11240.htm

CÍMSZÓ: Én kélohénu

SZÓCIKK: Én kélohénu. (h.) «Nincs olyan, mint ami Istenünk». Zsinagógai himnusz a muszáf (l. o.) után szombaton és ünnepnapokon. Négysoros szakaszokból áll. A bevezető strófa a «mi» Istenünknek, a «mi» Urunknak, a «mi» Királyunknak, a «mi» Segítőnknek dicsőíti az Istent, akihez nincsen hasonló. A második versszak ugyanezt a gondolatot fejezi ki, de kérdő formában. (Ki olyan mint a mi Istenünk?) A harmadik is megtartja az elsők primitív egyszerűségét: Hálát adunk a mi istenünknek, Hálát adunk a mi Urunknak és így tovább. A szerkezet nem változik a negyedikben sem, melynek minden sora «dícsértessék»-kel kezdődik.   


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1240. címszó a lexikon => 229. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11240.htm

CÍMSZÓ: Én kélohénu

SZÓCIKK: Én kélohénu. h. Nincs olyan, mint ami Istenünk . Zsinagógai himnusz a muszáf l. o. után szombaton és ünnepnapokon. Négysoros szakaszokból áll. A bevezető strófa a mi Istenünknek, a mi Urunknak, a mi Királyunknak, a mi Segítőnknek dicsőíti az Istent, akihez nincsen hasonló. A második versszak ugyanezt a gondolatot fejezi ki, de kérdő formában. Ki olyan mint a mi Istenünk? A harmadik is megtartja az elsők primitív egyszerűségét: Hálát adunk a mi istenünknek, Hálát adunk a mi Urunknak és így tovább. A szerkezet nem változik a negyedikben sem, melynek minden sora dícsértessék -kel kezdődik.

11240.ht

CÍMSZÓ É kélohén

SZÓCIKK É kélohénu h Ninc olyan min am Istenün Zsinagóga himnus muszá l o utá szombato é ünnepnapokon Négysoro szakaszokbó áll bevezet stróf m Istenünknek m Urunknak m Királyunknak m Segítőnkne dicsőít a Istent akihe nincse hasonló másodi verssza ugyanez gondolato fejez ki d kérd formában K olya min m Istenünk harmadi i megtartj a első primití egyszerűségét Hálá adun m istenünknek Hálá adun m Urunkna é íg tovább szerkeze ne változi negyedikbe sem melyne minde sor dícsértessé -ke kezdődik

11240.h

CÍMSZ kélohé

SZÓCIK kélohén Nin olya mi a Istenü Zsinagóg himnu musz ut szombat ünnepnapoko Négysor szakaszokb ál beveze stró Istenünkne Urunkna Királyunkna Segítőnkn dicsőí Isten akih nincs hasonl másod verssz ugyane gondolat feje k kér formába oly mi Istenün harmad megtart els primit egyszerűségé Hál adu istenünkne Hál adu Urunkn í továb szerkez n változ negyedikb se melyn mind so dícsértess -k kezdődi

11240.

CÍMS kéloh

SZÓCI kélohé Ni oly m Isten Zsinagó himn mus u szomba ünnepnapok Négyso szakaszok á bevez str Istenünkn Urunkn Királyunkn Segítőnk dicső Iste aki ninc hason máso verss ugyan gondola fej ké formáb ol m Istenü harma megtar el primi egyszerűség Há ad istenünkn Há ad Urunk tová szerke válto negyedik s mely min s dícsértes - kezdőd

11240

CÍM kélo

SZÓC kéloh N ol Iste Zsinag him mu szomb ünnepnapo Négys szakaszo beve st Istenünk Urunk Királyunk Segítőn dics Ist ak nin haso más vers ugya gondol fe k formá o Isten harm megta e prim egyszerűsé H a istenünk H a Urun tov szerk vált negyedi mel mi dícsérte kezdő

1124

CÍ kél

SZÓ kélo o Ist Zsina hi m szom ünnepnap Négy szakasz bev s Istenün Urun Királyun Segítő dic Is a ni has má ver ugy gondo f form Iste har megt pri egyszerűs istenün Uru to szer vál negyed me m dícsért kezd