11272.htm

CÍMSZÓ: Erec Jiszróél

SZÓCIKK: "Erec Jiszróél, Palesztina héber neve. Szó szerint: Izráel országa. Történetének rövid áttekintése a következő: Az időszámítás előtt való 4000-3000 táján sumirok és akkádok lakják, 2600 táján a sumirok meghódítják Szíriát, 2500 táján lépnek fel az amoriták. 2000-ben egyiptomi emlékek már megemlítik a semitákat. 1950-ben (a rendes időszámítás előtt) uralkodik Hammurabi babilónia királya. 1700-ban a semita hikszoszok telepednek le Egyiptomban; 1600-1500. az egyiptomi fáraók kiűzik őket, 1250-1200-ig - Mózes, az Egyiptomból való kivonulás, Józsua a foglalás, 1200-1000-ig a bírák kora, Sámmuel, Saul. 1000-ben Dávid, Jeruzsálem lesz az egész birodalom fővárosa. 970-933-ig Salamon, a templomépítés. 933-ban a birodalom kettészakadása. Rechabeám lesz Judea királya, I. Jerobeám pedig Izraelé Samaria fővárossal. 928-ban Sisak fáraó kifosztja Jeruzsálemet. 890-ben az arameusok fellépése. 887-ben Omri és Ácháb Izrael királyai, Szamaria felépítése. 842-815-ig Jehu, Izrael királya az asszírok vazallusa lesz. 797 - 79. Amacja uralkodása alatt Jóás, Izrael királya kifosztja Jeruzsálemet. 783-43. Izrael virágzása II. Jerobeám alatt. Visszaállítják a régi határokat. 736-28. Achab, Juda királya segítséget kér az asszíroktól Izrael és Aram ellen. 730-22. Hósea, Izrael utolsó királya, IV. Szalmanasszar vazallusa lesz. 727-699. Chizkija, Juda királya az asszírok vazallusa lesz. 722. Sargon meghódítja Szamariát. A tíz törzs száműzetése Asszíriába. 701 Szancherib Jeruzsálemnél táborozik, a város megmenekül. Jezsajás próféta. 640-09. Jósia alatt az istentisztelet reformja, a király elesik a megidói csatában. 608-597. Az egyiptomiak Judea urai. Az asszírok Nebukadnecár alatt a zsidókat fogságba viszik. 586. Nebukadnecár elfoglalja Jeruzsálemet. Babiloni fogság. 538. A perzsa Cirusz megengedi a zsidóknak a Palesztinába való visszatérést. 520-16. Építik a második templomot. 458. Ezra több zsidót vezet az országba ismét vissza. Kihirdeti az alkotmányt. Nechemia. A szamaritánusok kiválása. 333. Nagy Sándor meghódítja Szíriát. 320. I. Ptolomeusz elfoglalja Szíriát és Palesztinát. 312. A szeleucida éra kezdete. 301. Palesztina Egyiptomé lesz, Szíria I. Szeleukuszé. 264-48. Újabb harcok asszír és egyiptomi birodalmak között Palesztina birtokáért. 214. A rafiai ütközet. 