11301.htm

CÍMSZÓ: Esztergom

SZÓCIKK: Van könyvtára és kézirat-gyűjteménye, amely sok régi okiratot és százéves jegyzőkönyveket őriz. Múltjára vonatkozó egyéb történeti dokumentumok az E.-i prímási és káptalani levéltárakban találhatók. Az anyakönyvvezetést a XIX. sz. elején rendszeresítette. Az első anyakönyvi bejegyzés 1822-ből való és Ung községre vonatkozik. Az első E.-i bejegyzés 1828-ból származik. Régi templomának helyén 1858. új templomot építtetett, de három évtized múlva már ez is szűknek bizonyult, úgy hogy 1888. ezt is lebontatta és az így felszabadult telken, a két régi zsinagóga helyén felépítette még ma is fennálló templomát, tiszta mór stílusban Baumhorn Lipót (l. o.) budapesti műépítész tervezése szerint. Az építkezést a hitközség tagjainak áldozatkészsége, az általuk felajánlott kamatmentes kölcsön és a törlesztést biztosító önmegadóztatás tette lehetővé. Az építést Stern Márk elnök, Fried Arnold építési bizottsági elnök és Vajda Gyula mérnök vezetése alatt az építési bizottság hajtotta végre. Az egészséges zsidóéletnek ezt a szép monumentumát dr. Weisz Ignác E.-i és dr. Lőw Immánuel szegedi főrabbik avatták fel a hatóság és sok hitközség küldöttségének jelenlétében. Egy évezredes múlt erős fundamentumán épült fel ez a templom, vallásos s hazafias szelleme pedig, melyet kitűnő papok hirdettek, évezredes tradíciókban gyökerezett. Kultúrtörekvése, amely jellemzi, ezekből a nemes hagyományokból bontakozott ki és abból a megnyugtató tudatból, hogy nagy főpapok vigyáznak itt igazi keresztény türelemmel a békére. Mozgató erővé izmosodott a prímási szék iránt való hódolata, amelyről történelmének sok lapja tanúskodik. Minden új prímást szeretettel és bizalommal fogadott és installációját a maga ünnepévé is avatta. Ódákkal, szónoklatokkal és költői lendületű feliratokkal ünnepelték a bevonuló főpapokat. 1808-ban Leipniker kiujjongja magából a zsidóöröm érzéseit: «Freudengefühle der Graner Judenschaft bey der feyerlichen Installation Sr. königl. Hoheit des Fürstprimas Carolus Ambrosius». Ódát, beszédet szentelnek 1820. Bosznitz és Löffler «für hochfeierlicher Ankunft des Herrn Fürsten Alexander von Rudna» és hasonló lelkesedés szólal meg 1839. Rothenberg Efraim «Herzenserguss an Sr. Hochfürstlichen Gnaden Joseph Kopácsy Graner Erzbischof am Tagw des feuerlichen Einzuges» c. iratában is. A hálának e költői eláradásai mindenesetre nyugalmas közszellemről tanúskodnak, amely buzgó és bölcs vezetőknek lehetővé tette acéltudatos munkálkodást. Az alkotásban és dologtevésben sokan tűntek ki. A XIX. sz. első évtizedétől 1871-ig Löffler Mózes és Rothenberg Efraim, majd két évig dr. Lichtenstein Lajos, 1876-1910-ig pedig dr. Weisz Ignác álltak a rabbinátus élén. Kitartóan dolgoztak a hitközség fellendülése érdekében sok nemzedéken keresztül a laikus vezetők is, akik főleg az Áldori- (Kohn), Blau-, Breuer-, Bruckner-, Donat-, Eckstein-, Eisler-, Felsenburg-, Fränkl-. Frisch-. Gaas-, Groszmann-, Grünwald-, Haber-, Hirschhorn-, Horn-, Jaulus-, Kirz-, Lőwy-, Mellinger-(Mérei), Mieselbach-, Milch-, Oblatt-, Paul-, Popper-, Putz-, Regensburg-, Tauber-, Tiefenthal-, Wallfisch-, Weisz- és