11260.htm

CÍMSZÓ: Erdélyi zsidóság

SZÓCIKK: "A lapot megindítása óta dr. Marton Ernő szerkeszti. Az Uj Kelet irodalmi lapot is adott ki, a Föld-et, amely havi folyóiratként, később pedig hetenként jelent meg. A Kadima könyvkiadó vállalat is az Uj Kelet alapítása. Irodalmi élete. Az E. túlnyomóan konzervatív, irodalma tehát az ennek megfelelő szellemi élethez igazodott és főleg héber tankönyvek, halachikus döntvénytárak, vitairatok és régi irodalmi termékek utánnyomásában merült ki. Utóbbiak közül figyelemre méltó a Lisszabonban 1489. megjelent Széfer Abudarham újra való kiadása. Az irodalomtörténeti és históriai emléket jegyzetekkel L. Ehrenreich dévai rabbi rendezte sajtó alá. A XVI. század zsidó történetének egyes kiemelkedő momentumait ismerteti az 1920. megjelent Toldósz chachmé Jiszróel c. munka (Weinstein és Friedmann). A sűrűn megjelenő responzumok közül kimagaslik Glasner Móse kolozsvári főrabbi kétkötetes műve, Dor rivii éles talmudi judiciumával és alaposságával. Stern Gerson ludasi rabbi könyve, a Jalkut Hagérsuni szintén ehhez a kategóriához tartozik. Önálló héber munkák nagyobb számban a háborút követő években jelentek meg, javarészt a cionizmust ismertető munkák és vitairatok. Klein Jakab Hacijunit ve hatarbut haivrit, 1921. könyvében a zsidó népi megújhodás motorikus szükségességét mutatja ki és a zsidó fejlődés útját a cionista eszmeiségben látja. Hasonló tendenciájú Moskovits Dávid Raglé mevaszér c. irata. A vallásnak a cionizmushoz való viszonyát Glasner Móse egy németnyelvű vitairata világítja meg: Der Zionismus und seine Nebenerscheinungen im Lichte der Religion, amely eredetileg héberül íródott. A zsidó tudományos élet magyar nyelvű művelői közül kimagaslik Eisler Mátyás dr. egyetemi magántanár, a kolozsvári kongresszusi hitközség főrabbija, aki az erdélyi zsidóság múltjának kutatása körül szerzett nagy érdemeket. Idevágó munkái közül kiemelkednek: A zsidók legrégibb erdélyi emlékei (1906.) és Erdélyi zsidók múltja. Eisler Mátyásnak a hitélet és jótékonyság istápolása érdekében írott cikkei az erdélyi zsidó irodalom legszebb és legnemesebb termékei közé sorozhatok. Érdemes irodalomtörténeti munkásságot végez Löwy Ferenc dr. marosvásárhelyi főrabbi, akinek Péchy Simonról, a szombatos vallásalapító kancellárról írott műve nemzsidó körökben