198. III. Antiochusz megnyeri Palesztinát Szíriának. 175. IV. Antiochusz kísérlete a zsidók hellenizálására. 166. A makkabeus felkelés. Matatiás halála. 165. A templom újraavatása, Chanuka (l. o.). 141. Simon főpap és fejedelem öröklési joggal. 135-104. Hirkán János, az idumeusok betérítése. 129. Judea teljesen önálló. 103-76. Alexander Jannaeus. 76-69. Salomé Alexandra, a farizeusok uralma, Szinhedrion. 67-63. Testvérharc II. Hyrkánus és II. Arisztobul között. 63. Pompéjusz megtámadja és elfoglalja Jeruzsálemet. 40. Herodes a szenátus határozata folytán Judea királya. 30. Herodes több belső- és pusztai várost foglal el. 19. Herodes restauráltatja a Szentélyt. 4. Herodes halála. Judaea római provincia lesz, mely prokurátorok által kormányoztatik. A közönséges időszámítás kezdete után 4. Jézus halála. 41-44. I. Agrippa a király. 44-66. Ismét prokurátorok. 66-73. A zsidó háború. 70. Jeruzsálem pusztulása. 132-35. A palesztinai zsidók felkelése Bar-Kochba alatt. 160. A zsidók ismételt felkelése Hadrian alatt. 200. Juda hanászi. A Misna lezárása 429. A rómaiak megszüntetik a patriarchátust. 614. perzsák elfoglalják Palesztinát és Jeruzsálemet ; majd Róma foglalja ismét vissza. 636- 38. Szíria és Palesztina az araboké lesz. 1099. Jeruzsálem a kereszteseké lesz. 1187. Szaladin a mohamedánoknak szerzi meg a szentföldet. 210. Több mint 300 francia és angol rabbi telepszik meg Jeruzsálemben és másutt. 1267-ben Nachmani új zsidó kolóniát alapít. 1492-ben a Spanyolországból, majd Portugáliából kiűzöttek újra benépesítik Palesztinát. 1517-ben a törökök elfoglalják Egyiptomot és Palesztinát. 1570-ben Tiberiást Don József Nászi újra építi. 1700-ban Juda hachászid és köre a Szentföldön. 1797-ben Napóleon hódításai a Szentföldön. 1812-ben járvány Galileában. Lengyel talmudisták és kabbalisták letelepedése a Szentföldön. 1832 - 40-ig Palesztina az egyiptomi alkirály uralma alatt. 1837-ben Nagy földrengés; Szafet és Tiberiás elpusztulnak. 1840-1917-ig Palesztina ismét török. 1917 dec. 8. az angolok bevonulása Jeruzsálembe. 1918-ban Palesztina angol uralom alatt; a Balfour-deklaráció és a szanremói konferencia óta a zsidók nyilvánosan biztosított otthona. L. Palesztina."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1272. címszó a lexikon => 237. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11272.htm