Zwillinger-családokból kerültek ki. Az egymásra ható erőknek ebből a koncertjéből nem szabad kifelejteni azokat sem akik máshonnan származtak oda és exponált társadalmi állásukban is összeforrtak a zsidó hitélettel. Kornhaber Lipót táborszernagy százados korában és lovag Schweitzer Ede altábornagy ezredes korában élt itt és élénken vett részt a hitközség hitéleti és kulturális akcióiban. A mély gyökereken táplálkozó kultúrszellem sokat köszönhet Wettendorfer Lajos őrnagynak is, továbbá dr. Frisch Árminnak, a török szultán későbbi háziorvosának, Vajda Géza műszaki tanácsosnak, Tiefenthal Gyula városi főmérnöknek, dr. Berényi Gyula járási és városi orvosnak, dr. Áldori Mór kir. tanácsos, városi tanács-orvosnak és még most is tevékenykedő dr. Zwillinger Ferenc tb. megyei főügyésznek, Kardos Jenő állampénztári főtanácsosnak, Büchler Mór máv. főmérnöknek, Kinsker Ármin állampénztári főtanácsosnak, dr. Tannert Jakab alezredes-orvosnak. Nagyobb méretű közgazdasági tevékenységet a hitközségnek több tagja fejtett ki, főleg bánrévi Fuchs Vilmos, aki kenyérmezei birtokán mintagazdaságot rendezett be, Schrank Béla és Ödön likőrgyárral, Eckstein Lajos likőrgyárral, Lenkei Emil kiviteli rt.-gal, Klein Sándor edénygyárral, Leimdörfer Nándor építési nagyvállalkozással, Horn Ede bőrgyárral. A hitközség fejlődése 1914 érte el tetőfokát, mikor lélekszáma már az 1000 fölé emelkedett. A világháború azonban, majd az a körülmény, hogy E. az új határok következtében határvárossá lett, megakasztotta a fellendülést, sőt visszafejlődést idézett elő. 95 tagja vett részt a világháborúban és 7 elesett. Állandóan segélyezte az E.-i fogolytáborban tartózkodó zsidó hadifoglyokat, akiknek száma sokszor az ezret is meghaladta. A segélyakciót dr. Spiegel Ármin főrabbi, a hadifogolytábor kinevezett tábori lelkésze vezette. A hanyatlás ekkor indult meg és még ma is tart. Ma már 180 családban csak 580 lelket számlál a hitközség 169 adófizetővel, a hozzátartozó községek adófizetőinek beszámításával. (Hozzátartoznak az esztergomi járás összes községei és Párkány is, amely most csehszlovák területen van.) Tagjai között van: 2 nagykereskedő, 76 kereskedő, 1 nagyiparos, 55 iparos, 1 gazdálkodó, 3 ügyvéd, 5 orvos, 2 mérnök, 13 szabadpályán, 11 köztisztviselő (7 nyugdíjas), 19 magántisztviselő, 2 tanító, 23 magánzó, 16 munkás, 12 egyéb. 8 munkanélküli. 1 közadakozásból él. Hitéleti, kulturális és szociális célokra évi 21.000 P.-t költ a hitközség, amely ma a következő vezetőség alatt áll: dr. Spiegel Ármin főrabbi, dr. Zwillinger Ferenc elnök, Eckstein Lajos, Balog László alelnökök, Schwarz Lajos pénztáros, Kardos Jenő ellenőr, Bauer Imre iskolaszéki elnök, Polakovszki Saul főkántor, Schönberger Samu titkár. A Chevra Kadisa élén áll: dr. Weisz Sándor és Löwy Lajos, a Nőegylet élén dr. Berényi Gyuláné, dr. Spiegel Árminné, Balog Lászlóné, a Betegsegélyző ügyeit vezeti Porgesz Béla, a Kultúregyletét Lenkei Emil és dr. Spiegel Ármin.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1301. címszó a lexikon => 244. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11301.htm