is méltó feltűnést keltett. A magyar nyelvű zsidó szépirodalom Erdélyben főleg a háborút követő években lendül fel. A költői és prózai írások jórésze a cionizmus eszmeiségéből táplálkoztak. Giszkalay János munkái: Az új próféciák könyvéből (versek); Támár (bibliai novella); Guschalav látomásai (versek), jelentős értékekkel gazdagították ezt az irodalmat. A fiatalok közül Keleti Sándor: A próféták útján, Pető Tibor: A nagy keréken, Barzilay István: Dalok a messzeségből c. verskötete érdemelnek különösebb figyelmet. Zsidó tárgyú költeményekkel feltűntek Halmágyi Mária, Máth Ferenc, Groo Lajos. A drámaírás nagyobb alkotásokat nem hozott. Kaczér Illés: Megjött a messiás c. három felvonásos drámája és Gólem ember akar lenni c. egyfelvonásosa emelkedik ki a sok közepes termés közül. Útleírásokat adtak: Benamy Sándor Uj Palesztina, Székely Béla: Épülő ország és Kobányi Menyhért dr. Utazásom Palesztinában. Palesztina földrajzát Szőnyi Géza dr. dolgozta fel egy zsidó iskolának szánt magyar tankönyvben, utazásai és tapasztalatai alapján. Az erdélyi irodalomnak kétségtelenül legszorgalmasabb munkása Szabó Imre akinek számos könyve jelent meg. Ezek közül legértékesebbek a Zsidócskák c., amely apró karcolatokat örökít meg a zsidó népéletből, a Szent Eliza, regénye, amely egy forradalmár zsidó leány történetét adja, Mózsi és Ildikó idillikus kis történet és Zsidó komédiások, Pirog mellény c. novellás kötetei. Szabó jelentős műfordító is, a kolozsvári Magyar Színház az ő fordításában hozta színre Oszip Dümov Szomorúságának énekesét és ezenkívül játszotta még más jiddis színdarabfordítását is. Értékelésre tarthatnak még számot Szabónak a besszarábiai, balkáni és törökországi utazásairól írott útleírásai, amelyekben a zsidó vonatkozásokat előszeretettel domborítja ki. Szabó esztétikai tanulmányai is színt és komolyságot adnak a fejlődő erdélyi zsidó irodalomnak. Újvári Péter háromesztendős erdélyi tartózkodása alatt (1920-23) számos új írásával gyarapította a literatúrát, Kolozsváron jelent meg Kleinmann úr c. szatirikus regénye a vidéki kultúréletről, ezenkívül pedig számos zsidó tárgyú novellát írt, amelyek az ottani sajtóban jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1260. címszó a lexikon => 234. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11260.htm

