11229.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Fülöp

SZÓCIKK: E. Fülöp, filmiparos, szül. New Yorkban 1886. Iskoláit Debrecenben és Budapesten végezte. 1922-ben Barna Károllyal átvette a Corvin- filmgyárat és három évvel később az amerikai Fanamet filmtröszt budapesti telepének vezérigazgatója lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1229. címszó a lexikon => 227. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11229.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Fülöp

SZÓCIKK: E. Fülöp, filmiparos, szül. New Yorkban 1886. Iskoláit Debrecenben és Budapesten végezte. 1922-ben Barna Károllyal átvette a Corvin- filmgyárat és három évvel később az amerikai Fanamet filmtröszt budapesti telepének vezérigazgatója lett.

11229.ht

CÍMSZÓ Enge

SZEMÉLYNÉV Enge Fülö

SZÓCIKK E Fülöp filmiparos szül Ne Yorkba 1886 Iskolái Debrecenbe é Budapeste végezte 1922-be Barn Károllya átvett Corvin filmgyára é háro évve későb a amerika Faname filmtrösz budapest telepéne vezérigazgatój lett

11229.h

CÍMSZ Eng

SZEMÉLYNÉ Eng Fül

SZÓCIK Fülö filmiparo szü N Yorkb 188 Iskolá Debrecenb Budapest végezt 1922-b Bar Károlly átvet Corvi filmgyár hár évv késő amerik Fanam filmtrös budapes telepén vezérigazgató let

11229.

CÍMS En

SZEMÉLYN En Fü

SZÓCI Fül filmipar sz York 18 Iskol Debrecen Budapes végez 1922- Ba Károll átve Corv filmgyá há év kés ameri Fana filmtrö budape telepé vezérigazgat le

11229

CÍM E

SZEMÉLY E F

SZÓC Fü filmipa s Yor 1 Isko Debrece Budape vége 1922 B Károl átv Cor filmgy h é ké amer Fan filmtr budap telep vezérigazga l

1122SZEMÉL

SZÓ F filmip Yo Isk Debrec Budap vég 192 Káro át Co filmg k ame Fa filmt buda tele vezérigazg