CÍMSZÓ: Esztergom

SZÓCIKK: Van könyvtára és kézirat-gyűjteménye, amely sok régi okiratot és százéves jegyzőkönyveket őriz. Múltjára vonatkozó egyéb történeti dokumentumok az E.-i prímási és káptalani levéltárakban találhatók. Az anyakönyvvezetést a XIX. sz. elején rendszeresítette. Az első anyakönyvi bejegyzés 1822-ből való és Ung községre vonatkozik. Az első E.-i bejegyzés 1828-ból származik. Régi templomának helyén 1858. új templomot építtetett, de három évtized múlva már ez is szűknek bizonyult, úgy hogy 1888. ezt is lebontatta és az így felszabadult telken, a két régi zsinagóga helyén felépítette még ma is fennálló templomát, tiszta mór stílusban Baumhorn Lipót l. o. budapesti műépítész tervezése szerint. Az építkezést a hitközség tagjainak áldozatkészsége, az általuk felajánlott kamatmentes kölcsön és a törlesztést biztosító önmegadóztatás tette lehetővé. Az építést Stern Márk elnök, Fried Arnold építési bizottsági elnök és Vajda Gyula mérnök vezetése alatt az építési bizottság hajtotta végre. Az egészséges zsidóéletnek ezt a szép monumentumát dr. Weisz Ignác E.-i és dr. Lőw Immánuel szegedi főrabbik avatták fel a hatóság és sok hitközség küldöttségének jelenlétében. Egy évezredes múlt erős fundamentumán épült fel ez a templom, vallásos s hazafias szelleme pedig, melyet kitűnő papok hirdettek, évezredes tradíciókban gyökerezett. Kultúrtörekvése, amely jellemzi, ezekből a nemes hagyományokból bontakozott ki és abból a megnyugtató tudatból, hogy nagy főpapok vigyáznak itt igazi keresztény türelemmel a békére. Mozgató erővé izmosodott a prímási szék iránt való hódolata, amelyről történelmének sok lapja tanúskodik. Minden új prímást szeretettel és bizalommal fogadott és installációját a maga ünnepévé is avatta. Ódákkal, szónoklatokkal és költői lendületű feliratokkal ünnepelték a bevonuló főpapokat. 1808-ban Leipniker kiujjongja magából a zsidóöröm érzéseit: Freudengefühle der Graner Judenschaft bey der feyerlichen Installation Sr. königl. Hoheit des Fürstprimas Carolus Ambrosius . Ódát, beszédet szentelnek 1820. Bosznitz és Löffler für hochfeierlicher Ankunft des Herrn Fürsten Alexander von Rudna és hasonló lelkesedés szólal meg 1839. Rothenberg Efraim Herzenserguss an Sr. Hochfürstlichen Gnaden Joseph Kopácsy Graner Erzbischof am Tagw des feuerlichen Einzuges c. iratában is. A hálának e költői eláradásai mindenesetre nyugalmas közszellemről tanúskodnak, amely buzgó és bölcs vezetőknek lehetővé tette acéltudatos munkálkodást. Az alkotásban és dologtevésben sokan tűntek ki. A XIX. sz. első évtizedétől 1871-ig Löffler Mózes és Rothenberg Efraim, majd két évig dr. Lichtenstein Lajos, 1876-1910-ig pedig dr. Weisz Ignác álltak a rabbinátus élén. Kitartóan dolgoztak a hitközség fellendülése érdekében sok nemzedéken keresztül a laikus vezetők is, akik főleg az Áldori- Kohn , Blau-, Breuer-, Bruckner-, Donat-, Eckstein-, Eisler-, Felsenburg-, Fränkl-. Frisch-. Gaas-, Groszmann-, Grünwald-, Haber-, Hirschhorn-, Horn-, Jaulus-, Kirz-, Lőwy-, Mellinger- Mérei , Mieselbach-, Milch-, Oblatt-, Paul-, Popper-, Putz-, Regensburg-, Tauber-, Tiefenthal-, Wallfisch-, Weisz- és Zwillinger-családokból kerültek ki. Az egymásra ható erőknek ebből a koncertjéből nem szabad kifelejteni azokat sem akik máshonnan származtak oda és exponált társadalmi állásukban is összeforrtak a zsidó hitélettel. Kornhaber Lipót táborszernagy százados korában és lovag Schweitzer Ede altábornagy ezredes korában élt itt és élénken vett részt a hitközség hitéleti és kulturális akcióiban. A mély gyökereken táplálkozó kultúrszellem sokat köszönhet Wettendorfer Lajos őrnagynak is, továbbá dr. Frisch Árminnak, a török szultán későbbi háziorvosának, Vajda Géza műszaki tanácsosnak, Tiefenthal Gyula városi főmérnöknek, dr. Berényi Gyula járási és városi orvosnak, dr. Áldori Mór kir. tanácsos, városi tanács-orvosnak és még most is tevékenykedő dr. Zwillinger Ferenc tb. megyei főügyésznek, Kardos Jenő állampénztári főtanácsosnak, Büchler Mór máv. főmérnöknek, Kinsker Ármin állampénztári főtanácsosnak, dr. Tannert Jakab alezredes-orvosnak. Nagyobb méretű közgazdasági tevékenységet a hitközségnek több tagja fejtett ki, főleg bánrévi Fuchs Vilmos, aki kenyérmezei birtokán mintagazdaságot rendezett be, Schrank Béla és Ödön likőrgyárral, Eckstein Lajos likőrgyárral, Lenkei Emil kiviteli rt.-gal, Klein Sándor edénygyárral, Leimdörfer Nándor építési nagyvállalkozással, Horn Ede bőrgyárral. A hitközség fejlődése 1914 érte el tetőfokát, mikor lélekszáma már az 1000 fölé emelkedett. A világháború azonban, majd az a körülmény, hogy E. az új határok következtében határvárossá lett, megakasztotta a fellendülést, sőt visszafejlődést idézett elő. 95 tagja vett részt a világháborúban és 7 elesett. Állandóan segélyezte az E.-i fogolytáborban tartózkodó zsidó hadifoglyokat, akiknek száma sokszor az ezret is meghaladta. A segélyakciót dr. Spiegel Ármin főrabbi, a hadifogolytábor kinevezett tábori lelkésze vezette. A hanyatlás ekkor indult meg és még ma is tart. Ma már 180 családban csak 580 lelket számlál a hitközség 169 adófizetővel, a hozzátartozó községek adófizetőinek beszámításával. Hozzátartoznak az esztergomi járás összes községei és Párkány is, amely most csehszlovák területen van. Tagjai között van: 2 nagykereskedő, 76 kereskedő, 1 nagyiparos, 55 iparos, 1 gazdálkodó, 3 ügyvéd, 5 orvos, 2 mérnök, 13 szabadpályán, 11 köztisztviselő 7 nyugdíjas , 19 magántisztviselő, 2 tanító, 23 magánzó, 16 munkás, 12 egyéb. 8 munkanélküli. 1 közadakozásból él. Hitéleti, kulturális és szociális célokra évi 21.000 P.-t költ a hitközség, amely ma a következő vezetőség alatt áll: dr. Spiegel Ármin főrabbi, dr. Zwillinger Ferenc elnök, Eckstein Lajos, Balog László alelnökök, Schwarz Lajos pénztáros, Kardos Jenő ellenőr, Bauer Imre iskolaszéki elnök, Polakovszki Saul főkántor, Schönberger Samu titkár. A Chevra Kadisa élén áll: dr. Weisz Sándor és Löwy Lajos, a Nőegylet élén dr. Berényi Gyuláné, dr. Spiegel Árminné, Balog Lászlóné, a Betegsegélyző ügyeit vezeti Porgesz Béla, a Kultúregyletét Lenkei Emil és dr. Spiegel Ármin.