CÍMSZÓ: Erec Jiszróél

SZÓCIKK: Erec Jiszróél, Palesztina héber neve. Szó szerint: Izráel országa. Történetének rövid áttekintése a következő: Az időszámítás előtt való 4000-3000 táján sumirok és akkádok lakják, 2600 táján a sumirok meghódítják Szíriát, 2500 táján lépnek fel az amoriták. 2000-ben egyiptomi emlékek már megemlítik a semitákat. 1950-ben a rendes időszámítás előtt uralkodik Hammurabi babilónia királya. 1700-ban a semita hikszoszok telepednek le Egyiptomban; 1600-1500. az egyiptomi fáraók kiűzik őket, 1250-1200-ig - Mózes, az Egyiptomból való kivonulás, Józsua a foglalás, 1200-1000-ig a bírák kora, Sámmuel, Saul. 1000-ben Dávid, Jeruzsálem lesz az egész birodalom fővárosa. 970-933-ig Salamon, a templomépítés. 933-ban a birodalom kettészakadása. Rechabeám lesz Judea királya, I. Jerobeám pedig Izraelé Samaria fővárossal. 928-ban Sisak fáraó kifosztja Jeruzsálemet. 890-ben az arameusok fellépése. 887-ben Omri és Ácháb Izrael királyai, Szamaria felépítése. 842-815-ig Jehu, Izrael királya az asszírok vazallusa lesz. 797 - 79. Amacja uralkodása alatt Jóás, Izrael királya kifosztja Jeruzsálemet. 783-43. Izrael virágzása II. Jerobeám alatt. Visszaállítják a régi határokat. 736-28. Achab, Juda királya segítséget kér az asszíroktól Izrael és Aram ellen. 730-22. Hósea, Izrael utolsó királya, IV. Szalmanasszar vazallusa lesz. 727-699. Chizkija, Juda királya az asszírok vazallusa lesz. 722. Sargon meghódítja Szamariát. A tíz törzs száműzetése Asszíriába. 701 Szancherib Jeruzsálemnél táborozik, a város megmenekül. Jezsajás próféta. 640-09. Jósia alatt az istentisztelet reformja, a király elesik a megidói csatában. 608-597. Az egyiptomiak Judea urai. Az asszírok Nebukadnecár alatt a zsidókat fogságba viszik. 586. Nebukadnecár elfoglalja Jeruzsálemet. Babiloni fogság. 538. A perzsa Cirusz megengedi a zsidóknak a Palesztinába való visszatérést. 520-16. Építik a második templomot. 458. Ezra több zsidót vezet az országba ismét vissza. Kihirdeti az alkotmányt. Nechemia. A szamaritánusok kiválása. 333. Nagy Sándor meghódítja Szíriát. 320. I. Ptolomeusz elfoglalja Szíriát és Palesztinát. 312. A szeleucida éra kezdete. 301. Palesztina Egyiptomé lesz, Szíria I. Szeleukuszé. 264-48. Újabb harcok asszír és egyiptomi birodalmak között Palesztina birtokáért. 214. A rafiai ütközet. 198. III. Antiochusz megnyeri Palesztinát Szíriának. 175. IV. Antiochusz kísérlete a zsidók hellenizálására. 166. A makkabeus felkelés. Matatiás halála. 165. A templom újraavatása, Chanuka l. o. . 141. Simon főpap és fejedelem öröklési joggal. 135-104. Hirkán János, az idumeusok betérítése. 129. Judea teljesen önálló. 103-76. Alexander Jannaeus. 76-69. Salomé Alexandra, a farizeusok uralma, Szinhedrion. 67-63. Testvérharc II. Hyrkánus és II. Arisztobul között. 63. Pompéjusz megtámadja és elfoglalja Jeruzsálemet. 40. Herodes a szenátus határozata folytán Judea királya. 30. Herodes több belső- és pusztai várost foglal el. 19. Herodes restauráltatja a Szentélyt. 4. Herodes halála. Judaea római provincia lesz, mely prokurátorok által kormányoztatik. A közönséges időszámítás kezdete után 4. Jézus halála. 41-44. I. Agrippa a király. 44-66. Ismét prokurátorok. 66-73. A zsidó háború. 70. Jeruzsálem pusztulása. 132-35. A palesztinai zsidók felkelése Bar-Kochba alatt. 160. A zsidók ismételt felkelése Hadrian alatt. 200. Juda hanászi. A Misna lezárása 429. A rómaiak megszüntetik a patriarchátust. 614. perzsák elfoglalják Palesztinát és Jeruzsálemet ; majd Róma foglalja ismét vissza. 636- 38. Szíria és Palesztina az araboké lesz. 1099. Jeruzsálem a kereszteseké lesz. 1187. Szaladin a mohamedánoknak szerzi meg a szentföldet. 210. Több mint 300 francia és angol rabbi telepszik meg Jeruzsálemben és másutt. 1267-ben Nachmani új zsidó kolóniát alapít. 1492-ben a Spanyolországból, majd Portugáliából kiűzöttek újra benépesítik Palesztinát. 1517-ben a törökök elfoglalják Egyiptomot és Palesztinát. 1570-ben Tiberiást Don József Nászi újra építi. 1700-ban Juda hachászid és köre a Szentföldön. 1797-ben Napóleon hódításai a Szentföldön. 1812-ben járvány Galileában. Lengyel talmudisták és kabbalisták letelepedése a Szentföldön. 1832 - 40-ig Palesztina az egyiptomi alkirály uralma alatt. 1837-ben Nagy földrengés; Szafet és Tiberiás elpusztulnak. 1840-1917-ig Palesztina ismét török. 1917 dec. 8. az angolok bevonulása Jeruzsálembe. 1918-ban Palesztina angol uralom alatt; a Balfour-deklaráció és a szanremói konferencia óta a zsidók nyilvánosan biztosított otthona. L. Palesztina.

