11237.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Zsigmond

SZÓCIKK: "11. E. Zsigmond, társadalomtudományi író, ügyvéd és a fővárosi árvaszék tisztviselője. Irodalmi és tudományos munkássága főleg a gyermekvédelem kérdéseire terjedt ki. A proletárdiktatúra bukása után külföldre ment s ott is halt meg. Főműve: A gyermekvédelem bölcselete (1918). Egyéb művei: A gyermekvédelem alapkérdései (1902); A pénz keletkezése és fejlődése (1902); .A házasságon kívüli gyermek joga (1904); Gyermekvédelem (1918)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1237. címszó a lexikon => 228. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11237.htm

CÍMSZÓ: Engel

SZEMÉLYNÉV: Engel Zsigmond

SZÓCIKK: 11. E. Zsigmond, társadalomtudományi író, ügyvéd és a fővárosi árvaszék tisztviselője. Irodalmi és tudományos munkássága főleg a gyermekvédelem kérdéseire terjedt ki. A proletárdiktatúra bukása után külföldre ment s ott is halt meg. Főműve: A gyermekvédelem bölcselete 1918 . Egyéb művei: A gyermekvédelem alapkérdései 1902 ; A pénz keletkezése és fejlődése 1902 ; .A házasságon kívüli gyermek joga 1904 ; Gyermekvédelem 1918 .

11237.ht

CÍMSZÓ Enge

SZEMÉLYNÉV Enge Zsigmon

SZÓCIKK 11 E Zsigmond társadalomtudomány író ügyvé é főváros árvaszé tisztviselője Irodalm é tudományo munkásság főle gyermekvédele kérdéseir terjed ki proletárdiktatúr bukás utá külföldr men ot i hal meg Főműve gyermekvédele bölcselet 191 Egyé művei gyermekvédele alapkérdése 190 pén keletkezés é fejlődés 190 . házasságo kívül gyerme jog 190 Gyermekvédele 191

11237.h

CÍMSZ Eng

SZEMÉLYNÉ Eng Zsigmo

SZÓCIK 1 Zsigmon társadalomtudomán ír ügyv főváro árvasz tisztviselőj Irodal tudomány munkássá fől gyermekvédel kérdései terje k proletárdiktatú buká ut külföld me o ha me Főműv gyermekvédel bölcsele 19 Egy műve gyermekvédel alapkérdés 19 pé keletkezé fejlődé 19 házasság kívü gyerm jo 19 Gyermekvédel 19

11237.

CÍMS En

SZEMÉLYN En Zsigm

SZÓCI Zsigmo társadalomtudomá í ügy fővár árvas tisztviselő Iroda tudomán munkáss fő gyermekvéde kérdése terj proletárdiktat buk u külföl m h m Főmű gyermekvéde bölcsel 1 Eg műv gyermekvéde alapkérdé 1 p keletkez fejlőd 1 házassá kív gyer j 1 Gyermekvéde 1

11237

CÍM E

SZEMÉLY E Zsig

SZÓC Zsigm társadalomtudom üg fővá árva tisztvisel Irod tudomá munkás f gyermekvéd kérdés ter proletárdikta bu külfö Főm gyermekvéd bölcse E mű gyermekvéd alapkérd keletke fejlő házass kí gye Gyermekvéd

1123SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsig társadalomtudo ü főv árv tisztvise Iro tudom munká gyermekvé kérdé te proletárdikt b külf Fő gyermekvé bölcs m gyermekvé alapkér keletk fejl házas k gy Gyermekvé