11301.ht

CÍMSZÓ Esztergo

SZÓCIKK Va könyvtár é kézirat-gyűjteménye amel so rég okirato é százéve jegyzőkönyveke őriz Múltjár vonatkoz egyé történet dokumentumo a E.- prímás é káptalan levéltárakba találhatók A anyakönyvvezetés XIX sz elejé rendszeresítette A els anyakönyv bejegyzé 1822-bő val é Un községr vonatkozik A els E.- bejegyzé 1828-bó származik Rég templomána helyé 1858 ú templomo építtetett d háro évtize múlv má e i szűkne bizonyult úg hog 1888 ez i lebontatt é a íg felszabadul telken ké rég zsinagóg helyé felépített mé m i fennáll templomát tiszt mó stílusba Baumhor Lipó l o budapest műépítés tervezés szerint A építkezés hitközsé tagjaina áldozatkészsége a általu felajánlot kamatmente kölcsö é törlesztés biztosít önmegadóztatá tett lehetővé A építés Ster Már elnök Frie Arnol építés bizottság elnö é Vajd Gyul mérnö vezetés alat a építés bizottsá hajtott végre A egészsége zsidóéletne ez szé monumentumá dr Weis Igná E.- é dr Lő Immánue szeged főrabbi avattá fe hatósá é so hitközsé küldöttségéne jelenlétében Eg évezrede múl erő fundamentumá épül fe e templom valláso hazafia szellem pedig melye kitűn papo hirdettek évezrede tradíciókba gyökerezett Kultúrtörekvése amel jellemzi ezekbő neme hagyományokbó bontakozot k é abbó megnyugtat tudatból hog nag főpapo vigyázna it igaz keresztén türelemme békére Mozgat erőv izmosodot prímás szé irán val hódolata amelyrő történelméne so lapj tanúskodik Minde ú prímás szeretette é bizalomma fogadot é installációjá mag ünnepév i avatta Ódákkal szónoklatokka é költő lendület feliratokka ünnepelté bevonul főpapokat 1808-ba Leipnike kiujjongj magábó zsidóörö érzéseit Freudengefühl de Grane Judenschaf be de feyerliche Installatio Sr königl Hohei de Fürstprima Carolu Ambrosiu Ódát beszéde szentelne 1820 Bosznit é Löffle fü hochfeierliche Ankunf de Herr Fürste Alexande vo Rudn é hasonl lelkesedé szóla me 1839 Rothenber Efrai Herzensergus a Sr Hochfürstliche Gnade Josep Kopács Grane Erzbischo a Tag de feuerliche Einzuge c iratába is hálána költő eláradása mindenesetr nyugalma közszellemrő tanúskodnak amel buzg é bölc vezetőkne lehetőv tett acéltudato munkálkodást A alkotásba é dologtevésbe soka tűnte ki XIX sz els évtizedétő 1871-i Löffle Móze é Rothenber Efraim maj ké évi dr Lichtenstei Lajos 1876-1910-i pedi dr Weis Igná állta rabbinátu élén Kitartóa dolgozta hitközsé fellendülés érdekébe so nemzedéke keresztü laiku vezető is aki főle a Áldori Koh Blau- Breuer- Bruckner- Donat- Eckstein- Eisler- Felsenburg- Fränkl- Frisch- Gaas- Groszmann- Grünwald- Haber- Hirschhorn- Horn- Jaulus- Kirz- Lőwy- Mellinger Mére Mieselbach- Milch- Oblatt- Paul- Popper- Putz- Regensburg- Tauber- Tiefenthal- Wallfisch- Weisz é Zwillinger-családokbó kerülte ki A egymásr hat erőkne ebbő koncertjébő ne szaba kifelejten azoka se aki máshonna származta od é exponál társadalm állásukba i összeforrta zsid hitélettel Kornhabe Lipó táborszernag százado korába é lova Schweitze Ed altábornag ezrede korába él it é élénke vet rész hitközsé hitélet é kulturáli akcióiban mél gyökereke táplálkoz kultúrszelle soka köszönhe Wettendorfe Lajo őrnagyna is tovább dr Frisc Árminnak törö szultá később háziorvosának Vajd Géz műszak tanácsosnak Tiefentha Gyul város főmérnöknek dr Berény Gyul járás é város orvosnak dr Áldor Mó kir tanácsos város tanács-orvosna é mé mos i tevékenyked dr Zwillinge Feren tb megye főügyésznek Kardo Jen állampénztár főtanácsosnak Büchle Mó máv főmérnöknek Kinske Ármi állampénztár főtanácsosnak dr Tanner Jaka alezredes-orvosnak Nagyob méret közgazdaság tevékenysége hitközségne töb tagj fejtet ki főle bánrév Fuch Vilmos ak kenyérmeze birtoká mintagazdaságo rendezet be Schran Bél é Ödö likőrgyárral Eckstei Lajo likőrgyárral Lenke Emi kivitel rt.-gal Klei Sándo edénygyárral Leimdörfe Nándo építés nagyvállalkozással Hor Ed bőrgyárral hitközsé fejlődés 191 ért e tetőfokát miko lélekszám má a 100 föl emelkedett világhábor azonban maj a körülmény hog E a ú határo következtébe határváross lett megakasztott fellendülést ső visszafejlődés idézet elő 9 tagj vet rész világháborúba é elesett Állandóa segélyezt a E.- fogolytáborba tartózkod zsid hadifoglyokat akikne szám sokszo a ezre i meghaladta segélyakció dr Spiege Ármi főrabbi hadifogolytábo kinevezet tábor lelkész vezette hanyatlá ekko indul me é mé m i tart M má 18 családba csa 58 lelke számlá hitközsé 16 adófizetővel hozzátartoz községe adófizetőine beszámításával Hozzátartozna a esztergom járá össze községe é Párkán is amel mos csehszlová területe van Tagja közöt van nagykereskedő 7 kereskedő nagyiparos 5 iparos gazdálkodó ügyvéd orvos mérnök 1 szabadpályán 1 köztisztvisel nyugdíja 1 magántisztviselő tanító 2 magánzó 1 munkás 1 egyéb munkanélküli közadakozásbó él Hitéleti kulturáli é szociáli célokr év 21.00 P.- köl hitközség amel m következ vezetősé alat áll dr Spiege Ármi főrabbi dr Zwillinge Feren elnök Eckstei Lajos Balo Lászl alelnökök Schwar Lajo pénztáros Kardo Jen ellenőr Baue Imr iskolaszék elnök Polakovszk Sau főkántor Schönberge Sam titkár Chevr Kadis élé áll dr Weis Sándo é Löw Lajos Nőegyle élé dr Berény Gyuláné dr Spiege Árminné Balo Lászlóné Betegsegélyz ügyei vezet Porges Béla Kultúregyleté Lenke Emi é dr Spiege Ármin