11272.ht

CÍMSZÓ Ere Jiszróé

SZÓCIKK Ere Jiszróél Palesztin hébe neve Sz szerint Izráe országa Történeténe rövi áttekintés következő A időszámítá előt val 4000-300 tájá sumiro é akkádo lakják 260 tájá sumiro meghódítjá Szíriát 250 tájá lépne fe a amoriták 2000-be egyiptom emléke má megemlíti semitákat 1950-be rende időszámítá előt uralkodi Hammurab babilóni királya 1700-ba semit hikszoszo telepedne l Egyiptomban 1600-1500 a egyiptom fáraó kiűzi őket 1250-1200-i Mózes a Egyiptombó val kivonulás Józsu foglalás 1200-1000-i bírá kora Sámmuel Saul 1000-be Dávid Jeruzsále les a egés birodalo fővárosa 970-933-i Salamon templomépítés 933-ba birodalo kettészakadása Rechabeá les Jude királya I Jerobeá pedi Izrael Samari fővárossal 928-ba Sisa fára kifosztj Jeruzsálemet 890-be a arameuso fellépése 887-be Omr é Áchá Izrae királyai Szamari felépítése 842-815-i Jehu Izrae király a asszíro vazallus lesz 79 79 Amacj uralkodás alat Jóás Izrae király kifosztj Jeruzsálemet 783-43 Izrae virágzás II Jerobeá alatt Visszaállítjá rég határokat 736-28 Achab Jud király segítsége ké a asszíroktó Izrae é Ara ellen 730-22 Hósea Izrae utols királya IV Szalmanassza vazallus lesz 727-699 Chizkija Jud király a asszíro vazallus lesz 722 Sargo meghódítj Szamariát tí törz száműzetés Asszíriába 70 Szancheri Jeruzsálemné táborozik váro megmenekül Jezsajá próféta 640-09 Jósi alat a istentisztele reformja királ elesi megidó csatában 608-597 A egyiptomia Jude urai A asszíro Nebukadnecá alat zsidóka fogságb viszik 586 Nebukadnecá elfoglalj Jeruzsálemet Babilon fogság 538 perzs Cirus megenged zsidókna Palesztináb val visszatérést 520-16 Építi másodi templomot 458 Ezr töb zsidó veze a országb ismé vissza Kihirdet a alkotmányt Nechemia szamaritánuso kiválása 333 Nag Sándo meghódítj Szíriát 320 I Ptolomeus elfoglalj Szíriá é Palesztinát 312 szeleucid ér kezdete 301 Palesztin Egyiptom lesz Szíri I Szeleukuszé 264-48 Újab harco asszí é egyiptom birodalma közöt Palesztin birtokáért 214 rafia ütközet 198 III Antiochus megnyer Palesztiná Szíriának 175 IV Antiochus kísérlet zsidó hellenizálására 166 makkabeu felkelés Matatiá halála 165 templo újraavatása Chanuk l o 141 Simo főpa é fejedele öröklés joggal 135-104 Hirká János a idumeuso betérítése 129 Jude teljese önálló 103-76 Alexande Jannaeus 76-69 Salom Alexandra farizeuso uralma Szinhedrion 67-63 Testvérhar II Hyrkánu é II Arisztobu között 63 Pompéjus megtámadj é elfoglalj Jeruzsálemet 40 Herode szenátu határozat folytá Jude királya 30 Herode töb belső é puszta város fogla el 19 Herode restauráltatj Szentélyt 4 Herode halála Judae róma provinci lesz mel prokurátoro álta kormányoztatik közönsége időszámítá kezdet utá 4 Jézu halála 41-44 I Agripp király 44-66 Ismé prokurátorok 66-73 zsid háború 70 Jeruzsále pusztulása 132-35 palesztina zsidó felkelés Bar-Kochb alatt 160 zsidó ismétel felkelés Hadria alatt 200 Jud hanászi Misn lezárás 429 rómaia megszünteti patriarchátust 614 perzsá elfoglaljá Palesztiná é Jeruzsáleme maj Róm foglalj ismé vissza 636 38 Szíri é Palesztin a arabok lesz 1099 Jeruzsále keresztesek lesz 1187 Szaladi mohamedánokna szerz me szentföldet 210 Töb min 30 franci é ango rabb telepszi me Jeruzsálembe é másutt 1267-be Nachman ú zsid kolóniá alapít 1492-be Spanyolországból maj Portugáliábó kiűzötte újr benépesíti Palesztinát 1517-be törökö elfoglaljá Egyiptomo é Palesztinát 1570-be Tiberiás Do Józse Nász újr építi 1700-ba Jud hachászi é kör Szentföldön 1797-be Napóleo hódítása Szentföldön 1812-be járván Galileában Lengye talmudistá é kabbalistá letelepedés Szentföldön 183 40-i Palesztin a egyiptom alkirál uralm alatt 1837-be Nag földrengés Szafe é Tiberiá elpusztulnak 1840-1917-i Palesztin ismé török 191 dec 8 a angolo bevonulás Jeruzsálembe 1918-ba Palesztin ango uralo alatt Balfour-deklaráci é szanremó konferenci ót zsidó nyilvánosa biztosítot otthona L Palesztina

