11277.htm

CÍMSZÓ: Erev sabbósz

SZÓCIKK: Erev sabbósz (h.). Szombat előestéje. Minthogy a zsidó időszámításban a napok nem éjféltől éjfélig, hanem estétől estéig számítódnak, a szombat és minden más ünnep is az előző nap alkonyatával kezdődik. Az E. már a közeledő szombat hangulatát érezteti. A szombatra való készülődés már maga is szent cselekedet a zsidó felfogásban és az E. a vallásos zsidóknál a szombati ellátás örömteljes érzésében telik el. Még a legszegényebb is fürdés után ruhát vált és úgy megy a péntek esti istentisztelethez, fogadni a szombatot (l. Kabólosz sabbósz). 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1277. címszó a lexikon => 238. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11277.htm

CÍMSZÓ: Erev sabbósz

SZÓCIKK: Erev sabbósz h. . Szombat előestéje. Minthogy a zsidó időszámításban a napok nem éjféltől éjfélig, hanem estétől estéig számítódnak, a szombat és minden más ünnep is az előző nap alkonyatával kezdődik. Az E. már a közeledő szombat hangulatát érezteti. A szombatra való készülődés már maga is szent cselekedet a zsidó felfogásban és az E. a vallásos zsidóknál a szombati ellátás örömteljes érzésében telik el. Még a legszegényebb is fürdés után ruhát vált és úgy megy a péntek esti istentisztelethez, fogadni a szombatot l. Kabólosz sabbósz .

11277.ht

CÍMSZÓ Ere sabbós

SZÓCIKK Ere sabbós h Szomba előestéje Minthog zsid időszámításba napo ne éjféltő éjfélig hane estétő estéi számítódnak szomba é minde má ünne i a előz na alkonyatáva kezdődik A E má közeled szomba hangulatá érezteti szombatr val készülődé má mag i szen cselekede zsid felfogásba é a E valláso zsidókná szombat ellátá örömtelje érzésébe teli el Mé legszegényeb i fürdé utá ruhá vál é úg meg pénte est istentisztelethez fogadn szombato l Kabólos sabbós

11277.h

CÍMSZ Er sabbó

SZÓCIK Er sabbó Szomb előestéj Mintho zsi időszámításb nap n éjfélt éjféli han estét esté számítódna szomb mind m ünn elő n alkonyatáv kezdődi m közele szomb hangulat éreztet szombat va készülőd m ma sze cseleked zsi felfogásb vallás zsidókn szomba ellát örömtelj érzéséb tel e M legszegénye fürd ut ruh vá ú me pént es istentisztelethe fogad szombat Kabólo sabbó

11277.

CÍMS E sabb

SZÓCI E sabb Szom előesté Minth zs időszámítás na éjfél éjfél ha esté est számítódn szom min ün el alkonyatá kezdőd közel szom hangula érezte szomba v készülő m sz cseleke zs felfogás vallá zsidók szomb ellá örömtel érzésé te legszegény für u ru v m pén e istentiszteleth foga szomba Kaból sabb

11277

CÍM sab

SZÓC sab Szo előest Mint z időszámítá n éjfé éjfé h est es számítód szo mi ü e alkonyat kezdő köze szo hangul érezt szomb készül s cselek z felfogá vall zsidó szom ell örömte érzés t legszegén fü r pé istentisztelet fog szomb Kabó sab

1127

CÍ sa

SZÓ sa Sz előes Min időszámít éjf éjf es e számító sz m alkonya kezd köz sz hangu érez szom készü csele felfog val zsid szo el örömt érzé legszegé f p istentisztele fo szom Kab sa