11246.htm

CÍMSZÓ: Enten

SZEMÉLYNÉV: Enten Mór

SZÓCIKK: E. Mór, filantróp, szül. Bártfán 1872. Fiatal korában Amerikába vándorolt, azóta New-York- |),m él, alíol jelentékeny tevékenységet fejt ki ,i'zsidó közéletben és mint ismert filantróp köz- jx«rsulésben áll. Már a háború kezdetén a Joint Distribution Committeeben részt vett mint ennek iiz óriási jótékonysági testületnek egyik főszerve- 7,6jo. Többször meglátogatta Magyarországot a joint képviseletében. A new-yorki «Ohab Cedek» n.ijry magyar zsinagóga elöljárója.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1246. címszó a lexikon => 229. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11246.htm

CÍMSZÓ: Enten

SZEMÉLYNÉV: Enten Mór

SZÓCIKK: E. Mór, filantróp, szül. Bártfán 1872. Fiatal korában Amerikába vándorolt, azóta New-York- | ,m él, alíol jelentékeny tevékenységet fejt ki ,i'zsidó közéletben és mint ismert filantróp köz- jx rsulésben áll. Már a háború kezdetén a Joint Distribution Committeeben részt vett mint ennek iiz óriási jótékonysági testületnek egyik főszerve- 7,6jo. Többször meglátogatta Magyarországot a joint képviseletében. A new-yorki Ohab Cedek n.ijry magyar zsinagóga elöljárója.

11246.ht

CÍMSZÓ Ente

SZEMÉLYNÉV Ente Mó

SZÓCIKK E Mór filantróp szül Bártfá 1872 Fiata korába Amerikáb vándorolt azót New-York , él alío jelentéken tevékenysége fej k ,i'zsid közéletbe é min ismer filantró köz j rsulésbe áll Má hábor kezdeté Join Distributio Committeebe rész vet min enne ii óriás jótékonyság testületne egyi főszerve 7,6jo Többszö meglátogatt Magyarországo join képviseletében new-york Oha Cede n.ijr magya zsinagóg elöljárója

11246.h

CÍMSZ Ent

SZEMÉLYNÉ Ent M

SZÓCIK Mó filantró szü Bártf 187 Fiat koráb Ameriká vándorol azó New-Yor é alí jelentéke tevékenység fe ,i'zsi közéletb mi isme filantr kö rsulésb ál M hábo kezdet Joi Distributi Committeeb rés ve mi enn i óriá jótékonysá testületn egy főszerv 7,6j Többsz meglátogat Magyarország joi képviseletébe new-yor Oh Ced n.ij magy zsinagó elöljárój

11246.

CÍMS En

SZEMÉLYN En

SZÓCI M filantr sz Bárt 18 Fia korá Amerik vándoro az New-Yo al jelenték tevékenysé f ,i'zs közélet m ism filant k rsulés á háb kezde Jo Distribut Committee ré v m en óri jótékonys testület eg főszer 7,6 Többs meglátoga Magyarorszá jo képviseletéb new-yo O Ce n.i mag zsinag elöljáró

11246

CÍM E

SZEMÉLY E

SZÓC filant s Bár 1 Fi kor Ameri vándor a New-Y a jelenté tevékenys ,i'z közéle is filan rsulé há kezd J Distribu Committe r e ór jótékony testüle e fősze 7, Több meglátog Magyarorsz j képviseleté new-y C n. ma zsina elöljár

1124SZEMÉL

SZÓ filan Bá F ko Amer vándo New- jelent tevékeny ,i' közél i fila rsul h kez Distrib Committ ó jótékon testül fősz 7 Töb megláto Magyarors képviselet new- n m zsin elöljá