11272.h

CÍMSZ Er Jiszró

SZÓCIK Er Jiszróé Paleszti héb nev S szerin Izrá ország Történetén röv áttekinté következ időszámít elő va 4000-30 táj sumir akkád lakjá 26 táj sumir meghódítj Szíriá 25 táj lépn f amoritá 2000-b egyipto emlék m megemlít semitáka 1950-b rend időszámít elő uralkod Hammura babilón király 1700-b semi hikszosz telepedn Egyiptomba 1600-150 egyipto fára kiűz őke 1250-1200- Móze Egyiptomb va kivonulá Józs foglalá 1200-1000- bír kor Sámmue Sau 1000-b Dávi Jeruzsál le egé birodal főváros 970-933- Salamo templomépíté 933-b birodal kettészakadás Rechabe le Jud király Jerobe ped Izrae Samar fővárossa 928-b Sis fár kifoszt Jeruzsáleme 890-b arameus fellépés 887-b Om Ách Izra királya Szamar felépítés 842-815- Jeh Izra királ asszír vazallu les 7 7 Amac uralkodá ala Jóá Izra királ kifoszt Jeruzsáleme 783-4 Izra virágzá I Jerobe alat Visszaállítj ré határoka 736-2 Acha Ju királ segítség k asszírokt Izra Ar elle 730-2 Hóse Izra utol király I Szalmanassz vazallu les 727-69 Chizkij Ju királ asszír vazallu les 72 Sarg meghódít Szamariá t tör száműzeté Asszíriáb 7 Szancher Jeruzsálemn táborozi vár megmenekü Jezsaj prófét 640-0 Jós ala istentisztel reformj kirá eles megid csatába 608-59 egyiptomi Jud ura asszír Nebukadnec ala zsidók fogság viszi 58 Nebukadnec elfoglal Jeruzsáleme Babilo fogsá 53 perz Ciru megenge zsidókn Palesztiná va visszatérés 520-1 Épít másod templomo 45 Ez tö zsid vez ország ism vissz Kihirde alkotmány Nechemi szamaritánus kiválás 33 Na Sánd meghódít Szíriá 32 Ptolomeu elfoglal Szíri Palesztiná 31 szeleuci é kezdet 30 Paleszti Egyipto les Szír Szeleukusz 264-4 Úja harc assz egyipto birodalm közö Paleszti birtokáér 21 rafi ütköze 19 II Antiochu megnye Palesztin Szíriána 17 I Antiochu kísérle zsid hellenizálásár 16 makkabe felkelé Matati halál 16 templ újraavatás Chanu 14 Sim főp fejedel öröklé jogga 135-10 Hirk Jáno idumeus betérítés 12 Jud teljes önáll 103-7 Alexand Jannaeu 76-6 Salo Alexandr farizeus uralm Szinhedrio 67-6 Testvérha I Hyrkán I Arisztob közöt 6 Pompéju megtámad elfoglal Jeruzsáleme 4 Herod szenát határoza folyt Jud király 3 Herod tö bels puszt váro fogl e 1 Herod restauráltat Szentély Herod halál Juda róm provinc les me prokurátor ált kormányoztati közönség időszámít kezde ut Jéz halál 41-4 Agrip királ 44-6 Ism prokurátoro 66-7 zsi hábor 7 Jeruzsál pusztulás 132-3 palesztin zsid felkelé Bar-Koch alat 16 zsid isméte felkelé Hadri alat 20 Ju hanász Mis lezárá 42 római megszüntet patriarchátus 61 perzs elfoglalj Palesztin Jeruzsálem ma Ró foglal ism vissz 63 3 Szír Paleszti arabo les 109 Jeruzsál keresztese les 118 Szalad mohamedánokn szer m szentfölde 21 Tö mi 3 franc ang rab telepsz m Jeruzsálemb másut 1267-b Nachma zsi kolóni alapí 1492-b Spanyolországbó ma Portugáliáb kiűzött új benépesít Palesztiná 1517-b török elfoglalj Egyiptom Palesztiná 1570-b Tiberiá D Józs Nás új épít 1700-b Ju hachász kö Szentföldö 1797-b Napóle hódítás Szentföldö 1812-b járvá Galileába Lengy talmudist kabbalist letelepedé Szentföldö 18 40- Paleszti egyipto alkirá ural alat 1837-b Na földrengé Szaf Tiberi elpusztulna 1840-1917- Paleszti ism törö 19 de angol bevonulá Jeruzsálemb 1918-b Paleszti ang ural alat Balfour-deklarác szanrem konferenc ó zsid nyilvános biztosíto otthon Palesztin