CÍMSZÓ: Erdélyi zsidóság

SZÓCIKK: A lapot megindítása óta dr. Marton Ernő szerkeszti. Az Uj Kelet irodalmi lapot is adott ki, a Föld-et, amely havi folyóiratként, később pedig hetenként jelent meg. A Kadima könyvkiadó vállalat is az Uj Kelet alapítása. Irodalmi élete. Az E. túlnyomóan konzervatív, irodalma tehát az ennek megfelelő szellemi élethez igazodott és főleg héber tankönyvek, halachikus döntvénytárak, vitairatok és régi irodalmi termékek utánnyomásában merült ki. Utóbbiak közül figyelemre méltó a Lisszabonban 1489. megjelent Széfer Abudarham újra való kiadása. Az irodalomtörténeti és históriai emléket jegyzetekkel L. Ehrenreich dévai rabbi rendezte sajtó alá. A XVI. század zsidó történetének egyes kiemelkedő momentumait ismerteti az 1920. megjelent Toldósz chachmé Jiszróel c. munka Weinstein és Friedmann . A sűrűn megjelenő responzumok közül kimagaslik Glasner Móse kolozsvári főrabbi kétkötetes műve, Dor rivii éles talmudi judiciumával és alaposságával. Stern Gerson ludasi rabbi könyve, a Jalkut Hagérsuni szintén ehhez a kategóriához tartozik. Önálló héber munkák nagyobb számban a háborút követő években jelentek meg, javarészt a cionizmust ismertető munkák és vitairatok. Klein Jakab Hacijunit ve hatarbut haivrit, 1921. könyvében a zsidó népi megújhodás motorikus szükségességét mutatja ki és a zsidó fejlődés útját a cionista eszmeiségben látja. Hasonló tendenciájú Moskovits Dávid Raglé mevaszér c. irata. A vallásnak a cionizmushoz való viszonyát Glasner Móse egy németnyelvű vitairata világítja meg: Der Zionismus und seine Nebenerscheinungen im Lichte der Religion, amely eredetileg héberül íródott. A zsidó tudományos élet magyar nyelvű művelői közül kimagaslik Eisler Mátyás dr. egyetemi magántanár, a kolozsvári kongresszusi hitközség főrabbija, aki az erdélyi zsidóság múltjának kutatása körül szerzett nagy érdemeket. Idevágó munkái közül kiemelkednek: A zsidók legrégibb erdélyi emlékei 1906. és Erdélyi zsidók múltja. Eisler Mátyásnak a hitélet és jótékonyság istápolása érdekében írott cikkei az erdélyi zsidó irodalom legszebb és legnemesebb termékei közé sorozhatok. Érdemes irodalomtörténeti munkásságot végez Löwy Ferenc dr. marosvásárhelyi főrabbi, akinek Péchy Simonról, a szombatos vallásalapító kancellárról írott műve nemzsidó körökben is méltó feltűnést keltett. A magyar nyelvű zsidó szépirodalom Erdélyben főleg a háborút követő években lendül fel. A költői és prózai írások jórésze a cionizmus eszmeiségéből táplálkoztak. Giszkalay János munkái: Az új próféciák könyvéből versek ; Támár bibliai novella ; Guschalav látomásai versek , jelentős értékekkel gazdagították ezt az irodalmat. A fiatalok közül Keleti Sándor: A próféták útján, Pető Tibor: A nagy keréken, Barzilay István: Dalok a messzeségből c. verskötete érdemelnek különösebb figyelmet. Zsidó tárgyú költeményekkel feltűntek Halmágyi Mária, Máth Ferenc, Groo Lajos. A drámaírás nagyobb alkotásokat nem hozott. Kaczér Illés: Megjött a messiás c. három felvonásos drámája és Gólem ember akar lenni c. egyfelvonásosa emelkedik ki a sok közepes termés közül. Útleírásokat adtak: Benamy Sándor Uj Palesztina, Székely Béla: Épülő ország és Kobányi Menyhért dr. Utazásom Palesztinában. Palesztina földrajzát Szőnyi Géza dr. dolgozta fel egy zsidó iskolának szánt magyar tankönyvben, utazásai és tapasztalatai alapján. Az erdélyi irodalomnak kétségtelenül legszorgalmasabb munkása Szabó Imre akinek számos könyve jelent meg. Ezek közül legértékesebbek a Zsidócskák c., amely apró karcolatokat örökít meg a zsidó népéletből, a Szent Eliza, regénye, amely egy forradalmár zsidó leány történetét adja, Mózsi és Ildikó idillikus kis történet és Zsidó komédiások, Pirog mellény c. novellás kötetei. Szabó jelentős műfordító is, a kolozsvári Magyar Színház az ő fordításában hozta színre Oszip Dümov Szomorúságának énekesét és ezenkívül játszotta még más jiddis színdarabfordítását is. Értékelésre tarthatnak még számot Szabónak a besszarábiai, balkáni és törökországi utazásairól írott útleírásai, amelyekben a zsidó vonatkozásokat előszeretettel domborítja ki. Szabó esztétikai tanulmányai is színt és komolyságot adnak a fejlődő erdélyi zsidó irodalomnak. Újvári Péter háromesztendős erdélyi tartózkodása alatt 1920-23 számos új írásával gyarapította a literatúrát, Kolozsváron jelent meg Kleinmann úr c. szatirikus regénye a vidéki kultúréletről, ezenkívül pedig számos zsidó tárgyú novellát írt, amelyek az ottani sajtóban jelentek meg.

