11235.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Miksa

SZÓCIKK: 9. E Miksa (cserkúti), közgazdász, szül. Pécsen 1857. Tanulmányait u. o. végezte. 1880-ban Fiumében alapított fakiviteli üzletet. Egyik úttörője volt a hazai fakivitelnek s nemcsak a nyugateurópai államokban, hanem Görögországban, Alvirban és Tuniszban is ő teremtett piacot a magyar fának. Emiatt a fiumei kikötő fejlesztésében is érdemei vannak. Az ő cége volt az első, mely külföldön a magyar címer használatára jogot nyert. Később a Fonci?re-Biztosító-Társulat igazgatója lett. 1895-ben magyar nemességet kapott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1235. címszó a lexikon => 228. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11235.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Miksa

SZÓCIKK: 9. E Miksa cserkúti , közgazdász, szül. Pécsen 1857. Tanulmányait u. o. végezte. 1880-ban Fiumében alapított fakiviteli üzletet. Egyik úttörője volt a hazai fakivitelnek s nemcsak a nyugateurópai államokban, hanem Görögországban, Alvirban és Tuniszban is ő teremtett piacot a magyar fának. Emiatt a fiumei kikötő fejlesztésében is érdemei vannak. Az ő cége volt az első, mely külföldön a magyar címer használatára jogot nyert. Később a Fonci?re-Biztosító-Társulat igazgatója lett. 1895-ben magyar nemességet kapott.

11235.ht

CÍMSZÓ Enge

SZEMÉLYNÉV Enge Miks

SZÓCIKK 9 Miks cserkút közgazdász szül Pécse 1857 Tanulmányai u o végezte 1880-ba Fiumébe alapítot fakivitel üzletet Egyi úttörőj vol haza fakivitelne nemcsa nyugateurópa államokban hane Görögországban Alvirba é Tuniszba i teremtet piaco magya fának Emiat fiume kiköt fejlesztésébe i érdeme vannak A cég vol a első mel külföldö magya címe használatár jogo nyert Későb Fonci?re-Biztosító-Társula igazgatój lett 1895-be magya nemessége kapott

11235.h

CÍMSZ Eng

SZEMÉLYNÉ Eng Mik

SZÓCIK Mik cserkú közgazdás szü Pécs 185 Tanulmánya végezt 1880-b Fiuméb alapíto fakivite üzlete Egy úttörő vo haz fakiviteln nemcs nyugateuróp államokba han Görögországba Alvirb Tuniszb teremte piac magy fána Emia fium kikö fejlesztéséb érdem vanna cé vo els me külföld magy cím használatá jog nyer Késő Fonci?re-Biztosító-Társul igazgató let 1895-b magy nemesség kapot

11235.

CÍMS En

SZEMÉLYN En Mi

SZÓCI Mi cserk közgazdá sz Péc 18 Tanulmány végez 1880- Fiumé alapít fakivit üzlet Eg úttör v ha fakivitel nemc nyugateuró államokb ha Görögországb Alvir Tunisz teremt pia mag fán Emi fiu kik fejlesztésé érde vann c v el m külföl mag cí használat jo nye Kés Fonci?re-Biztosító-Társu igazgat le 1895- mag nemessé kapo

11235

CÍM E

SZEMÉLY E M

SZÓC M cser közgazd s Pé 1 Tanulmán vége 1880 Fium alapí fakivi üzle E úttö h fakivite nem nyugateur államok h Görögország Alvi Tunis terem pi ma fá Em fi ki fejlesztés érd van e külfö ma c használa j ny Ké Fonci?re-Biztosító-Társ igazga l 1895 ma nemess kap

1123SZEMÉL

SZÓ cse közgaz P Tanulmá vég 188 Fiu alap fakiv üzl útt fakivit ne nyugateu államo Görögorszá Alv Tuni tere p m f E f k fejleszté ér va külf m használ n K Fonci?re-Biztosító-Tár igazg 189 m nemes ka