11238.htm

CÍMSZÓ: Engelberg

SZEMÉLYNÉV: Engelberg Dezső

SZÓCIKK: Engelberg Dezső, ügyvéd és író, szül. Szarvason 1894 okt. 27. Előbb tanító volt, majd igazgatója lett a marosvásárhelyi hétosztályú zsidó felső népiskolának. Mint újságíró is több lapná dolgozik. Elszórt kalászok címmel verseskötete jelent meg. A Kelet színpada c. könyvében négy egyfelvonásosát adta ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1238. címszó a lexikon => 228. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11238.htm

CÍMSZÓ: Engelberg

SZEMÉLYNÉV: Engelberg Dezső

SZÓCIKK: Engelberg Dezső, ügyvéd és író, szül. Szarvason 1894 okt. 27. Előbb tanító volt, majd igazgatója lett a marosvásárhelyi hétosztályú zsidó felső népiskolának. Mint újságíró is több lapná dolgozik. Elszórt kalászok címmel verseskötete jelent meg. A Kelet színpada c. könyvében négy egyfelvonásosát adta ki.

11238.ht

CÍMSZÓ Engelber

SZEMÉLYNÉV Engelber Dezs

SZÓCIKK Engelber Dezső ügyvé é író szül Szarvaso 189 okt 27 Előb tanít volt maj igazgatój let marosvásárhely hétosztály zsid fels népiskolának Min újságír i töb lapn dolgozik Elszór kalászo címme verseskötet jelen meg Kele színpad c könyvébe nég egyfelvonásosá adt ki

11238.h

CÍMSZ Engelbe

SZEMÉLYNÉ Engelbe Dez

SZÓCIK Engelbe Dezs ügyv ír szü Szarvas 18 ok 2 Elő taní vol ma igazgató le marosvásárhel hétosztál zsi fel népiskolána Mi újságí tö lap dolgozi Elszó kalász címm versesköte jele me Kel színpa könyvéb né egyfelvonásos ad k

11238.

CÍMS Engelb

SZEMÉLYN Engelb De

SZÓCI Engelb Dez ügy í sz Szarva 1 o El tan vo m igazgat l marosvásárhe hétosztá zs fe népiskolán M újság t la dolgoz Elsz kalás cím versesköt jel m Ke színp könyvé n egyfelvonáso a

11238

CÍM Engel

SZEMÉLY Engel D

SZÓC Engel De üg s Szarv E ta v igazga marosvásárh hétoszt z f népiskolá újsá l dolgo Els kalá cí verseskö je K szín könyv egyfelvonás

1123

CÍ Enge

SZEMÉL Enge

SZÓ Enge D ü Szar t igazg marosvásár hétosz népiskol újs dolg El kal c versesk j szí köny egyfelvoná