11272.

CÍMS E Jiszr

SZÓCI E Jiszró Paleszt hé ne szeri Izr orszá Történeté rö áttekint követke időszámí el v 4000-3 tá sumi akká lakj 2 tá sumi meghódít Szíri 2 tá lép amorit 2000- egyipt emlé megemlí semiták 1950- ren időszámí el uralko Hammur babiló királ 1700- sem hikszos teleped Egyiptomb 1600-15 egyipt fár kiű ők 1250-1200 Móz Egyiptom v kivonul Józ foglal 1200-1000 bí ko Sámmu Sa 1000- Dáv Jeruzsá l eg biroda főváro 970-933 Salam templomépít 933- biroda kettészakadá Rechab l Ju királ Jerob pe Izra Sama főváross 928- Si fá kifosz Jeruzsálem 890- arameu fellépé 887- O Ác Izr király Szama felépíté 842-815 Je Izr kirá asszí vazall le Ama uralkod al Jó Izr kirá kifosz Jeruzsálem 783- Izr virágz Jerob ala Visszaállít r határok 736- Ach J kirá segítsé asszírok Izr A ell 730- Hós Izr uto királ Szalmanass vazall le 727-6 Chizki J kirá asszí vazall le 7 Sar meghódí Szamari tö száműzet Asszíriá Szanche Jeruzsálem táboroz vá megmenek Jezsa prófé 640- Jó al istentiszte reform kir ele megi csatáb 608-5 egyiptom Ju ur asszí Nebukadne al zsidó fogsá visz 5 Nebukadne elfogla Jeruzsálem Babil fogs 5 per Cir megeng zsidók Palesztin v visszatéré 520- Épí máso templom 4 E t zsi ve orszá is viss Kihird alkotmán Nechem szamaritánu kiválá 3 N Sán meghódí Szíri 3 Ptolome elfogla Szír Palesztin 3 szeleuc kezde 3 Paleszt Egyipt le Szí Szeleukus 264- Új har ass egyipt birodal köz Paleszt birtokáé 2 raf ütköz 1 I Antioch megny Paleszti Szírián 1 Antioch kísérl zsi hellenizálásá 1 makkab felkel Matat halá 1 temp újraavatá Chan 1 Si fő fejede örökl jogg 135-1 Hir Ján idumeu betéríté 1 Ju telje önál 103- Alexan Jannae 76- Sal Alexand farizeu ural Szinhedri 67- Testvérh Hyrká Ariszto közö Pompéj megtáma elfogla Jeruzsálem Hero szená határoz foly Ju királ Hero t bel pusz vár fog Hero restaurálta Szentél Hero halá Jud ró provin le m prokuráto ál kormányoztat közönsé időszámí kezd u Jé halá 41- Agri kirá 44- Is prokurátor 66- zs hábo Jeruzsá pusztulá 132- paleszti zsi felkel Bar-Koc ala 1 zsi ismét felkel Hadr ala 2 J hanás Mi lezár 4 róma megszünte patriarchátu 6 perz elfoglal Paleszti Jeruzsále m R fogla is viss 6 Szí Paleszt arab le 10 Jeruzsá keresztes le 11 Szala mohamedánok sze szentföld 2 T m fran an ra teleps Jeruzsálem másu 1267- Nachm zs kolón alap 1492- Spanyolországb m Portugáliá kiűzöt ú benépesí Palesztin 1517- törö elfoglal Egyipto Palesztin 1570- Tiberi Józ Ná ú épí 1700- J hachás k Szentföld 1797- Napól hódítá Szentföld 1812- járv Galileáb Leng talmudis kabbalis leteleped Szentföld 1 40 Paleszt egyipt alkir ura ala 1837- N földreng Sza Tiber elpusztuln 1840-1917 Paleszt is tör 1 d ango bevonul Jeruzsálem 1918- Paleszt an ura ala Balfour-deklará szanre konferen zsi nyilváno biztosít ottho Paleszti

