11255.htm

CÍMSZÓ: Erdély

SZEMÉLYNÉV: Erdély Jenő

SZÓCIKK: Erdély Jenő, író es hírlapíró, szül. Budapesten 1890. A budapesti tudományegyetem jogi karának hallgatója volt és 1912. jogi doktori oklevelet szerzett. 1906-ban kezdte meg hírlapírói tevékenységét. A Nap majd a Pesti Napló, később a Világ munkatársa. A Nyugat c. folyóiratban számos elbeszélése, kritikája és szociológiai tanulmánya jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1255. címszó a lexikon => 232. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11255.htm

CÍMSZÓ: Erdély

SZEMÉLYNÉV: Erdély Jenő

SZÓCIKK: Erdély Jenő, író es hírlapíró, szül. Budapesten 1890. A budapesti tudományegyetem jogi karának hallgatója volt és 1912. jogi doktori oklevelet szerzett. 1906-ban kezdte meg hírlapírói tevékenységét. A Nap majd a Pesti Napló, később a Világ munkatársa. A Nyugat c. folyóiratban számos elbeszélése, kritikája és szociológiai tanulmánya jelent meg.

11255.ht

CÍMSZÓ Erdél

SZEMÉLYNÉV Erdél Jen

SZÓCIKK Erdél Jenő ír e hírlapíró szül Budapeste 1890 budapest tudományegyete jog karána hallgatój vol é 1912 jog doktor oklevele szerzett 1906-ba kezdt me hírlapíró tevékenységét Na maj Pest Napló későb Vilá munkatársa Nyuga c folyóiratba számo elbeszélése kritikáj é szociológia tanulmány jelen meg

11255.h

CÍMSZ Erdé

SZEMÉLYNÉ Erdé Je

SZÓCIK Erdé Jen í hírlapír szü Budapest 189 budapes tudományegyet jo karán hallgató vo 191 jo dokto oklevel szerzet 1906-b kezd m hírlapír tevékenységé N ma Pes Napl késő Vil munkatárs Nyug folyóiratb szám elbeszélés kritiká szociológi tanulmán jele me

11255.

CÍMS Erd

SZEMÉLYN Erd J

SZÓCI Erd Je hírlapí sz Budapes 18 budape tudományegye j kará hallgat v 19 j dokt okleve szerze 1906- kez hírlapí tevékenység m Pe Nap kés Vi munkatár Nyu folyóirat szá elbeszélé kritik szociológ tanulmá jel m

11255

CÍM Er

SZEMÉLY Er

SZÓC Er J hírlap s Budape 1 budap tudományegy kar hallga 1 dok oklev szerz 1906 ke hírlap tevékenysé P Na ké V munkatá Ny folyóira sz elbeszél kriti szocioló tanulm je

1125

CÍ E

SZEMÉL E

SZÓ E hírla Budap buda tudományeg ka hallg do okle szer 190 k hírla tevékenys N k munkat N folyóir s elbeszé krit szociol tanul j