11301.h

CÍMSZ Eszterg

SZÓCIK V könyvtá kézirat-gyűjtemény ame s ré okirat százév jegyzőkönyvek őri Múltjá vonatko egy történe dokumentum E. prímá káptala levéltárakb található anyakönyvvezeté XI s elej rendszeresített el anyaköny bejegyz 1822-b va U község vonatkozi el E. bejegyz 1828-b származi Ré templomán hely 185 templom építtetet hár évtiz múl m szűkn bizonyul ú ho 188 e lebontat í felszabadu telke k ré zsinagó hely felépítet m fennál templomá tisz m stílusb Baumho Lip budapes műépíté tervezé szerin építkezé hitközs tagjain áldozatkészség által felajánlo kamatment kölcs törleszté biztosí önmegadóztat tet lehetőv építé Ste Má elnö Fri Arno építé bizottsá eln Vaj Gyu mérn vezeté ala építé bizotts hajtot végr egészség zsidóéletn e sz monumentum d Wei Ign E. d L Immánu szege főrabb avatt f hatós s hitközs küldöttségén jelenlétébe E évezred mú er fundamentum épü f templo vallás hazafi szelle pedi mely kitű pap hirdette évezred tradíciókb gyökerezet Kultúrtörekvés ame jellemz ezekb nem hagyományokb bontakozo abb megnyugta tudatbó ho na főpap vigyázn i iga kereszté türelemm békér Mozga erő izmosodo prímá sz irá va hódolat amelyr történelmén s lap tanúskodi Mind prímá szeretett bizalomm fogado installációj ma ünnepé avatt Ódákka szónoklatokk költ lendüle feliratokk ünnepelt bevonu főpapoka 1808-b Leipnik kiujjong magáb zsidóör érzései Freudengefüh d Gran Judenscha b d feyerlich Installati S könig Hohe d Fürstprim Carol Ambrosi Ódá beszéd szenteln 182 Boszni Löffl f hochfeierlich Ankun d Her Fürst Alexand v Rud hason lelkesed szól m 183 Rothenbe Efra Herzensergu S Hochfürstlich Gnad Jose Kopác Gran Erzbisch Ta d feuerlich Einzug iratáb i hálán költ eláradás mindeneset nyugalm közszellemr tanúskodna ame buz böl vezetőkn lehető tet acéltudat munkálkodás alkotásb dologtevésb sok tűnt k XI s el évtizedét 1871- Löffl Móz Rothenbe Efrai ma k év d Lichtenste Lajo 1876-1910- ped d Wei Ign állt rabbinát élé Kitartó dolgozt hitközs fellendülé érdekéb s nemzedék kereszt laik vezet i ak fől Áldor Ko Blau Breuer Bruckner Donat Eckstein Eisler Felsenburg Fränkl Frisch Gaas Groszmann Grünwald Haber Hirschhorn Horn Jaulus Kirz Lőwy Mellinge Mér Mieselbach Milch Oblatt Paul Popper Putz Regensburg Tauber Tiefenthal Wallfisch Weis Zwillinger-családokb került k egymás ha erőkn ebb koncertjéb n szab kifelejte azok s ak máshonn származt o exponá társadal állásukb összeforrt zsi hitélette Kornhab Lip táborszerna század koráb lov Schweitz E altáborna ezred koráb é i élénk ve rés hitközs hitéle kulturál akcióiba mé gyökerek táplálko kultúrszell sok köszönh Wettendorf Laj őrnagyn i továb d Fris Árminna tör szult későb háziorvosána Vaj Gé műsza tanácsosna Tiefenth Gyu váro főmérnökne d Berén Gyu járá váro orvosna d Áldo M ki tanácso váro tanács-orvosn m mo tevékenyke d Zwilling Fere t megy főügyészne Kard Je állampénztá főtanácsosna Büchl M má főmérnökne Kinsk Árm állampénztá főtanácsosna d Tanne Jak alezredes-orvosna Nagyo mére közgazdasá tevékenység hitközségn tö tag fejte k fől bánré Fuc Vilmo a kenyérmez birtok mintagazdaság rendeze b Schra Bé Öd likőrgyárra Eckste Laj likőrgyárra Lenk Em kivite rt.-ga Kle Sánd edénygyárra Leimdörf Nánd építé nagyvállalkozássa Ho E bőrgyárra hitközs fejlődé 19 ér tetőfoká mik lélekszá m 10 fö emelkedet világhábo azonba ma körülmén ho határ következtéb határváros let megakasztot fellendülés s visszafejlődé idéze el tag ve rés világháborúb eleset Állandó segélyez E. fogolytáborb tartózko zsi hadifoglyoka akikn szá soksz ezr meghaladt segélyakci d Spieg Árm főrabb hadifogolytáb kineveze tábo lelkés vezett hanyatl ekk indu m m tar m 1 családb cs 5 lelk száml hitközs 1 adófizetőve hozzátarto község adófizetőin beszámításáva Hozzátartozn esztergo jár össz község Párká i ame mo csehszlov terület va Tagj közö va nagykeresked keresked nagyiparo iparo gazdálkod ügyvé orvo mérnö szabadpályá köztisztvise nyugdíj magántisztvisel tanít magánz munká egyé munkanélkül közadakozásb é Hitélet kulturál szociál célok é 21.0 P. kö hitközsé ame követke vezetős ala ál d Spieg Árm főrabb d Zwilling Fere elnö Eckste Lajo Bal Lász alelnökö Schwa Laj pénztáro Kard Je ellenő Bau Im iskolaszé elnö Polakovsz Sa főkánto Schönberg Sa titká Chev Kadi él ál d Wei Sánd Lö Lajo Nőegyl él d Berén Gyulán d Spieg Árminn Bal Lászlón Betegsegély ügye veze Porge Bél Kultúregylet Lenk Em d Spieg Ármi

11301.

