11250.htm

CÍMSZÓ: Epstein

SZEMÉLYNÉV: Epstein Gyula

SZÓCIKK: 2. E. Gyula, zeneszerző, szül. Zágrábban 1832 aug. 7. megh. Bécsben 1918. Zenei iskoláit Bécsben végezte. Ismert zongoraművész és a konzervatórium tanára, Bécsben élt. Művei: Átiratok Goldmark B-dur vonósnégyese zongorára, Schubert műveinek revíziója, zongoradarabok, etűdök, k. k


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1250. címszó a lexikon => 231. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11250.htm

CÍMSZÓ: Epstein

SZEMÉLYNÉV: Epstein Gyula

SZÓCIKK: 2. E. Gyula, zeneszerző, szül. Zágrábban 1832 aug. 7. megh. Bécsben 1918. Zenei iskoláit Bécsben végezte. Ismert zongoraművész és a konzervatórium tanára, Bécsben élt. Művei: Átiratok Goldmark B-dur vonósnégyese zongorára, Schubert műveinek revíziója, zongoradarabok, etűdök, k. k

11250.ht

CÍMSZÓ Epstei

SZEMÉLYNÉV Epstei Gyul

SZÓCIKK 2 E Gyula zeneszerző szül Zágrábba 183 aug 7 megh Bécsbe 1918 Zene iskolái Bécsbe végezte Ismer zongoraművés é konzervatóriu tanára Bécsbe élt Művei Átirato Goldmar B-du vonósnégyes zongorára Schuber műveine revíziója zongoradarabok etűdök k

11250.h

CÍMSZ Epste

SZEMÉLYNÉ Epste Gyu

SZÓCIK Gyul zeneszerz szü Zágrább 18 au meg Bécsb 191 Zen iskolá Bécsb végezt Isme zongoraművé konzervatóri tanár Bécsb él Műve Átirat Goldma B-d vonósnégye zongorár Schube művein revíziój zongoradarabo etűdö

11250.

CÍMS Epst

SZEMÉLYN Epst Gy

SZÓCI Gyu zeneszer sz Zágráb 1 a me Bécs 19 Ze iskol Bécs végez Ism zongoraműv konzervatór taná Bécs é Műv Átira Goldm B- vonósnégy zongorá Schub művei revízió zongoradarab etűd

11250

CÍM Eps

SZEMÉLY Eps G

SZÓC Gy zenesze s Zágrá m Béc 1 Z isko Béc vége Is zongoramű konzervató tan Béc Mű Átir Gold B vonósnég zongor Schu műve revízi zongoradara etű

1125

CÍ Ep

SZEMÉL Ep

SZÓ G zenesz Zágr Bé isk Bé vég I zongoram konzervat ta Bé M Áti Gol vonósné zongo Sch műv revíz zongoradar et