11260.ht

CÍMSZÓ Erdély zsidósá

SZÓCIKK lapo megindítás ót dr Marto Ern szerkeszti A U Kele irodalm lapo i adot ki Föld-et amel hav folyóiratként későb pedi hetenkén jelen meg Kadim könyvkiad vállala i a U Kele alapítása Irodalm élete A E túlnyomóa konzervatív irodalm tehá a enne megfelel szellem élethe igazodot é főle hébe tankönyvek halachiku döntvénytárak vitairato é rég irodalm terméke utánnyomásába merül ki Utóbbia közü figyelemr mélt Lisszabonba 1489 megjelen Széfe Abudarha újr val kiadása A irodalomtörténet é história emléke jegyzetekke L Ehrenreic déva rabb rendezt sajt alá XVI száza zsid történeténe egye kiemelked momentumai ismertet a 1920 megjelen Toldós chachm Jiszróe c munk Weinstei é Friedman sűrű megjelen responzumo közü kimagasli Glasne Mós kolozsvár főrabb kétkötete műve Do rivi éle talmud judiciumáva é alaposságával Ster Gerso ludas rabb könyve Jalku Hagérsun szinté ehhe kategóriáho tartozik Önáll hébe munká nagyob számba háború követ évekbe jelente meg javarész cionizmus ismertet munká é vitairatok Klei Jaka Hacijuni v hatarbu haivrit 1921 könyvébe zsid nép megújhodá motoriku szükségességé mutatj k é zsid fejlődé útjá cionist eszmeiségbe látja Hasonl tendenciáj Moskovit Dávi Ragl mevaszé c irata vallásna cionizmusho val viszonyá Glasne Mós eg németnyelv vitairat világítj meg De Zionismu un sein Nebenerscheinunge i Licht de Religion amel eredetile héberü íródott zsid tudományo éle magya nyelv művelő közü kimagasli Eisle Mátyá dr egyetem magántanár kolozsvár kongresszus hitközsé főrabbija ak a erdély zsidósá múltjána kutatás körü szerzet nag érdemeket Idevág munká közü kiemelkednek zsidó legrégib erdély emléke 1906 é Erdély zsidó múltja Eisle Mátyásna hitéle é jótékonysá istápolás érdekébe írot cikke a erdély zsid irodalo legszeb é legnemeseb terméke köz sorozhatok Érdeme irodalomtörténet munkásságo vége Löw Feren dr marosvásárhely főrabbi akine Péch Simonról szombato vallásalapít kancellárró írot műv nemzsid körökbe i mélt feltűnés keltett magya nyelv zsid szépirodalo Erdélybe főle háború követ évekbe lendü fel költő é próza íráso jórész cionizmu eszmeiségébő táplálkoztak Giszkala Jáno munkái A ú próféciá könyvébő verse Támá biblia novell Guschala látomása verse jelentő értékekke gazdagítottá ez a irodalmat fiatalo közü Kelet Sándor prófétá útján Pet Tibor nag keréken Barzila István Dalo messzeségbő c verskötet érdemelne különöseb figyelmet Zsid tárgy költeményekke feltűnte Halmágy Mária Mát Ferenc Gro Lajos drámaírá nagyob alkotásoka ne hozott Kaczé Illés Megjöt messiá c háro felvonáso drámáj é Góle embe aka lenn c egyfelvonásos emelkedi k so közepe termé közül Útleírásoka adtak Benam Sándo U Palesztina Székel Béla Épül orszá é Kobány Menyhér dr Utazáso Palesztinában Palesztin földrajzá Szőny Géz dr dolgozt fe eg zsid iskolána szán magya tankönyvben utazása é tapasztalata alapján A erdély irodalomna kétségtelenü legszorgalmasab munkás Szab Imr akine számo könyv jelen meg Eze közü legértékesebbe Zsidócská c. amel apr karcolatoka örökí me zsid népéletből Szen Eliza regénye amel eg forradalmá zsid leán történeté adja Mózs é Ildik idilliku ki történe é Zsid komédiások Piro mellén c novellá kötetei Szab jelentő műfordít is kolozsvár Magya Színhá a fordításába hozt színr Oszi Dümo Szomorúságána énekesé é ezenkívü játszott mé má jiddi színdarabfordításá is Értékelésr tarthatna mé számo Szabóna besszarábiai balkán é törökország utazásairó írot útleírásai amelyekbe zsid vonatkozásoka előszeretette domborítj ki Szab esztétika tanulmánya i szín é komolyságo adna fejlőd erdély zsid irodalomnak Újvár Péte háromesztendő erdély tartózkodás alat 1920-2 számo ú írásáva gyarapított literatúrát Kolozsváro jelen me Kleinman ú c szatiriku regény vidék kultúréletről ezenkívü pedi számo zsid tárgy novellá írt amelye a ottan sajtóba jelente meg