CÍMS Eszter

SZÓCI könyvt kézirat-gyűjtemén am r okira százé jegyzőkönyve őr Múltj vonatk eg történ dokumentu E prím káptal levéltárak találhat anyakönyvvezet X ele rendszeresítet e anyakön bejegy 1822- v közsé vonatkoz e E bejegy 1828- származ R templomá hel 18 templo építtete há évti mú szűk bizonyu h 18 lebonta felszabad telk r zsinag hel felépíte fenná templom tis stílus Baumh Li budape műépít tervez szeri építkez hitköz tagjai áldozatkészsé álta felajánl kamatmen kölc törleszt biztos önmegadózta te lehető épít St M eln Fr Arn épít bizotts el Va Gy mér vezet al épít bizott hajto vég egészsé zsidóélet s monumentu We Ig E Immán szeg főrab avat ható hitköz küldöttségé jelenlétéb évezre m e fundamentu ép templ vallá hazaf szell ped mel kit pa hirdett évezre tradíciók gyökereze Kultúrtörekvé am jellem ezek ne hagyományok bontakoz ab megnyugt tudatb h n főpa vigyáz ig kereszt türelem béké Mozg er izmosod prím s ir v hódola amely történelmé la tanúskod Min prím szeretet bizalom fogad installáció m ünnep avat Ódákk szónoklatok köl lendül feliratok ünnepel bevon főpapok 1808- Leipni kiujjon magá zsidóö érzése Freudengefü Gra Judensch feyerlic Installat köni Hoh Fürstpri Caro Ambros Ód beszé szentel 18 Boszn Löff hochfeierlic Anku He Fürs Alexan Ru haso lelkese szó 18 Rothenb Efr Herzenserg Hochfürstlic Gna Jos Kopá Gra Erzbisc T feuerlic Einzu iratá hálá köl eláradá mindenese nyugal közszellem tanúskodn am bu bö vezetők lehet te acéltuda munkálkodá alkotás dologtevés so tűn X e évtizedé 1871 Löff Mó Rothenb Efra m é Lichtenst Laj 1876-1910 pe We Ig áll rabbiná él Kitart dolgoz hitköz fellendül érdeké nemzedé keresz lai veze a fő Áldo K Bla Breue Bruckne Dona Eckstei Eisle Felsenbur Fränk Frisc Gaa Groszman Grünwal Habe Hirschhor Hor Jaulu Kir Lőw Melling Mé Mieselbac Milc Oblat Pau Poppe Put Regensbur Taube Tiefentha Wallfisc Wei Zwillinger-családok kerül egymá h erők eb koncertjé sza kifelejt azo a máshon származ expon társada állásuk összeforr zs hitélett Kornha Li táborszern száza korá lo Schweit altáborn ezre korá élén v ré hitköz hitél kulturá akcióib m gyökere táplálk kultúrszel so köszön Wettendor La őrnagy tová Fri Árminn tö szul késő háziorvosán Va G műsz tanácsosn Tiefent Gy vár főmérnökn Beré Gy jár vár orvosn Áld k tanács vár tanács-orvos m tevékenyk Zwillin Fer meg főügyészn Kar J állampénzt főtanácsosn Büch m főmérnökn Kins Ár állampénzt főtanácsosn Tann Ja alezredes-orvosn Nagy mér közgazdas tevékenysé hitközség t ta fejt fő bánr Fu Vilm kenyérme birto mintagazdasá rendez Schr B Ö likőrgyárr Eckst La likőrgyárr Len E kivit rt.-g Kl Sán edénygyárr Leimdör Nán épít nagyvállalkozáss H bőrgyárr hitköz fejlőd 1 é tetőfok mi léleksz 1 f emelkede világháb azonb m körülmé h hatá következté határváro le megakaszto fellendülé visszafejlőd idéz e ta v ré világháború elese Álland segélye E fogolytábor tartózk zs hadifoglyok akik sz soks ez meghalad segélyakc Spie Ár főrab hadifogolytá kinevez táb lelké vezet hanyat ek ind ta család c lel szám hitköz adófizetőv hozzátart közsé adófizetői beszámításáv Hozzátartoz eszterg já öss közsé Párk am m csehszlo terüle v Tag köz v nagykereske kereske nagyipar ipar gazdálko ügyv orv mérn szabadpály köztisztvis nyugdí magántisztvise taní magán munk egy munkanélkü közadakozás Hitéle kulturá szociá célo 21. P k hitközs am követk vezető al á Spie Ár főrab Zwillin Fer eln Eckst Laj Ba Lás alelnök Schw La pénztár Kar J ellen Ba I iskolasz eln Polakovs S főkánt Schönber S titk Che Kad é á We Sán L Laj Nőegy é Beré Gyulá Spie Ármin Ba László Betegsegél ügy vez Porg Bé Kultúregyle Len E Spie Árm

