11254.htm

CÍMSZÓ: Erdey

SZEMÉLYNÉV: Erdei Fülöp

SZÓCIKK: "Erdey Fülöp közgazdász és orvos, szül. Aszódon 1803., megh. 1883. Orvosi oklevelét 1828. nyerte Pesten, de 1843. elhagyta az orvosi pályát s gazdász lett. A közgazdaságról és földművelésről irt cikkei és tanulmányai az Athenaeum, Pesti Hírlap, Nemzeti Újság, Magyar Gazda hasábjain a Gazdasági Lexikonban jelentek meg. Önálló művei: Az örök váltság (1848); Az angol gazdasági rendszer, hazánk körülményeihez alkotott jegyzetekkel és toldalékokkal (1848)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1254. címszó a lexikon => 231. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11254.htm

CÍMSZÓ: Erdey

SZEMÉLYNÉV: Erdei Fülöp

SZÓCIKK: Erdey Fülöp közgazdász és orvos, szül. Aszódon 1803., megh. 1883. Orvosi oklevelét 1828. nyerte Pesten, de 1843. elhagyta az orvosi pályát s gazdász lett. A közgazdaságról és földművelésről irt cikkei és tanulmányai az Athenaeum, Pesti Hírlap, Nemzeti Újság, Magyar Gazda hasábjain a Gazdasági Lexikonban jelentek meg. Önálló művei: Az örök váltság 1848 ; Az angol gazdasági rendszer, hazánk körülményeihez alkotott jegyzetekkel és toldalékokkal 1848 .

11254.ht

CÍMSZÓ Erde

SZEMÉLYNÉV Erde Fülö

SZÓCIKK Erde Fülö közgazdás é orvos szül Aszódo 1803. megh 1883 Orvos oklevelé 1828 nyert Pesten d 1843 elhagyt a orvos pályá gazdás lett közgazdaságró é földművelésrő ir cikke é tanulmánya a Athenaeum Pest Hírlap Nemzet Újság Magya Gazd hasábjai Gazdaság Lexikonba jelente meg Önáll művei A örö váltsá 184 A ango gazdaság rendszer hazán körülményeihe alkotot jegyzetekke é toldalékokka 184

11254.h

CÍMSZ Erd

SZEMÉLYNÉ Erd Fül

SZÓCIK Erd Fül közgazdá orvo szü Aszód 1803 meg 188 Orvo oklevel 182 nyer Peste 184 elhagy orvo pály gazdá let közgazdaságr földművelésr i cikk tanulmány Athenaeu Pes Hírla Nemze Újsá Magy Gaz hasábja Gazdasá Lexikonb jelent me Önál műve ör válts 18 ang gazdasá rendsze hazá körülményeih alkoto jegyzetekk toldalékokk 18

11254.

CÍMS Er

SZEMÉLYN Er Fü

SZÓCI Er Fü közgazd orv sz Aszó 180 me 18 Orv okleve 18 nye Pest 18 elhag orv pál gazd le közgazdaság földművelés cik tanulmán Athenae Pe Hírl Nemz Újs Mag Ga hasábj Gazdas Lexikon jelen m Öná műv ö vált 1 an gazdas rendsz haz körülményei alkot jegyzetek toldalékok 1

11254

CÍM E

SZEMÉLY E F

SZÓC E F közgaz or s Asz 18 m 1 Or oklev 1 ny Pes 1 elha or pá gaz l közgazdasá földművelé ci tanulmá Athena P Hír Nem Új Ma G hasáb Gazda Lexiko jele Ön mű vál a gazda rends ha körülménye alko jegyzete toldaléko

1125SZEMÉL

SZÓ közga o As 1 O okle n Pe elh o p ga közgazdas földművel c tanulm Athen Hí Ne Ú M hasá Gazd Lexik jel Ö m vá gazd rend h körülmény alk jegyzet toldalék