11263.htm

CÍMSZÓ: Erdész

SZEMÉLYNÉV: Erdész István

SZÓCIKK: Erdész István, ideggyógyász, szül. Békéscsabán 1896. Orvosi tanulmányait Budapesten, Párisban és Bécsben végezte. 1923-ban és 1924. a párisi Höpital Neeker idegosztályán működött és francia ösztöndíjat nyert. Jelenleg Nagyváradon orvosi gyakorlatot folytat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1263. címszó a lexikon => 236. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11263.htm

CÍMSZÓ: Erdész

SZEMÉLYNÉV: Erdész István

SZÓCIKK: Erdész István, ideggyógyász, szül. Békéscsabán 1896. Orvosi tanulmányait Budapesten, Párisban és Bécsben végezte. 1923-ban és 1924. a párisi Höpital Neeker idegosztályán működött és francia ösztöndíjat nyert. Jelenleg Nagyváradon orvosi gyakorlatot folytat.

11263.ht

CÍMSZÓ Erdés

SZEMÉLYNÉV Erdés Istvá

SZÓCIKK Erdés István ideggyógyász szül Békéscsabá 1896 Orvos tanulmányai Budapesten Párisba é Bécsbe végezte 1923-ba é 1924 páris Höpita Neeke idegosztályá működöt é franci ösztöndíja nyert Jelenle Nagyvárado orvos gyakorlato folytat

11263.h

CÍMSZ Erdé

SZEMÉLYNÉ Erdé Istv

SZÓCIK Erdé Istvá ideggyógyás szü Békéscsab 189 Orvo tanulmánya Budapeste Párisb Bécsb végezt 1923-b 192 pári Höpit Neek idegosztály működö franc ösztöndíj nyer Jelenl Nagyvárad orvo gyakorlat folyta

11263.

CÍMS Erd

SZEMÉLYN Erd Ist

SZÓCI Erd Istv ideggyógyá sz Békéscsa 18 Orv tanulmány Budapest Páris Bécs végez 1923- 19 pár Höpi Nee idegosztál működ fran ösztöndí nye Jelen Nagyvára orv gyakorla folyt

11263

CÍM Er

SZEMÉLY Er Is

SZÓC Er Ist ideggyógy s Békéscs 1 Or tanulmán Budapes Pári Béc vége 1923 1 pá Höp Ne idegosztá műkö fra ösztönd ny Jele Nagyvár or gyakorl foly

1126

CÍ E

SZEMÉL E I

SZÓ E Is ideggyóg Békésc O tanulmá Budape Pár Bé vég 192 p Hö N idegoszt műk fr ösztön n Jel Nagyvá o gyakor fol