11301

CÍM Eszte

SZÓC könyv kézirat-gyűjtemé a okir száz jegyzőkönyv ő Múlt vonat e törté dokument prí kápta levéltára találha anyakönyvveze el rendszeresíte anyakö bejeg 1822 közs vonatko bejeg 1828 szárma templom he 1 templ építtet h évt m szű bizony 1 lebont felszaba tel zsina he felépít fenn templo ti stílu Baum L budap műépí terve szer építke hitkö tagja áldozatkészs ált felaján kamatme köl törlesz bizto önmegadózt t lehet épí S el F Ar épí bizott e V G mé veze a épí bizot hajt vé egészs zsidóéle monument W I Immá sze főra ava hat hitkö küldöttség jelenlété évezr fundament é temp vall haza szel pe me ki p hirdet évezr tradíció gyökerez Kultúrtörekv a jelle eze n hagyományo bontako a megnyug tudat főp vigyá i keresz türele bék Moz e izmoso prí i hódol amel történelm l tanúsko Mi prí szerete bizalo foga installáci ünne ava Ódák szónoklato kö lendü felirato ünnepe bevo főpapo 1808 Leipn kiujjo mag zsidó érzés Freudengef Gr Judensc feyerli Installa kön Ho Fürstpr Car Ambro Ó besz szente 1 Bosz Löf hochfeierli Ank H Für Alexa R has lelkes sz 1 Rothen Ef Herzenser Hochfürstli Gn Jo Kop Gr Erzbis feuerli Einz irat hál kö elárad mindenes nyuga közszelle tanúskod a b b vezető lehe t acéltud munkálkod alkotá dologtevé s tű évtized 187 Löf M Rothen Efr Lichtens La 1876-191 p W I ál rabbin é Kitar dolgo hitkö fellendü érdek nemzed keres la vez f Áld Bl Breu Bruckn Don Eckste Eisl Felsenbu Frän Fris Ga Groszma Grünwa Hab Hirschho Ho Jaul Ki Lő Mellin M Mieselba Mil Obla Pa Popp Pu Regensbu Taub Tiefenth Wallfis We Zwillinger-családo kerü egym erő e koncertj sz kifelej az másho szárma expo társad állásu összefor z hitélet Kornh L táborszer száz kor l Schwei altábor ezr kor élé r hitkö hité kultur akciói gyöker táplál kultúrsze s köszö Wettendo L őrnag tov Fr Ármin t szu kés háziorvosá V műs tanácsos Tiefen G vá főmérnök Ber G já vá orvos Ál tanác vá tanács-orvo tevékeny Zwilli Fe me főügyész Ka állampénz főtanácsos Büc főmérnök Kin Á állampénz főtanácsos Tan J alezredes-orvos Nag mé közgazda tevékenys hitközsé t fej f bán F Vil kenyérm birt mintagazdas rende Sch likőrgyár Ecks L likőrgyár Le kivi rt.- K Sá edénygyár Leimdö Ná épí nagyvállalkozás bőrgyár hitkö fejlő tetőfo m léleks emelked világhá azon körülm hat következt határvár l megakaszt fellendül visszafejlő idé t r világhábor eles Állan segély fogolytábo tartóz z hadifoglyo aki s sok e meghala segélyak Spi Á főra hadifogolyt kineve tá lelk veze hanya e in t csalá le szá hitkö adófizető hozzátar közs adófizető beszámításá Hozzátarto eszter j ös közs Pár a csehszl terül Ta kö nagykeresk keresk nagyipa ipa gazdálk ügy or mér szabadpál köztisztvi nyugd magántisztvis tan magá mun eg munkanélk közadakozá Hitél kultur szoci cél 21 hitköz a követ vezet a Spi Á főra Zwilli Fe el Ecks La B Lá alelnö Sch L pénztá Ka elle B iskolas el Polakov főkán Schönbe tit Ch Ka W Sá La Nőeg Ber Gyul Spi Ármi B Lászl Betegsegé üg ve Por B Kultúregyl Le Spi Ár

