11284.htm

CÍMSZÓ: Erős

SZEMÉLYNÉV: Erős Vilmos

SZÓCIKK: 3.  E. II. Vilmos, sportíró, szül. Nyitrán 1888. A kolozsvári Sporthírlap szerkesztője, a Haggibor zsidó sportegyesület alelnöke. A Rador távirati ügynökség kolozsvári vezetője. Szamos figyelemreméltó írása jelent meg különösen a sakkjáték és atlétika köréből.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1284. címszó a lexikon => 239. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11284.htm

CÍMSZÓ: Erős

SZEMÉLYNÉV: Erős Vilmos

SZÓCIKK: 3. E. II. Vilmos, sportíró, szül. Nyitrán 1888. A kolozsvári Sporthírlap szerkesztője, a Haggibor zsidó sportegyesület alelnöke. A Rador távirati ügynökség kolozsvári vezetője. Szamos figyelemreméltó írása jelent meg különösen a sakkjáték és atlétika köréből.

11284.ht

CÍMSZÓ Erő

SZEMÉLYNÉV Erő Vilmo

SZÓCIKK 3 E II Vilmos sportíró szül Nyitrá 1888 kolozsvár Sporthírla szerkesztője Haggibo zsid sportegyesüle alelnöke Rado távirat ügynöksé kolozsvár vezetője Szamo figyelemremélt írás jelen me különöse sakkjáté é atlétik köréből

11284.h

CÍMSZ Er

SZEMÉLYNÉ Er Vilm

SZÓCIK I Vilmo sportír szü Nyitr 188 kolozsvá Sporthírl szerkesztőj Haggib zsi sportegyesül alelnök Rad távira ügynöks kolozsvá vezetőj Szam figyelemremél írá jele m különös sakkját atléti körébő

11284.

CÍMS E

SZEMÉLYN E Vil

SZÓCI Vilm sportí sz Nyit 18 kolozsv Sporthír szerkesztő Haggi zs sportegyesü alelnö Ra távir ügynök kolozsv vezető Sza figyelemremé ír jel különö sakkjá atlét köréb

11284

CÍM

SZEMÉLY Vi

SZÓC Vil sport s Nyi 1 kolozs Sporthí szerkeszt Hagg z sportegyes aleln R távi ügynö kolozs vezet Sz figyelemrem í je külön sakkj atlé köré

1128SZEMÉL V

SZÓ Vi spor Ny koloz Sporth szerkesz Hag sportegye alel táv ügyn koloz veze S figyelemre j külö sakk atl kör