11260.h

CÍMSZ Erdél zsidós

SZÓCIK lap megindítá ó d Mart Er szerkeszt Kel irodal lap ado k Föld-e ame ha folyóiratkén késő ped hetenké jele me Kadi könyvkia vállal Kel alapítás Irodal élet túlnyomó konzervatí irodal teh enn megfele szelle életh igazodo fől héb tankönyve halachik döntvénytára vitairat ré irodal termék utánnyomásáb merü k Utóbbi köz figyelem mél Lisszabonb 148 megjele Széf Abudarh új va kiadás irodalomtörténe históri emlék jegyzetekk Ehrenrei dév rab rendez saj al XV száz zsi történetén egy kiemelke momentuma ismerte 192 megjele Toldó chach Jiszró mun Weinste Friedma sűr megjele responzum köz kimagasl Glasn Mó kolozsvá főrab kétkötet műv D riv él talmu judiciumáv alaposságáva Ste Gers luda rab könyv Jalk Hagérsu szint ehh kategóriáh tartozi Önál héb munk nagyo számb hábor köve évekb jelent me javarés cionizmu ismerte munk vitairato Kle Jak Hacijun hatarb haivri 192 könyvéb zsi né megújhod motorik szükségesség mutat zsi fejlőd útj cionis eszmeiségb látj Hason tendenciá Moskovi Dáv Rag mevasz irat vallásn cionizmush va viszony Glasn Mó e németnyel vitaira világít me D Zionism u sei Nebenerscheinung Lich d Religio ame eredetil héber íródot zsi tudomány él magy nyel művel köz kimagasl Eisl Máty d egyete magántaná kolozsvá kongresszu hitközs főrabbij a erdél zsidós múltján kutatá kör szerze na érdemeke Idevá munk köz kiemelkedne zsid legrégi erdél emlék 190 Erdél zsid múltj Eisl Mátyásn hitél jótékonys istápolá érdekéb íro cikk erdél zsi irodal legsze legnemese termék kö sorozhato Érdem irodalomtörténe munkásság vég Lö Fere d marosvásárhel főrabb akin Péc Simonró szombat vallásalapí kancellárr íro mű nemzsi körökb mél feltűné keltet magy nyel zsi szépirodal Erdélyb fől hábor köve évekb lend fe költ próz írás jórés cionizm eszmeiségéb táplálkozta Giszkal Ján munká próféci könyvéb vers Tám bibli novel Guschal látomás vers jelent értékekk gazdagított e irodalma fiatal köz Kele Sándo prófét útjá Pe Tibo na keréke Barzil Istvá Dal messzeségb versköte érdemeln különöse figyelme Zsi tárg költeményekk feltűnt Halmág Mári Má Feren Gr Lajo drámaír nagyo alkotások n hozot Kacz Illé Megjö messi hár felvonás drámá Gól emb ak len egyfelvonáso emelked s közep term közü Útleírások adta Bena Sánd Palesztin Széke Bél Épü orsz Kobán Menyhé d Utazás Palesztinába Paleszti földrajz Szőn Gé d dolgoz f e zsi iskolán szá magy tankönyvbe utazás tapasztalat alapjá erdél irodalomn kétségtelen legszorgalmasa munká Sza Im akin szám köny jele me Ez köz legértékesebb Zsidócsk c ame ap karcolatok örök m zsi népéletbő Sze Eliz regény ame e forradalm zsi leá történet adj Móz Ildi idillik k történ Zsi komédiáso Pir mellé novell kötete Sza jelent műfordí i kolozsvá Magy Szính fordításáb hoz szín Osz Düm Szomorúságán énekes ezenkív játszot m m jidd színdarabfordítás i Értékelés tarthatn m szám Szabón besszarábia balká törökorszá utazásair íro útleírása amelyekb zsi vonatkozások előszeretett domborít k Sza esztétik tanulmány szí komolyság adn fejlő erdél zsi irodalomna Újvá Pét háromesztend erdél tartózkodá ala 1920- szám írásáv gyarapítot literatúrá Kolozsvár jele m Kleinma szatirik regén vidé kultúréletrő ezenkív ped szám zsi tárg novell ír amely otta sajtób jelent me

11260.

