11299.htm

CÍMSZÓ: Eszter böjtje

SZÓCIKK: "Eszter böjtje, a purimot megelőző napon. Régebben három böjtnapot tartottak, még pedig a purim után való hétfőn, csütörtökön és hétfőn az Eszter Könyvében említett három böjtnapnak megfelelően. A purim előtti böjtöt később rendszeresítették; Talmud még nem ismeri."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1299. címszó a lexikon => 243. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11299.htm

CÍMSZÓ: Eszter böjtje

SZÓCIKK: Eszter böjtje, a purimot megelőző napon. Régebben három böjtnapot tartottak, még pedig a purim után való hétfőn, csütörtökön és hétfőn az Eszter Könyvében említett három böjtnapnak megfelelően. A purim előtti böjtöt később rendszeresítették; Talmud még nem ismeri.

11299.ht

CÍMSZÓ Eszte böjtj

SZÓCIKK Eszte böjtje purimo megelőz napon Régebbe háro böjtnapo tartottak mé pedi puri utá val hétfőn csütörtökö é hétfő a Eszte Könyvébe említet háro böjtnapna megfelelően puri előtt böjtö későb rendszeresítették Talmu mé ne ismeri

11299.h

CÍMSZ Eszt böjt

SZÓCIK Eszt böjtj purim megelő napo Régebb hár böjtnap tartotta m ped pur ut va hétfő csütörtök hétf Eszt Könyvéb említe hár böjtnapn megfelelőe pur előt böjt késő rendszeresítetté Talm m n ismer

11299.

CÍMS Esz böj

SZÓCI Esz böjt puri megel nap Régeb há böjtna tartott pe pu u v hétf csütörtö hét Esz Könyvé említ há böjtnap megfelelő pu elő böj kés rendszeresített Tal isme

11299

CÍM Es bö

SZÓC Es böj pur mege na Rége h böjtn tartot p p hét csütört hé Es Könyv emlí h böjtna megfelel p el bö ké rendszeresítet Ta ism

1129

CÍ E b

SZÓ E bö pu meg n Rég böjt tarto hé csütör h E Köny eml böjtn megfele e b k rendszeresíte T is