11249.htm

CÍMSZÓ: Epstein

SZEMÉLYNÉV: Epstein Ábrahám Halévi

SZÓCIKK: 1. Epstein. 1. Ábrahám Halévi, rabbi 1710-1720 között. Előbb Rawnán, azután Rohoncon működött, Tudományos levelezésben állott Eisenstadt Meir kismartoni főrabbival. Két műve, Binasz hamaszkil és Birchasz Avróhom c. kéziratban van meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1249. címszó a lexikon => 231. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11249.htm

CÍMSZÓ: Epstein

SZEMÉLYNÉV: Epstein Ábrahám Halévi

SZÓCIKK: 1. Epstein. 1. Ábrahám Halévi, rabbi 1710-1720 között. Előbb Rawnán, azután Rohoncon működött, Tudományos levelezésben állott Eisenstadt Meir kismartoni főrabbival. Két műve, Binasz hamaszkil és Birchasz Avróhom c. kéziratban van meg.

11249.ht

CÍMSZÓ Epstei

SZEMÉLYNÉV Epstei Ábrahá Halév

SZÓCIKK 1 Epstein 1 Ábrahá Halévi rabb 1710-172 között Előb Rawnán azutá Rohonco működött Tudományo levelezésbe állot Eisenstad Mei kismarton főrabbival Ké műve Binas hamaszki é Birchas Avróho c kéziratba va meg

11249.h

CÍMSZ Epste

SZEMÉLYNÉ Epste Ábrah Halé

SZÓCIK Epstei Ábrah Halév rab 1710-17 közöt Elő Rawná azut Rohonc működöt Tudomány levelezésb állo Eisensta Me kismarto főrabbiva K műv Bina hamaszk Bircha Avróh kéziratb v me

11249.

CÍMS Epst

SZEMÉLYN Epst Ábra Hal

SZÓCI Epste Ábra Halé ra 1710-1 közö El Rawn azu Rohon működö Tudomán levelezés áll Eisenst M kismart főrabbiv mű Bin hamasz Birch Avró kézirat m

11249

CÍM Eps

SZEMÉLY Eps Ábr Ha

SZÓC Epst Ábr Hal r 1710- köz E Raw az Roho működ Tudomá levelezé ál Eisens kismar főrabbi m Bi hamas Birc Avr kézira

1124

CÍ Ep

SZEMÉL Ep Áb H

SZÓ Eps Áb Ha 1710 kö Ra a Roh műkö Tudom levelez á Eisen kisma főrabb B hama Bir Av kézir