CÍMS Erdé zsidó

SZÓCI la megindít Mar E szerkesz Ke iroda la ad Föld- am h folyóiratké kés pe hetenk jel m Kad könyvki válla Ke alapítá Iroda éle túlnyom konzervat iroda te en megfel szell élet igazod fő hé tankönyv halachi döntvénytár vitaira r iroda termé utánnyomásá mer Utóbb kö figyele mé Lisszabon 14 megjel Szé Abudar ú v kiadá irodalomtörtén histór emlé jegyzetek Ehrenre dé ra rende sa a X szá zs történeté eg kiemelk momentum ismert 19 megjel Told chac Jiszr mu Weinst Friedm sű megjel responzu kö kimagas Glas M kolozsv főra kétköte mű ri é talm judiciumá alaposságáv St Ger lud ra köny Jal Hagérs szin eh kategóriá tartoz Öná hé mun nagy szám hábo köv évek jelen m javaré cionizm ismert mun vitairat Kl Ja Haciju hatar haivr 19 könyvé zs n megújho motori szükségessé muta zs fejlő út cioni eszmeiség lát Haso tendenci Moskov Dá Ra mevas ira vallás cionizmus v viszon Glas M németnye vitair világí m Zionis se Nebenerscheinun Lic Religi am eredeti hébe íródo zs tudomán é mag nye műve kö kimagas Eis Mát egyet magántan kolozsv kongressz hitköz főrabbi erdé zsidó múltjá kutat kö szerz n érdemek Idev mun kö kiemelkedn zsi legrég erdé emlé 19 Erdé zsi múlt Eis Mátyás hité jótékony istápol érdeké ír cik erdé zs iroda legsz legnemes termé k sorozhat Érde irodalomtörtén munkássá vé L Fer marosvásárhe főrab aki Pé Simonr szomba vallásalap kancellár ír m nemzs körök mé feltűn kelte mag nye zs szépiroda Erdély fő hábo köv évek len f köl pró írá jóré cioniz eszmeiségé táplálkozt Giszka Já munk próféc könyvé ver Tá bibl nove Guscha látomá ver jelen értékek gazdagítot irodalm fiata kö Kel Sánd prófé útj P Tib n kerék Barzi Istv Da messzeség versköt érdemel különös figyelm Zs tár költemények feltűn Halmá Már M Fere G Laj drámaí nagy alkotáso hozo Kac Ill Megj mess há felvoná drám Gó em a le egyfelvonás emelke köze ter köz Útleíráso adt Ben Sán Paleszti Szék Bé Ép ors Kobá Menyh Utazá Palesztináb Paleszt földraj Sző G dolgo zs iskolá sz mag tankönyvb utazá tapasztala alapj erdé irodalom kétségtele legszorgalmas munk Sz I aki szá kön jel m E kö legértékeseb Zsidócs am a karcolato örö zs népéletb Sz Eli regén am forradal zs le történe ad Mó Ild idilli törté Zs komédiás Pi mell novel kötet Sz jelen műford kolozsv Mag Szín fordításá ho szí Os Dü Szomorúságá éneke ezenkí játszo jid színdarabfordítá Értékelé tarthat szá Szabó besszarábi balk törökorsz utazásai ír útleírás amelyek zs vonatkozáso előszeretet domborí Sz esztéti tanulmán sz komolysá ad fejl erdé zs irodalomn Újv Pé háromeszten erdé tartózkod al 1920 szá írásá gyarapíto literatúr Kolozsvá jel Kleinm szatiri regé vid kultúréletr ezenkí pe szá zs tár novel í amel ott sajtó jelen m

