11239.htm

CÍMSZÓ: Engelsmann

SZEMÉLYNÉV: Engelsmann Izidor

SZÓCIKK: Engelsmann, 1. Izidor, rabbi, szül. Zalaegerszegen 1869 jún. 1. 1889-1894. volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1893-ban avatták bölcsészdoktorrá, 1895. pedig rabbivá. 1898. kinevezték a Pesti Izr. Hitközség vallástanárává, majd szakfelügyelője lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1239. címszó a lexikon => 229. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11239.htm

CÍMSZÓ: Engelsmann

SZEMÉLYNÉV: Engelsmann Izidor

SZÓCIKK: Engelsmann, 1. Izidor, rabbi, szül. Zalaegerszegen 1869 jún. 1. 1889-1894. volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1893-ban avatták bölcsészdoktorrá, 1895. pedig rabbivá. 1898. kinevezték a Pesti Izr. Hitközség vallástanárává, majd szakfelügyelője lett.

11239.ht

CÍMSZÓ Engelsman

SZEMÉLYNÉV Engelsman Izido

SZÓCIKK Engelsmann 1 Izidor rabbi szül Zalaegerszege 186 jún 1 1889-1894 vol budapest rabbiképz növendéke 1893-ba avattá bölcsészdoktorrá 1895 pedi rabbivá 1898 kinevezté Pest Izr Hitközsé vallástanárává maj szakfelügyelőj lett

11239.h

CÍMSZ Engelsma

SZEMÉLYNÉ Engelsma Izid

SZÓCIK Engelsman Izido rabb szü Zalaegerszeg 18 jú 1889-189 vo budapes rabbikép növendék 1893-b avatt bölcsészdoktorr 189 ped rabbiv 189 kinevezt Pes Iz Hitközs vallástanáráv ma szakfelügyelő let

11239.

CÍMS Engelsm

SZEMÉLYN Engelsm Izi

SZÓCI Engelsma Izid rab sz Zalaegersze 1 j 1889-18 v budape rabbiké növendé 1893- avat bölcsészdoktor 18 pe rabbi 18 kinevez Pe I Hitköz vallástanárá m szakfelügyel le

11239

CÍM Engels

SZEMÉLY Engels Iz

SZÓC Engelsm Izi ra s Zalaegersz 1889-1 budap rabbik növend 1893 ava bölcsészdokto 1 p rabb 1 kineve P Hitkö vallástanár szakfelügye l

1123

CÍ Engel

SZEMÉL Engel I

SZÓ Engels Iz r Zalaegers 1889- buda rabbi növen 189 av bölcsészdokt rab kinev Hitk vallástaná szakfelügy