11285.htm

CÍMSZÓ: Erőss

SZEMÉLYNÉV: Erőss Gyula

SZÓCIKK: "Erőss Gyula*, orvostanár, szül. Dombón (Somogy vm.) 1855 máj. 11., megh. Budapesten 1925 jún. 25. 1886-tól haláláig a Poliklinika főorvosa, majd 1898. igazgatója, 1887 óta pedig egyszersmind a gyermekgyógyászat egyetemi magántanára, 1904. rk. tanára volt. Nagy része volt a gyermekvédelmi törvény létrehozásában és a Poliklinika fejlesztésében. Szaklapokba írott tudományos értekezésén kívül főbb önállóan megjelent művei: A külső hőmérséklet befolyása a csecsemők szervezetére (1884), Vizsgálatok újszülött gyermekek rendes hőmérsékleti viszonyaira vonatkozólag (1885); A gyakorlati orvostan haladása (1890)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1285. címszó a lexikon => 239. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11285.htm

CÍMSZÓ: Erőss

SZEMÉLYNÉV: Erőss Gyula

SZÓCIKK: Erőss Gyula*, orvostanár, szül. Dombón Somogy vm. 1855 máj. 11., megh. Budapesten 1925 jún. 25. 1886-tól haláláig a Poliklinika főorvosa, majd 1898. igazgatója, 1887 óta pedig egyszersmind a gyermekgyógyászat egyetemi magántanára, 1904. rk. tanára volt. Nagy része volt a gyermekvédelmi törvény létrehozásában és a Poliklinika fejlesztésében. Szaklapokba írott tudományos értekezésén kívül főbb önállóan megjelent művei: A külső hőmérséklet befolyása a csecsemők szervezetére 1884 , Vizsgálatok újszülött gyermekek rendes hőmérsékleti viszonyaira vonatkozólag 1885 ; A gyakorlati orvostan haladása 1890 .

11285.ht

CÍMSZÓ Erős

SZEMÉLYNÉV Erős Gyul

SZÓCIKK Erős Gyula* orvostanár szül Dombó Somog vm 185 máj 11. megh Budapeste 192 jún 25 1886-tó halálái Poliklinik főorvosa maj 1898 igazgatója 188 ót pedi egyszersmin gyermekgyógyásza egyetem magántanára 1904 rk tanár volt Nag rész vol gyermekvédelm törvén létrehozásába é Poliklinik fejlesztésében Szaklapokb írot tudományo értekezésé kívü főb önállóa megjelen művei küls hőmérsékle befolyás csecsemő szervezetér 188 Vizsgálato újszülöt gyermeke rende hőmérséklet viszonyair vonatkozóla 188 gyakorlat orvosta haladás 189

11285.h

CÍMSZ Erő

SZEMÉLYNÉ Erő Gyu

SZÓCIK Erő Gyula orvostaná szü Domb Somo v 18 má 11 meg Budapest 19 jú 2 1886-t halálá Poliklini főorvos ma 189 igazgatój 18 ó ped egyszersmi gyermekgyógyász egyete magántanár 190 r taná vol Na rés vo gyermekvédel törvé létrehozásáb Poliklini fejlesztésébe Szaklapok íro tudomány értekezés kív fő önálló megjele műve kül hőmérsékl befolyá csecsem szervezeté 18 Vizsgálat újszülö gyermek rend hőmérsékle viszonyai vonatkozól 18 gyakorla orvost haladá 18

11285.

CÍMS Er

SZEMÉLYN Er Gy

SZÓCI Er Gyul orvostan sz Dom Som 1 m 1 me Budapes 1 j 1886- halál Poliklin főorvo m 18 igazgató 1 pe egyszersm gyermekgyógyás egyet magántaná 19 tan vo N ré v gyermekvéde törv létrehozásá Poliklin fejlesztéséb Szaklapo ír tudomán értekezé kí f önáll megjel műv kü hőmérsék befoly csecse szervezet 1 Vizsgála újszül gyerme ren hőmérsékl viszonya vonatkozó 1 gyakorl orvos halad 1

11285

CÍM E

SZEMÉLY E G

SZÓC E Gyu orvosta s Do So m Budape 1886 halá Polikli főorv 1 igazgat p egyszers gyermekgyógyá egye magántan 1 ta v r gyermekvéd tör létrehozás Polikli fejlesztésé Szaklap í tudomá értekez k önál megje mű k hőmérsé befol csecs szerveze Vizsgál újszü gyerm re hőmérsék viszony vonatkoz gyakor orvo hala

1128SZEMÉL

SZÓ Gy orvost D S Budap 188 hal Polikl főor igazga egyszer gyermekgyógy egy magánta t gyermekvé tö létrehozá Polikl fejlesztés Szakla tudom érteke öná megj m hőmérs befo csec szervez Vizsgá újsz gyer r hőmérsé viszon vonatko gyako orv hal