11287.htm

CÍMSZÓ: Eruv

SZÓCIKK: Eruv (h.). Talmudi intézkedés, amely az élet kényszerűségeire való tekintetből enyhíti a szombatra és ünnepnapokra vonatkozó szigorú munkatilalmat, úgy, hogy a tilalom is fennmaradjon, de az élet legszükségesebb feltételei se szenvedjenek miatta. E. háromféle van és mindháromnak az a célja, hogy az ünnep szentségének tudatos, vagy kényszerű megsértésétől védje meg a híveket.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1287. címszó a lexikon => 240. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11287.htm

CÍMSZÓ: Eruv

SZÓCIKK: Eruv h. . Talmudi intézkedés, amely az élet kényszerűségeire való tekintetből enyhíti a szombatra és ünnepnapokra vonatkozó szigorú munkatilalmat, úgy, hogy a tilalom is fennmaradjon, de az élet legszükségesebb feltételei se szenvedjenek miatta. E. háromféle van és mindháromnak az a célja, hogy az ünnep szentségének tudatos, vagy kényszerű megsértésétől védje meg a híveket.

11287.ht

CÍMSZÓ Eru

SZÓCIKK Eru h Talmud intézkedés amel a éle kényszerűségeir val tekintetbő enyhít szombatr é ünnepnapokr vonatkoz szigor munkatilalmat úgy hog tilalo i fennmaradjon d a éle legszükségeseb feltétele s szenvedjene miatta E háromfél va é mindháromna a célja hog a ünne szentségéne tudatos vag kényszer megsértésétő védj me híveket

11287.h

CÍMSZ Er

SZÓCIK Er Talmu intézkedé ame él kényszerűségei va tekintetb enyhí szombat ünnepnapok vonatko szigo munkatilalma úg ho tilal fennmaradjo él legszükségese feltétel szenvedjen miatt háromfé v mindháromn célj ho ünn szentségén tudato va kénysze megsértését véd m híveke

11287.

CÍMS E

SZÓCI E Talm intézked am é kényszerűsége v tekintet enyh szomba ünnepnapo vonatk szig munkatilalm ú h tila fennmaradj é legszükséges feltéte szenvedje miat háromf mindhárom cél h ün szentségé tudat v kénysz megsértésé vé hívek

11287

CÍM

SZÓC Tal intézke a kényszerűség tekinte eny szomb ünnepnap vonat szi munkatilal til fennmarad legszüksége feltét szenvedj mia három mindháro cé ü szentség tuda kénys megsértés v híve

1128SZÓ Ta intézk kényszerűsé tekint en szom ünnepna vona sz munkatila ti fennmara legszükség felté szenved mi háro mindhár c szentsé tud kény megsérté hív