11231.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Iván

SZÓCIKK: E. Iván, zongoraművész, szül. Békéscsabán 1899 okt. 6. Képességeit Nagyváradon Beleznay püspöki karmester fedezte fel a budapesti Zeneakadémián. Később Thomán István mesteriskolájában tanult. Első önálló hangversenyért 1921. adta a Zeneakadémián. 1925-ben meghívták a kairói zeneiskola tanárának. Sok hangversenyt adott Egyiptomban, Berlinben és Londonban, ahol a kritika nagyon melegen fogadta. 1928-ban Budapesten hangversenyezett. Legfőbb sikereit modern magyar művek interpretálásával aratta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1231. címszó a lexikon => 227. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11231.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Iván

SZÓCIKK: E. Iván, zongoraművész, szül. Békéscsabán 1899 okt. 6. Képességeit Nagyváradon Beleznay püspöki karmester fedezte fel a budapesti Zeneakadémián. Később Thomán István mesteriskolájában tanult. Első önálló hangversenyért 1921. adta a Zeneakadémián. 1925-ben meghívták a kairói zeneiskola tanárának. Sok hangversenyt adott Egyiptomban, Berlinben és Londonban, ahol a kritika nagyon melegen fogadta. 1928-ban Budapesten hangversenyezett. Legfőbb sikereit modern magyar művek interpretálásával aratta.

11231.ht

CÍMSZÓ Enge

SZEMÉLYNÉV Enge Ivá

SZÓCIKK E Iván zongoraművész szül Békéscsabá 189 okt 6 Képességei Nagyvárado Belezna püspök karmeste fedezt fe budapest Zeneakadémián Későb Thomá Istvá mesteriskolájába tanult Els önáll hangversenyér 1921 adt Zeneakadémián 1925-be meghívtá kairó zeneiskol tanárának So hangverseny adot Egyiptomban Berlinbe é Londonban aho kritik nagyo melege fogadta 1928-ba Budapeste hangversenyezett Legfőb sikerei moder magya műve interpretálásáva aratta

11231.h

CÍMSZ Eng

SZEMÉLYNÉ Eng Iv

SZÓCIK Ivá zongoraművés szü Békéscsab 18 ok Képessége Nagyvárad Belezn püspö karmest fedez f budapes Zeneakadémiá Késő Thom Istv mesteriskolájáb tanul El önál hangversenyé 192 ad Zeneakadémiá 1925-b meghívt kair zeneisko tanárána S hangversen ado Egyiptomba Berlinb Londonba ah kriti nagy meleg fogadt 1928-b Budapest hangversenyezet Legfő sikere mode magy műv interpretálásáv aratt

11231.

CÍMS En

SZEMÉLYN En I

SZÓCI Iv zongoraművé sz Békéscsa 1 o Képesség Nagyvára Belez püsp karmes fede budape Zeneakadémi Kés Tho Ist mesteriskolájá tanu E öná hangverseny 19 a Zeneakadémi 1925- meghív kai zeneisk tanárán hangverse ad Egyiptomb Berlin Londonb a krit nag mele fogad 1928- Budapes hangversenyeze Legf siker mod mag mű interpretálásá arat

11231

CÍM E

SZEMÉLY E

SZÓC I zongoraműv s Békéscs Képessé Nagyvár Bele püs karme fed budap Zeneakadém Ké Th Is mesteriskoláj tan ön hangversen 1 Zeneakadém 1925 meghí ka zeneis tanárá hangvers a Egyiptom Berli London kri na mel foga 1928 Budape hangversenyez Leg sike mo ma m interpretálás ara

1123SZEMÉL

SZÓ zongoramű Békésc Képess Nagyvá Bel pü karm fe buda Zeneakadé K T I mesteriskolá ta ö hangverse Zeneakadé 192 megh k zenei tanár hangver Egyipto Berl Londo kr n me fog 192 Budap hangversenye Le sik m m interpretálá ar