11280.htm

CÍMSZÓ: Ernst

SZEMÉLYNÉV: Ernst Zoltán

SZÓCIKK: 2. E. Zoltán, belgyógyász, szül. Győrben 1892 ápr.6. Az egyetemet Budapesten végezte. 1914-től kezdve az I. sz. belgyógyászati klinikán működik. 1924 óta tanársegéd. A Népjóléti Minisztérium megbízásából a Rockefeller-alapítvány támogatásával néhány hónapi tanulmányúton volt Amerikában. Főleg az anyagcserével foglalkozó cikkei és tanulmányai az Orvosi Hetilapban és külföldi folyóiratokban jelentek meg. A cukorbetegségek és az insulin c könyvnek a társszerzője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1280. címszó a lexikon => 239. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11280.htm

CÍMSZÓ: Ernst

SZEMÉLYNÉV: Ernst Zoltán

SZÓCIKK: 2. E. Zoltán, belgyógyász, szül. Győrben 1892 ápr.6. Az egyetemet Budapesten végezte. 1914-től kezdve az I. sz. belgyógyászati klinikán működik. 1924 óta tanársegéd. A Népjóléti Minisztérium megbízásából a Rockefeller-alapítvány támogatásával néhány hónapi tanulmányúton volt Amerikában. Főleg az anyagcserével foglalkozó cikkei és tanulmányai az Orvosi Hetilapban és külföldi folyóiratokban jelentek meg. A cukorbetegségek és az insulin c könyvnek a társszerzője.

11280.ht

CÍMSZÓ Erns

SZEMÉLYNÉV Erns Zoltá

SZÓCIKK 2 E Zoltán belgyógyász szül Győrbe 189 ápr.6 A egyeteme Budapeste végezte 1914-tő kezdv a I sz belgyógyászat kliniká működik 192 ót tanársegéd Népjólét Minisztériu megbízásábó Rockefeller-alapítván támogatásáva néhán hónap tanulmányúto vol Amerikában Főle a anyagcseréve foglalkoz cikke é tanulmánya a Orvos Hetilapba é külföld folyóiratokba jelente meg cukorbetegsége é a insuli könyvne társszerzője

11280.h

CÍMSZ Ern

SZEMÉLYNÉ Ern Zolt

SZÓCIK Zoltá belgyógyás szü Győrb 18 ápr. egyetem Budapest végezt 1914-t kezd s belgyógyásza klinik működi 19 ó tanársegé Népjólé Minisztéri megbízásáb Rockefeller-alapítvá támogatásáv néhá hóna tanulmányút vo Amerikába Fől anyagcserév foglalko cikk tanulmány Orvo Hetilapb külföl folyóiratokb jelent me cukorbetegség insul könyvn társszerzőj

11280.

CÍMS Er

SZEMÉLYN Er Zol

SZÓCI Zolt belgyógyá sz Győr 1 ápr egyete Budapes végez 1914- kez belgyógyász klini működ 1 tanárseg Népjól Minisztér megbízásá Rockefeller-alapítv támogatásá néh hón tanulmányú v Amerikáb Fő anyagcseré foglalk cik tanulmán Orv Hetilap külfö folyóiratok jelen m cukorbetegsé insu könyv társszerző

11280

CÍM E

SZEMÉLY E Zo

SZÓC Zol belgyógy s Győ áp egyet Budape vége 1914 ke belgyógyás klin műkö tanárse Népjó Miniszté megbízás Rockefeller-alapít támogatás né hó tanulmány Ameriká F anyagcser foglal ci tanulmá Or Hetila külf folyóirato jele cukorbetegs ins köny társszerz

1128SZEMÉL Z

SZÓ Zo belgyóg Gy á egye Budap vég 191 k belgyógyá kli műk tanárs Népj Miniszt megbízá Rockefeller-alapí támogatá n h tanulmán Amerik anyagcse fogla c tanulm O Hetil kül folyóirat jel cukorbeteg in kön társszer