11241.htm

CÍMSZÓ: Entrádám

SZÓCIKK: Entrádám, majdnem kizárólag zsidó lakosságú kisközség Besztercze-Naszód vm. naszódi járásában, (1900) 297 lakossal. A járásban 1848 előtt a zsidók csupán itt és a szomszédos Vásárhelyen telepedhettek le. Ma 257 zsidó lakik a faluban, akik házalókereskedéssel és pálinkafőzéssel foglalkoznak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1241. címszó a lexikon => 229. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11241.htm

CÍMSZÓ: Entrádám

SZÓCIKK: Entrádám, majdnem kizárólag zsidó lakosságú kisközség Besztercze-Naszód vm. naszódi járásában, 1900 297 lakossal. A járásban 1848 előtt a zsidók csupán itt és a szomszédos Vásárhelyen telepedhettek le. Ma 257 zsidó lakik a faluban, akik házalókereskedéssel és pálinkafőzéssel foglalkoznak.

11241.ht

CÍMSZÓ Entrádá

SZÓCIKK Entrádám majdne kizáróla zsid lakosság kisközsé Besztercze-Naszó vm naszód járásában 190 29 lakossal járásba 184 előt zsidó csupá it é szomszédo Vásárhelye telepedhette le M 25 zsid laki faluban aki házalókereskedésse é pálinkafőzésse foglalkoznak

11241.h

CÍMSZ Entrád

SZÓCIK Entrádá majdn kizáról zsi lakossá kisközs Besztercze-Nasz v naszó járásába 19 2 lakossa járásb 18 elő zsid csup i szomszéd Vásárhely telepedhett l 2 zsi lak faluba ak házalókereskedéss pálinkafőzéss foglalkozna

11241.

CÍMS Entrá

SZÓCI Entrád majd kizáró zs lakoss kisköz Besztercze-Nas nasz járásáb 1 lakoss járás 1 el zsi csu szomszé Vásárhel telepedhet zs la falub a házalókereskedés pálinkafőzés foglalkozn

11241

CÍM Entr

SZÓC Entrá maj kizár z lakos kiskö Besztercze-Na nas járásá lakos járá e zs cs szomsz Vásárhe telepedhe z l falu házalókereskedé pálinkafőzé foglalkoz

1124

CÍ Ent

SZÓ Entr ma kizá lako kisk Besztercze-N na járás lako jár z c szoms Vásárh telepedh fal házalókeresked pálinkafőz foglalko