11260

CÍM Erd zsid

SZÓC l megindí Ma szerkes K irod l a Föld a folyóiratk ké p heten je Ka könyvk váll K alapít Irod él túlnyo konzerva irod t e megfe szel éle igazo f h tanköny halach döntvénytá vitair irod term utánnyomás me Utób k figyel m Lisszabo 1 megje Sz Abuda kiad irodalomtörté histó eml jegyzete Ehrenr d r rend s sz z történet e kiemel momentu ismer 1 megje Tol cha Jisz m Weins Fried s megje responz k kimaga Gla kolozs főr kétköt m r tal judicium alaposságá S Ge lu r kön Ja Hagér szi e kategóri tarto Ön h mu nag szá háb kö éve jele javar cioniz ismer mu vitaira K J Hacij hata haiv 1 könyv z megújh motor szükségess mut z fejl ú cion eszmeisé lá Has tendenc Mosko D R meva ir vallá cionizmu viszo Gla németny vitai világ Zioni s Nebenerscheinu Li Relig a eredet héb íród z tudomá ma ny műv k kimaga Ei Má egye magánta kolozs kongress hitkö főrabb erd zsid múltj kuta k szer érdeme Ide mu k kiemelked zs legré erd eml 1 Erd zs múl Ei Mátyá hit jótékon istápo érdek í ci erd z irod legs legneme term sorozha Érd irodalomtörté munkáss v Fe marosvásárh főra ak P Simon szomb vallásala kancellá í nemz körö m feltű kelt ma ny z szépirod Erdél f háb kö éve le kö pr ír jór cioni eszmeiség táplálkoz Giszk J mun prófé könyv ve T bib nov Gusch látom ve jele értéke gazdagíto irodal fiat k Ke Sán próf út Ti keré Barz Ist D messzesé verskö érdeme különö figyel Z tá költeménye feltű Halm Má Fer La dráma nag alkotás hoz Ka Il Meg mes h felvon drá G e l egyfelvoná emelk köz te kö Útleírás ad Be Sá Paleszt Szé B É or Kob Meny Utaz Palesztiná Palesz földra Sz dolg z iskol s ma tankönyv utaz tapasztal alap erd irodalo kétségtel legszorgalma mun S ak sz kö je k legértékese Zsidóc a karcolat ör z népélet S El regé a forrada z l történ a M Il idill tört Z komédiá P mel nove köte S jele műfor kolozs Ma Szí fordítás h sz O D Szomorúság ének ezenk játsz ji színdarabfordít Értékel tartha sz Szab besszaráb bal törökors utazása í útleírá amelye z vonatkozás előszerete dombor S esztét tanulmá s komolys a fej erd z irodalom Új P háromeszte erd tartózko a 192 sz írás gyarapít literatú Kolozsv je Klein szatir reg vi kultúrélet ezenk p sz z tá nove ame ot sajt jele

1126

CÍ Er zsi

SZÓ megind M szerke iro Föl folyóirat k hete j K könyv vál alapí Iro é túlny konzerv iro megf sze él igaz tankön halac döntvényt vitai iro ter utánnyomá m Utó figye Lisszab megj S Abud kia irodalomtört hist em jegyzet Ehren ren s történe kieme moment isme megj To ch Jis Wein Frie megj respon kimag Gl koloz fő kétkö ta judiciu alaposság G l kö J Hagé sz kategór tart Ö m na sz há k év jel java cioni isme m vitair Haci hat hai köny megúj moto szükséges mu fej cio eszmeis l Ha tenden Mosk mev i vall cionizm visz Gl németn vita vilá Zion Nebenerschein L Reli erede hé író tudom m n mű kimag E M egy magánt koloz kongres hitk főrab er zsi múlt kut sze érdem Id m kiemelke z legr er em Er z mú E Máty hi jótéko istáp érde c er iro leg legnem ter sorozh Ér irodalomtört munkás F marosvásár főr a Simo szom vallásal kancell nem kör felt kel m n szépiro Erdé há k év l k p í jó cion eszmeisé táplálko Gisz mu próf köny v bi no Gusc láto v jel érték gazdagít iroda fia K Sá pró ú T ker Bar Is messzes versk érdem külön figye t költemény felt Hal M Fe L drám na alkotá ho K I Me me felvo dr egyfelvon emel kö t k Útleírá a B S Palesz Sz o Ko Men Uta Palesztin Pales földr S dol isko m tanköny uta tapaszta ala er irodal kétségte legszorgalm mu a s k j legértékes Zsidó karcola ö népéle E reg forrad törté I idil tör komédi me nov köt jel műfo koloz M Sz fordítá s Szomorúsá éne ezen játs j színdarabfordí Értéke tarth s Sza besszará ba törökor utazás útleír amely vonatkozá előszeret dombo eszté tanulm komoly fe er irodalo Ú háromeszt er tartózk 19 s írá gyarapí literat Kolozs j Klei szati re v kultúréle ezen s t nov am o saj jel