sze egy kís feny boldogság szőlők hátte f kísére Sa k há lá sze kís tántorít pásztor szerz Sal v költe erköl ost szat ko sze szerk egység lá történ bibliakrit t k G drá ta valószí külö nászda f s művésze külö kors megnem erot d egy f hagyom bibliaku p fir költ form külső he szel ku k felf mel értel alle juth költ pás Is Su Iz allegoriz v ennél ért nye F va va Jeruz le É É szer elbizakodá kirobba I vallomásté F va fe cselekede v ősa ér á f v jomki megtisz liturg zsin pes p dél olvas sze k ame ta hang pes idősz sz köszö olva allego költ király magasz szomb Izra M Iro Tár Bibliá Frenkel Bibl Pfe fordít