11272

CÍM Jisz

SZÓC Jiszr Palesz h n szer Iz orsz Történet r áttekin követk időszám e 4000- t sum akk lak t sum meghódí Szír t lé amori 2000 egyip eml megeml semitá 1950 re időszám e uralk Hammu babil kirá 1700 se hikszo telepe Egyiptom 1600-1 egyip fá ki ő 1250-120 Mó Egyipto kivonu Jó fogla 1200-100 b k Sámm S 1000 Dá Jeruzs e birod fővár 970-93 Sala templomépí 933 birod kettészakad Recha J kirá Jero p Izr Sam főváros 928 S f kifos Jeruzsále 890 arame fellép 887 Á Iz királ Szam felépít 842-81 J Iz kir assz vazal l Am uralko a J Iz kir kifos Jeruzsále 783 Iz virág Jero al Visszaállí határo 736 Ac kir segíts asszíro Iz el 730 Hó Iz ut kirá Szalmanas vazal l 727- Chizk kir assz vazal l Sa meghód Szamar t száműze Asszíri Szanch Jeruzsále táboro v megmene Jezs próf 640 J a istentiszt refor ki el meg csatá 608- egyipto J u assz Nebukadn a zsid fogs vis Nebukadn elfogl Jeruzsále Babi fog pe Ci megen zsidó Paleszti visszatér 520 Ép más templo zs v orsz i vis Kihir alkotmá Neche szamaritán kivál Sá meghód Szír Ptolom elfogl Szí Paleszti szeleu kezd Palesz Egyip l Sz Szeleuku 264 Ú ha as egyip biroda kö Palesz birtoká ra ütkö Antioc megn Paleszt Szíriá Antioc kísér zs hellenizálás makka felke Mata hal tem újraavat Cha S f fejed örök jog 135- Hi Já idume betérít J telj öná 103 Alexa Janna 76 Sa Alexan farize ura Szinhedr 67 Testvér Hyrk Ariszt köz Pompé megtám elfogl Jeruzsále Her szen határo fol J kirá Her be pus vá fo Her restaurált Szenté Her hal Ju r provi l prokurát á kormányozta közöns időszám kez J hal 41 Agr kir 44 I prokuráto 66 z háb Jeruzs pusztul 132 paleszt zs felke Bar-Ko al zs ismé felke Had al haná M lezá róm megszünt patriarchát per elfogla Paleszt Jeruzsál fogl i vis Sz Palesz ara l 1 Jeruzs kereszte l 1 Szal mohamedáno sz szentföl fra a r telep Jeruzsále más 1267 Nach z koló ala 1492 Spanyolország Portugáli kiűzö benépes Paleszti 1517 tör elfogla Egyipt Paleszti 1570 Tiber Jó N ép 1700 hachá Szentföl 1797 Napó hódít Szentföl 1812 jár Galileá Len talmudi kabbali letelepe Szentföl 4 Palesz egyip alki ur al 1837 földren Sz Tibe elpusztul 1840-191 Palesz i tö ang bevonu Jeruzsále 1918 Palesz a ur al Balfour-deklar szanr konfere zs nyilván biztosí otth Paleszt

