11230.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Gyula

SZÓCIKK: E. Gyula, író és orvos, szül. Zalaegerszegen 44. Bécsben nyerte oklevelét, ahol az Allgem. Krankenhaus orvosa is volt, majd Balatonfüred orvosa és Zala megye tiszteletbeli főorvosa lett. A Balaton fürdő gyógyhelyei c. műnek (1878) orvostani részét E. írta meg. Írt több novelláskötetet is és egy színművet, melyet Balatonfüreden mutattak be 1891.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1230. címszó a lexikon => 227. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11230.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Gyula

SZÓCIKK: E. Gyula, író és orvos, szül. Zalaegerszegen 44. Bécsben nyerte oklevelét, ahol az Allgem. Krankenhaus orvosa is volt, majd Balatonfüred orvosa és Zala megye tiszteletbeli főorvosa lett. A Balaton fürdő gyógyhelyei c. műnek 1878 orvostani részét E. írta meg. Írt több novelláskötetet is és egy színművet, melyet Balatonfüreden mutattak be 1891.

11230.ht

CÍMSZÓ Enge

SZEMÉLYNÉV Enge Gyul

SZÓCIKK E Gyula ír é orvos szül Zalaegerszege 44 Bécsbe nyert oklevelét aho a Allgem Krankenhau orvos i volt maj Balatonfüre orvos é Zal megy tiszteletbel főorvos lett Balato fürd gyógyhelye c műne 187 orvostan részé E írt meg Ír töb novelláskötete i é eg színművet melye Balatonfürede mutatta b 1891

11230.h

CÍMSZ Eng

SZEMÉLYNÉ Eng Gyu

SZÓCIK Gyul í orvo szü Zalaegerszeg 4 Bécsb nyer oklevelé ah Allge Krankenha orvo vol ma Balatonfür orvo Za meg tiszteletbe főorvo let Balat für gyógyhely műn 18 orvosta rész ír me Í tö novelláskötet e színműve mely Balatonfüred mutatt 189

11230.

CÍMS En

SZEMÉLYN En Gy

SZÓCI Gyu orv sz Zalaegersze Bécs nye oklevel a Allg Krankenh orv vo m Balatonfü orv Z me tiszteletb főorv le Bala fü gyógyhel mű 1 orvost rés í m t novellásköte színműv mel Balatonfüre mutat 18

11230

CÍM E

SZEMÉLY E G

SZÓC Gy or s Zalaegersz Béc ny okleve All Kranken or v Balatonf or m tisztelet főor l Bal f gyógyhe m orvos ré novellásköt színmű me Balatonfür muta 1

1123SZEMÉL

SZÓ G o Zalaegers Bé n oklev Al Kranke o Balaton o tisztele főo Ba gyógyh orvo r novelláskö színm m Balatonfü mut