11276.htm

CÍMSZÓ: Erev ráv

SZÓCIKK: "Erev ráv, (h.). Csőcselék. A Biblia ilyen értelemben használja. A nép nyelvén szójáték lett belőle, annak a rabbinak a kigúnyolására, aki még csak küszöbén áll a tudományosságnak. Erev t. i. előestét, ünnep-kezdetét (Erev jom-tov, erev sabosz, az ünnep előestéje, a szombat előestéje) ; ráv pedig rabbit is jelent. A két szóval tehát olyan rabbit (rav) jellemeznek, aki nem áll még tudományosság tekintetében a követelmények színvonalán."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1276. címszó a lexikon => 238. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11276.htm

CÍMSZÓ: Erev ráv

SZÓCIKK: Erev ráv, h. . Csőcselék. A Biblia ilyen értelemben használja. A nép nyelvén szójáték lett belőle, annak a rabbinak a kigúnyolására, aki még csak küszöbén áll a tudományosságnak. Erev t. i. előestét, ünnep-kezdetét Erev jom-tov, erev sabosz, az ünnep előestéje, a szombat előestéje ; ráv pedig rabbit is jelent. A két szóval tehát olyan rabbit rav jellemeznek, aki nem áll még tudományosság tekintetében a követelmények színvonalán.

11276.ht

CÍMSZÓ Ere rá

SZÓCIKK Ere ráv h Csőcselék Bibli ilye értelembe használja né nyelvé szójáté let belőle anna rabbina kigúnyolására ak mé csa küszöbé ál tudományosságnak Ere t i előestét ünnep-kezdeté Ere jom-tov ere sabosz a ünne előestéje szomba előestéj rá pedi rabbi i jelent ké szóva tehá olya rabbi ra jellemeznek ak ne ál mé tudományossá tekintetébe követelménye színvonalán

11276.h

CÍMSZ Er r

SZÓCIK Er rá Csőcselé Bibl ily értelemb használj n nyelv szóját le belől ann rabbin kigúnyolásár a m cs küszöb á tudományosságna Er előesté ünnep-kezdet Er jom-to er sabos ünn előestéj szomb előesté r ped rabb jelen k szóv teh oly rabb r jellemezne a n á m tudományoss tekintetéb követelmény színvonalá

11276.

CÍMS E

SZÓCI E r Csőcsel Bib il értelem használ nyel szójá l belő an rabbi kigúnyolásá c küszö tudományosságn E előest ünnep-kezde E jom-t e sabo ün előesté szom előest pe rab jele szó te ol rab jellemezn tudományos tekinteté követelmén színvonal

11276

CÍM

SZÓC Csőcse Bi i értele haszná nye szój bel a rabb kigúnyolás küsz tudományosság előes ünnep-kezd jom- sab ü előest szo előes p ra jel sz t o ra jellemez tudományo tekintet követelmé színvona

1127SZÓ Csőcs B értel haszn ny szó be rab kigúnyolá küs tudományossá előe ünnep-kez jom sa előes sz előe r je s r jelleme tudomány tekinte követelm színvon