11251.htm

CÍMSZÓ: Epstein

SZEMÉLYNÉV: Epstein Rezső

SZÓCIKK: E. Rezső, mérnök, szül. Budapesten 1874. A műegyetemet u. o. végezte. Beltagja a Pollacsek és Epstein cégnek, mely a legnagyobb építkezési cégek egyike. Szakavatott vezetése mellett épült fel a 3000 lakásos Wekerle-telep, a győri ágyúgyár, sok budapesti iskola, az ország különböző részein dohánygyárak és a pénzügyi paloták egész sora (Magánmérnökök Orsz. Szöv. választmányának. Mérnöki szaklapokba számos cikket írt. v. m


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1251. címszó a lexikon => 231. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11251.htm

CÍMSZÓ: Epstein

SZEMÉLYNÉV: Epstein Rezső

SZÓCIKK: E. Rezső, mérnök, szül. Budapesten 1874. A műegyetemet u. o. végezte. Beltagja a Pollacsek és Epstein cégnek, mely a legnagyobb építkezési cégek egyike. Szakavatott vezetése mellett épült fel a 3000 lakásos Wekerle-telep, a győri ágyúgyár, sok budapesti iskola, az ország különböző részein dohánygyárak és a pénzügyi paloták egész sora Magánmérnökök Orsz. Szöv. választmányának. Mérnöki szaklapokba számos cikket írt. v. m

11251.ht

CÍMSZÓ Epstei

SZEMÉLYNÉV Epstei Rezs

SZÓCIKK E Rezső mérnök szül Budapeste 1874 műegyeteme u o végezte Beltagj Pollacse é Epstei cégnek mel legnagyob építkezés cége egyike Szakavatot vezetés mellet épül fe 300 lakáso Wekerle-telep győr ágyúgyár so budapest iskola a orszá különböz részei dohánygyára é pénzügy palotá egés sor Magánmérnökö Orsz Szöv választmányának Mérnök szaklapokb számo cikke írt v

11251.h

CÍMSZ Epste

SZEMÉLYNÉ Epste Rez

SZÓCIK Rezs mérnö szü Budapest 187 műegyetem végezt Beltag Pollacs Epste cégne me legnagyo építkezé cég egyik Szakavato vezeté melle épü f 30 lakás Wekerle-tele győ ágyúgyá s budapes iskol orsz különbö része dohánygyár pénzüg palot egé so Magánmérnök Ors Szö választmányána Mérnö szaklapok szám cikk ír

11251.

CÍMS Epst

SZEMÉLYN Epst Re

SZÓCI Rez mérn sz Budapes 18 műegyete végez Belta Pollac Epst cégn m legnagy építkez cé egyi Szakavat vezet mell ép 3 laká Wekerle-tel gy ágyúgy budape isko ors különb rész dohánygyá pénzü palo eg s Magánmérnö Or Sz választmányán Mérn szaklapo szá cik í

11251

CÍM Eps

SZEMÉLY Eps R

SZÓC Re mér s Budape 1 műegyet vége Belt Polla Eps cég legnag építke c egy Szakava veze mel é lak Wekerle-te g ágyúg budap isk or külön rés dohánygy pénz pal e Magánmérn O S választmányá Mér szaklap sz ci

1125

CÍ Ep

SZEMÉL Ep

SZÓ R mé Budap műegye vég Bel Poll Ep cé legna építk eg Szakav vez me la Wekerle-t ágyú buda is o külö ré dohányg pén pa Magánmér választmány Mé szakla s c