11283.htm

CÍMSZÓ: Erős

SZEMÉLYNÉV: Erős Vilmos

SZÓCIKK: 2.  E. Vilmos*, hírlapíró és ügyvéd, szül. 1878., megh. Budapesten 1928 mára 29. Országos hírű jogi szemináriuma hosszú időn át tényezője volt a jogásznemzedékek nevelésének. Egy ideig közigazgatási-jogi szaklapot szerkesztett, majd Gaár Vilmos kúriai tanácselnökkel adóügyi könyvet írt. Tizenöt éven át munkatársa volt a Pesti Hírlap szerkesztőségének. Egy ideig a Magyar Újságírók Egyesületének ügyésze volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1283. címszó a lexikon => 239. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11283.htm

CÍMSZÓ: Erős

SZEMÉLYNÉV: Erős Vilmos

SZÓCIKK: 2. E. Vilmos*, hírlapíró és ügyvéd, szül. 1878., megh. Budapesten 1928 mára 29. Országos hírű jogi szemináriuma hosszú időn át tényezője volt a jogásznemzedékek nevelésének. Egy ideig közigazgatási-jogi szaklapot szerkesztett, majd Gaár Vilmos kúriai tanácselnökkel adóügyi könyvet írt. Tizenöt éven át munkatársa volt a Pesti Hírlap szerkesztőségének. Egy ideig a Magyar Újságírók Egyesületének ügyésze volt.

11283.ht

CÍMSZÓ Erő

SZEMÉLYNÉV Erő Vilmo

SZÓCIKK 2 E Vilmos* hírlapír é ügyvéd szül 1878. megh Budapeste 192 már 29 Országo hír jog szeminárium hossz idő á tényezőj vol jogásznemzedéke nevelésének Eg idei közigazgatási-jog szaklapo szerkesztett maj Gaá Vilmo kúria tanácselnökke adóügy könyve írt Tizenö éve á munkatárs vol Pest Hírla szerkesztőségének Eg idei Magya Újságíró Egyesületéne ügyész volt

11283.h

CÍMSZ Er

SZEMÉLYNÉ Er Vilm

SZÓCIK Vilmos hírlapí ügyvé szü 1878 meg Budapest 19 má 2 Ország hí jo szemináriu hoss id tényező vo jogásznemzedék neveléséne E ide közigazgatási-jo szaklap szerkesztet ma Ga Vilm kúri tanácselnökk adóüg könyv ír Tizen év munkatár vo Pes Hírl szerkesztőségéne E ide Magy Újságír Egyesületén ügyés vol

11283.

CÍMS E

SZEMÉLYN E Vil

SZÓCI Vilmo hírlap ügyv sz 187 me Budapes 1 m Orszá h j szeminári hos i tényez v jogásznemzedé nevelésén id közigazgatási-j szakla szerkeszte m G Vil kúr tanácselnök adóü köny í Tize é munkatá v Pe Hír szerkesztőségén id Mag Újságí Egyesületé ügyé vo

11283

CÍM

SZEMÉLY Vi

SZÓC Vilm hírla ügy s 18 m Budape Orsz szeminár ho ténye jogásznemzed nevelésé i közigazgatási- szakl szerkeszt Vi kú tanácselnö adó kön Tiz munkat P Hí szerkesztőségé i Ma Újság Egyesület ügy v

1128SZEMÉL V

SZÓ Vil hírl üg 1 Budap Ors szeminá h tény jogásznemze nevelés közigazgatási szak szerkesz V k tanácseln ad kö Ti munka H szerkesztőség M Újsá Egyesüle üg