11298.htm

CÍMSZÓ: Eszrog

SZÓCIKK: Eszrog (h.). Citrusalma. A sátoros ünnepekre kötelező ünnepi csokor része a pálmaág, mirtus és fűzfagally mellett. Liturgiai célra használhatatlan, ha folytonossági hiány, vagy túlsók folt van rajta, vagy ha a nem kocsányos végén levő kidudorodó ágacskája letört róla. Zsidó babona, hogy a terhes asszony fiúgyermeket szül, ha ezt az ágacskát ünnep után leharapja. Ez a gondolat természetesen nem egyezik a zsidó felfogással. A j. közmondásban: Eszrojgim nach szükkesz, sátoros-ünnep után eszrog. Annyi mint: eső után köpenyeg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1298. címszó a lexikon => 243. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11298.htm

CÍMSZÓ: Eszrog

SZÓCIKK: Eszrog h. . Citrusalma. A sátoros ünnepekre kötelező ünnepi csokor része a pálmaág, mirtus és fűzfagally mellett. Liturgiai célra használhatatlan, ha folytonossági hiány, vagy túlsók folt van rajta, vagy ha a nem kocsányos végén levő kidudorodó ágacskája letört róla. Zsidó babona, hogy a terhes asszony fiúgyermeket szül, ha ezt az ágacskát ünnep után leharapja. Ez a gondolat természetesen nem egyezik a zsidó felfogással. A j. közmondásban: Eszrojgim nach szükkesz, sátoros-ünnep után eszrog. Annyi mint: eső után köpenyeg.

11298.ht

CÍMSZÓ Eszro

SZÓCIKK Eszro h Citrusalma sátoro ünnepekr kötelez ünnep csoko rész pálmaág mirtu é fűzfagall mellett Liturgia célr használhatatlan h folytonosság hiány vag túlsó fol va rajta vag h ne kocsányo végé lev kidudorod ágacskáj letör róla Zsid babona hog terhe asszon fiúgyermeke szül h ez a ágacská ünne utá leharapja E gondola természetese ne egyezi zsid felfogással j közmondásban Eszrojgi nac szükkesz sátoros-ünne utá eszrog Anny mint es utá köpenyeg

11298.h

CÍMSZ Eszr

SZÓCIK Eszr Citrusalm sátor ünnepek kötele ünne csok rés pálmaá mirt fűzfagal mellet Liturgi cél használhatatla folytonossá hián va túls fo v rajt va n kocsány vég le kidudoro ágacská letö ról Zsi babon ho terh asszo fiúgyermek szü e ágacsk ünn ut leharapj gondol természetes n egyez zsi felfogássa közmondásba Eszrojg na szükkes sátoros-ünn ut eszro Ann min e ut köpenye

11298.

CÍMS Esz

SZÓCI Esz Citrusal sáto ünnepe kötel ünn cso ré pálma mir fűzfaga melle Liturg cé használhatatl folytonoss hiá v túl f raj v kocsán vé l kidudor ágacsk let ró Zs babo h ter assz fiúgyerme sz ágacs ün u leharap gondo természete egye zs felfogáss közmondásb Eszroj n szükke sátoros-ün u eszr An mi u köpeny

11298

CÍM Es

SZÓC Es Citrusa sát ünnep köte ün cs r pálm mi fűzfag mell Litur c használhatat folytonos hi tú ra kocsá v kidudo ágacs le r Z bab te ass fiúgyerm s ágac ü lehara gond természet egy z felfogás közmondás Eszro szükk sátoros-ü esz A m köpen

1129

CÍ E

SZÓ E Citrus sá ünne köt ü c pál m fűzfa mel Litu használhata folytono h t r kocs kidud ágac l ba t as fiúgyer ága lehar gon természe eg felfogá közmondá Eszr szük sátoros- es köpe