11267.htm

CÍMSZÓ: Erdős

SZEMÉLYNÉV: Erdős Lajos

SZÓCIKK: 3. E. I. Lajos, festő, szül. Pécsen 1897. Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán tanult. A Műcsarnok 1926. évi őszi kiállításán állított ki először (Tűzfalak). Grafikai munkáiból kisebb gyűjteményes kiállítása volt a Mentor kiállító helyiségében. Figurális képeket, tájképeket és csendéleteket fest. Jelenleg a Verő leánynevelő-intézet rajztanára.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1267. címszó a lexikon => 236. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11267.htm

CÍMSZÓ: Erdős

SZEMÉLYNÉV: Erdős Lajos

SZÓCIKK: 3. E. I. Lajos, festő, szül. Pécsen 1897. Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán tanult. A Műcsarnok 1926. évi őszi kiállításán állított ki először Tűzfalak . Grafikai munkáiból kisebb gyűjteményes kiállítása volt a Mentor kiállító helyiségében. Figurális képeket, tájképeket és csendéleteket fest. Jelenleg a Verő leánynevelő-intézet rajztanára.

11267.ht

CÍMSZÓ Erdő

SZEMÉLYNÉV Erdő Lajo

SZÓCIKK 3 E I Lajos festő szül Pécse 1897 Budapeste Képzőművészet Főiskolá tanult Műcsarno 1926 év ősz kiállításá állítot k előszö Tűzfala Grafika munkáibó kiseb gyűjteménye kiállítás vol Mento kiállít helyiségében Figuráli képeket tájképeke é csendéleteke fest Jelenle Ver leánynevelő-intéze rajztanára

11267.h

CÍMSZ Erd

SZEMÉLYNÉ Erd Laj

SZÓCIK Lajo fest szü Pécs 189 Budapest Képzőművésze Főiskol tanul Műcsarn 192 é ős kiállítás állíto elősz Tűzfal Grafik munkáib kise gyűjtemény kiállítá vo Ment kiállí helyiségébe Figurál képeke tájképek csendéletek fes Jelenl Ve leánynevelő-intéz rajztanár

11267.

CÍMS Er

SZEMÉLYN Er La

SZÓCI Laj fes sz Péc 18 Budapes Képzőművész Főisko tanu Műcsar 19 ő kiállítá állít elős Tűzfa Grafi munkái kis gyűjtemén kiállít v Men kiáll helyiségéb Figurá képek tájképe csendélete fe Jelen V leánynevelő-inté rajztaná

11267

CÍM E

SZEMÉLY E L

SZÓC La fe s Pé 1 Budape Képzőművés Főisk tan Műcsa 1 kiállít állí elő Tűzf Graf munká ki gyűjtemé kiállí Me kiál helyiségé Figur képe tájkép csendélet f Jele leánynevelő-int rajztan

1126SZEMÉL

SZÓ L f P Budap Képzőművé Főis ta Műcs kiállí áll el Tűz Gra munk k gyűjtem kiáll M kiá helyiség Figu kép tájké csendéle Jel leánynevelő-in rajzta