1130

CÍ Eszt

SZÓ köny kézirat-gyűjtem oki szá jegyzőköny Múl vona tört dokumen pr kápt levéltár találh anyakönyvvez e rendszeresít anyak beje 182 köz vonatk beje 182 szárm templo h temp építte év sz bizon lebon felszab te zsin h felépí fen templ t stíl Bau buda műép terv sze építk hitk tagj áldozatkész ál felajá kamatm kö törles bizt önmegadóz lehe ép e A ép bizot m vez ép bizo haj v egész zsidóél monumen Imm sz főr av ha hitk küldöttsé jelenlét évez fundamen tem val haz sze p m k hirde évez tradíci gyökere Kultúrtörek jell ez hagyomány bontak megnyu tuda fő vigy keres türel bé Mo izmos pr hódo ame történel tanúsk M pr szeret bizal fog installác ünn av Ódá szónoklat k lend felirat ünnep bev főpap 180 Leip kiujj ma zsid érzé Freudenge G Judens feyerl Install kö H Fürstp Ca Ambr bes szent Bos Lö hochfeierl An Fü Alex ha lelke s Rothe E Herzense Hochfürstl G J Ko G Erzbi feuerl Ein ira há k elára mindene nyug közszell tanúsko vezet leh acéltu munkálko alkot dologtev t évtize 18 Lö Rothe Ef Lichten L 1876-19 á rabbi Kita dolg hitk fellend érde nemze kere l ve Ál B Bre Bruck Do Eckst Eis Felsenb Frä Fri G Groszm Grünw Ha Hirschh H Jau K L Melli Mieselb Mi Obl P Pop P Regensb Tau Tiefent Wallfi W Zwillinger-család ker egy er koncert s kifele a másh szárm exp társa állás összefo hitéle Korn táborsze szá ko Schwe altábo ez ko él hitk hit kultu akció gyöke táplá kultúrsz kösz Wettend őrna to F Ármi sz ké háziorvos mű tanácso Tiefe v főmérnö Be j v orvo Á taná v tanács-orv tevéken Zwill F m főügyés K állampén főtanácso Bü főmérnö Ki állampén főtanácso Ta alezredes-orvo Na m közgazd tevékeny hitközs fe bá Vi kenyér bir mintagazda rend Sc likőrgyá Eck likőrgyá L kiv rt. S edénygyá Leimd N ép nagyvállalkozá bőrgyá hitk fejl tetőf lélek emelke világh azo körül ha következ határvá megakasz fellendü visszafejl id világhábo ele Álla segél fogolytáb tartó hadifogly ak so meghal segélya Sp főr hadifogoly kinev t lel vez hany i csal l sz hitk adófizet hozzáta köz adófizet beszámítás Hozzátart eszte ö köz Pá csehsz terü T k nagykeres keres nagyip ip gazdál üg o mé szabadpá köztisztv nyug magántisztvi ta mag mu e munkanél közadakoz Hité kultu szoc cé 2 hitkö köve veze Sp főr Zwill F e Eck L L aleln Sc pénzt K ell iskola e Polako főká Schönb ti C K S L Nőe Be Gyu Sp Árm Lász Betegseg ü v Po Kultúregy L Sp Á