11291.htm

CÍMSZÓ: Ésesz chájil

SZÓCIKK: Ésesz chájil (h). Derék asszony. A Példabeszédek 31. fejezete megrajzolja az eszményien jó háziasszonyt és ezt É-nak mondja. Ezt a bibliai részt a zsinagógán kívüli szombati liturgiába is fölvették. Otthon mondják el péntek este a zsinagógából való hazatérés után, talán hódolatképpen a ház asszonya iránt, aki gondosságával biztosította a szombat ünnepi hangulatát. A zsidó felfogásban É. a legnagyobb magasztalás, ami zsidó asszonyt érhet. Síriratokon is az elhunyt nő asszonyi kiválóságát ezzel a két szóval örökítik meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1291. címszó a lexikon => 241. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11291.htm

CÍMSZÓ: Ésesz chájil

SZÓCIKK: Ésesz chájil h . Derék asszony. A Példabeszédek 31. fejezete megrajzolja az eszményien jó háziasszonyt és ezt É-nak mondja. Ezt a bibliai részt a zsinagógán kívüli szombati liturgiába is fölvették. Otthon mondják el péntek este a zsinagógából való hazatérés után, talán hódolatképpen a ház asszonya iránt, aki gondosságával biztosította a szombat ünnepi hangulatát. A zsidó felfogásban É. a legnagyobb magasztalás, ami zsidó asszonyt érhet. Síriratokon is az elhunyt nő asszonyi kiválóságát ezzel a két szóval örökítik meg.

11291.ht

CÍMSZÓ Éses cháji

SZÓCIKK Éses cháji Deré asszony Példabeszéde 31 fejezet megrajzolj a eszményie j háziasszony é ez É-na mondja Ez biblia rész zsinagógá kívül szombat liturgiáb i fölvették Ottho mondjá e pénte est zsinagógábó val hazatéré után talá hódolatképpe há asszony iránt ak gondosságáva biztosított szomba ünnep hangulatát zsid felfogásba É legnagyob magasztalás am zsid asszony érhet Síriratoko i a elhuny n asszony kiválóságá ezze ké szóva örökíti meg

11291.h

CÍMSZ Ése cháj

SZÓCIK Ése cháj Der asszon Példabeszéd 3 fejeze megrajzol eszményi háziasszon e É-n mondj E bibli rés zsinagóg kívü szomba liturgiá fölvetté Otth mondj pént es zsinagógáb va hazatér utá tal hódolatképp h asszon irán a gondosságáv biztosítot szomb ünne hangulatá zsi felfogásb legnagyo magasztalá a zsi asszon érhe Síriratok elhun asszon kiválóság ezz k szóv örökít me

11291.

CÍMS És chá

SZÓCI És chá De asszo Példabeszé fejez megrajzo eszmény háziasszo É- mond bibl ré zsinagó kív szomb liturgi fölvett Ott mond pén e zsinagógá v hazaté ut ta hódolatkép asszo irá gondosságá biztosíto szom ünn hangulat zs felfogás legnagy magasztal zs asszo érh Sírirato elhu asszo kiválósá ez szó örökí m

11291

CÍM É ch

SZÓC É ch D assz Példabesz feje megrajz eszmén háziassz É mon bib r zsinag kí szom liturg fölvet Ot mon pé zsinagóg hazat u t hódolatké assz ir gondosság biztosít szo ün hangula z felfogá legnag magaszta z assz ér Sírirat elh assz kiválós e sz örök

1129

CÍ c

SZÓ c ass Példabes fej megraj eszmé háziass mo bi zsina k szo litur fölve O mo p zsinagó haza hódolatk ass i gondossá biztosí sz ü hangul felfog legna magaszt ass é Sírira el ass kiváló s örö