11234.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Károly

SZÓCIKK: 8. E. Károly*, orvostanár, szül. Rákópribócon 1879 jan. 22. A budapesti egyetemen tanult. Előbb Korányi, majd Jendrassik tanár asszisztense 1912. pedig a vér- és anyagcsere betegségei tanából egyetemi magántanár lett. Számos idevonatkozó és a radiológia, valamint a belorvosi diagnosztika körébe vágó tanulmányán kívül főbb művei a Jendrassiktól szerkesztett Belorvostan és Belorvosi diagnosztika c. kézikönyvekben jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1234. címszó a lexikon => 228. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11234.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Károly

SZÓCIKK: 8. E. Károly*, orvostanár, szül. Rákópribócon 1879 jan. 22. A budapesti egyetemen tanult. Előbb Korányi, majd Jendrassik tanár asszisztense 1912. pedig a vér- és anyagcsere betegségei tanából egyetemi magántanár lett. Számos idevonatkozó és a radiológia, valamint a belorvosi diagnosztika körébe vágó tanulmányán kívül főbb művei a Jendrassiktól szerkesztett Belorvostan és Belorvosi diagnosztika c. kézikönyvekben jelentek meg.

11234.ht

CÍMSZÓ Enge

SZEMÉLYNÉV Enge Károl

SZÓCIKK 8 E Károly* orvostanár szül Rákópribóco 187 jan 22 budapest egyeteme tanult Előb Korányi maj Jendrassi taná asszisztens 1912 pedi vér é anyagcser betegsége tanábó egyetem magántaná lett Számo idevonatkoz é radiológia valamin belorvos diagnosztik köréb vág tanulmányá kívü főb műve Jendrassiktó szerkesztet Belorvosta é Belorvos diagnosztik c kézikönyvekbe jelente meg

11234.h

CÍMSZ Eng

SZEMÉLYNÉ Eng Káro

SZÓCIK Károly orvostaná szü Rákópribóc 18 ja 2 budapes egyetem tanul Elő Korány ma Jendrass tan assziszten 191 ped vé anyagcse betegség tanáb egyete magántan let Szám idevonatko radiológi valami belorvo diagnoszti köré vá tanulmány kív fő műv Jendrassikt szerkeszte Belorvost Belorvo diagnoszti kézikönyvekb jelent me

11234.

CÍMS En

SZEMÉLYN En Kár

SZÓCI Károl orvostan sz Rákópribó 1 j budape egyete tanu El Korán m Jendras ta assziszte 19 pe v anyagcs betegsé taná egyet magánta le Szá idevonatk radiológ valam belorv diagnoszt kör v tanulmán kí f mű Jendrassik szerkeszt Belorvos Belorv diagnoszt kézikönyvek jelen m

11234

CÍM E

SZEMÉLY E Ká

SZÓC Káro orvosta s Rákóprib budap egyet tan E Korá Jendra t assziszt 1 p anyagc betegs tan egye magánt l Sz idevonat radioló vala belor diagnosz kö tanulmá k m Jendrassi szerkesz Belorvo Belor diagnosz kézikönyve jele

1123SZEMÉL K

SZÓ Kár orvost Rákópri buda egye ta Kor Jendr asszisz anyag beteg ta egy magán S idevona radiol val belo diagnos k tanulm Jendrass szerkes Belorv Belo diagnos kézikönyv jel