11256.htm

CÍMSZÓ: Erdélyi

SZEMÉLYNÉV: Erdélyi Ernő

SZÓCIKK: "Erdélyi, 1. Ernő, újságíró, szül. Külsővathon (Veszprém m.) 1881. jún. 6. Technikai végzettség után lett újságíró; 1910. megalapította és szerkesztette a Fonó- és Szövőipar c. szaklapot. 1921. Szlovenszkóban megalapította A Reggel c. politikai napilapot és annak évekig főszerkesztője volt. Jelenleg Budapesten újságíró."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1256. címszó a lexikon => 232. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11256.htm

CÍMSZÓ: Erdélyi

SZEMÉLYNÉV: Erdélyi Ernő

SZÓCIKK: Erdélyi, 1. Ernő, újságíró, szül. Külsővathon Veszprém m. 1881. jún. 6. Technikai végzettség után lett újságíró; 1910. megalapította és szerkesztette a Fonó- és Szövőipar c. szaklapot. 1921. Szlovenszkóban megalapította A Reggel c. politikai napilapot és annak évekig főszerkesztője volt. Jelenleg Budapesten újságíró.

11256.ht

CÍMSZÓ Erdély

SZEMÉLYNÉV Erdély Ern

SZÓCIKK Erdélyi 1 Ernő újságíró szül Külsővatho Veszpré m 1881 jún 6 Technika végzettsé utá let újságíró 1910 megalapított é szerkesztett Fonó é Szövőipa c szaklapot 1921 Szlovenszkóba megalapított Regge c politika napilapo é anna éveki főszerkesztőj volt Jelenle Budapeste újságíró

11256.h

CÍMSZ Erdél

SZEMÉLYNÉ Erdél Er

SZÓCIK Erdély Ern újságír szü Külsővath Veszpr 188 jú Technik végzetts ut le újságír 191 megalapítot szerkesztet Fon Szövőip szaklapo 192 Szlovenszkób megalapítot Regg politik napilap ann évek főszerkesztő vol Jelenl Budapest újságír

11256.

CÍMS Erdé

SZEMÉLYN Erdé E

SZÓCI Erdél Er újságí sz Külsővat Veszp 18 j Techni végzett u l újságí 19 megalapíto szerkeszte Fo Szövői szaklap 19 Szlovenszkó megalapíto Reg politi napila an éve főszerkeszt vo Jelen Budapes újságí

11256

CÍM Erd

SZEMÉLY Erd

SZÓC Erdé E újság s Külsőva Vesz 1 Techn végzet újság 1 megalapít szerkeszt F Szövő szakla 1 Szlovenszk megalapít Re polit napil a év főszerkesz v Jele Budape újság

1125

CÍ Er

SZEMÉL Er

SZÓ Erd újsá Külsőv Ves Tech végze újsá megalapí szerkesz Szöv szakl Szlovensz megalapí R poli napi é főszerkes Jel Budap újsá