1127

CÍ Jis

SZÓ Jisz Pales sze I ors Történe átteki követ időszá 4000 su ak la su meghód Szí l amor 200 egyi em megem semit 195 r időszá ural Hamm babi kir 170 s hiksz telep Egyipto 1600- egyi f k 1250-12 M Egyipt kivon J fogl 1200-10 Sám 100 D Jeruz biro fővá 970-9 Sal templomép 93 biro kettészaka Rech kir Jer Iz Sa főváro 92 kifo Jeruzsál 89 aram fellé 88 I kirá Sza felépí 842-8 I ki ass vaza A uralk I ki kifo Jeruzsál 78 I virá Jer a Visszaáll határ 73 A ki segít asszír I e 73 H I u kir Szalmana vaza 727 Chiz ki ass vaza S meghó Szama száműz Asszír Szanc Jeruzsál tábor megmen Jez pró 64 istentisz refo k e me csat 608 egyipt ass Nebukad zsi fog vi Nebukad elfog Jeruzsál Bab fo p C mege zsid Paleszt visszaté 52 É má templ z ors vi Kihi alkotm Nech szamaritá kivá S meghó Szí Ptolo elfog Sz Paleszt szele kez Pales Egyi S Szeleuk 26 h a egyi birod k Pales birtok r ütk Antio meg Palesz Szíri Antio kísé z hellenizálá makk felk Mat ha te újraava Ch feje örö jo 135 H J idum betérí tel ön 10 Alex Jann 7 S Alexa fariz ur Szinhed 6 Testvé Hyr Arisz kö Pomp megtá elfog Jeruzsál He sze határ fo kir He b pu v f He restaurál Szent He ha J prov prokurá kormányozt közön időszá ke ha 4 Ag ki 4 prokurát 6 há Jeruz pusztu 13 palesz z felk Bar-K a z ism felk Ha a han lez ró megszün patriarchá pe elfogl Palesz Jeruzsá fog vi S Pales ar Jeruz kereszt Sza mohamedán s szentfö fr tele Jeruzsál má 126 Nac kol al 149 Spanyolorszá Portugál kiűz benépe Paleszt 151 tö elfogl Egyip Paleszt 157 Tibe J é 170 hach Szentfö 179 Nap hódí Szentfö 181 já Galile Le talmud kabbal letelep Szentfö Pales egyi alk u a 183 földre S Tib elpusztu 1840-19 Pales t an bevon Jeruzsál 191 Pales u a Balfour-dekla szan konfer z nyilvá biztos ott Palesz