11306.htm

CÍMSZÓ: Étkezési törvények

SZÓCIKK: "Étkezési törvények: (Maachólósz Aszurósz), mint a zsidó vallás törvényei általában, szintén bibliai és rabbinikus törvények, melyek elsősorban meghatározzák a tiltott ételeket. A régi héberek állati táplálékot csupán ünnepnapokon fogyasztottak, rendszerint áldozással kapcsolatban. Az állati hús élvezését a Noáchnak adott engedélyre alapították (Gen. 9. 2, 3), de ennek feltétele volt a vér elkerülése. A Biblia részletesen felsorolja és osztályozza a tiszta és tisztátalan állatokat (l. o.), ehhez képest a tisztátalannak minősített állatok termékeinek (tej, sajt) élvezete is tiltva volt (Bechórót 5b), de ugyanez vonatkozott a tiszta állatra is, ha pl. megbetegedett és téréfó-nak minősítették. Ha pedig egy állatot a rituális szabályok szerint levágtak (l. Sechita) és a látszólag egészséges állatról megállapították, hogy beteg volt (a tüdő és mirigyek vizsgálatánál stb.), akkor az ezen állat tejtermékéből készült sajtféléket is téréfó-nak minősítették s nem volt szabad elfogyasztani. A gyermek anyja emlőjéből négyéves, betegsége esetén ötéves koráig táplálkozhatott, ha azonban kétéves korában három napra abbahagyta, nem volt szabad újra megkezdeni a szoptatást (Ketubót 60a, Bechórót 6a, Chullin 112b, Jóre Dea 81). Tisztátalannak minősített madaraknak vagy tiszta, de beteg madaraknak tojását nem szabad elfogyasztani. A tojásfélék felismerését a rabbik érdekes megfigyelése tette lehetővé (Chullin 64a, Jóre Dea 86). A tojás sárgájában talált vércsepp, miután az a kotlás állapotát jelezte, a tojás élvezetének eltiltását vonta maga után. Éppen ezért kötelező a tojás megnézése feltöréskor (Jóre Dea 66. 2-8). Tilalom alá esik még a tisztátalan halak ikrája is. A pikkelyes halakat szabad fogyasztani még akkor is, ha tisztátalan halakkal együtt húzzák ki azokat (Ab. Zára 40a, Jóre Dea 83. 5-10). Meg van engedve a méz élvezete, mert a mézet a virág váladékának tekintették, nem pedig a rovarénak. Egyébként ez csupán a méh-mézre vonatkozik, de nem más rovarfélékére (Bechórót 7b, Jóre Dea 81. 8, 9). Az ókori zsidóság borzalommal látta a környező népek azt a szokását, hogy eleven állatok egyes tagjait levágják és elfogyasztják. Ennek szigorú eltiltása a Noách-féle 7 törvényben már bennfoglaltatik (Szanhedrin 56a). A tisztának minősített állatot természetesen nem szabad elfogyasztani akkor, ha az elhullott vagy ha máshogyan ölték meg, mint ahogyan azt a sechita-törvény előírta (Deut. 14. 21). A téréfo-törvényeket Mózes 3. könyvén kívül részletesen adja a Chullin talmudtraktátus, továbbá Maimonides J. H. 5-11, Jóre Dea 29-60). A vér élvezete minden formájában szigorúan tiltva van, minthogy azt élő elemnek tekintette már az ókori zsidóság (Levit. 17. 11; Deut. 12. 16). Sehol és sohasem szabad azt zsidónak fogyasztania (Levit. 3. 17). Nem csupán a vérre, hanem véres (eres) húsra is ugyanez a tilalom vonatkozik (Gen. 9. 4). A vérre vonatkozó tilalmi törvényeket részletesen sorolja fel a Talmud (Chullin 111a, 117a; Keritót 2a, 20b; Jóre Dea 66-78). A tilalom valamennyi állat vérére vonatkozik, csupán a megengedett halakéra nem, mert azok vérét nem érrendszer viszi. A marha hátsó combinának fogyasztása nem legális tilalom, csupán a bibliai elbeszélésből (Gen. 32. 32) vezették le azt egyes rabbik (Chullin 100b). A mózesi törvénykönyv háromszor tiltja el szigorúan a gödölye megfőzését anyja tejében (Exod. 23.19; 34. 26, Deuter. 14. 21); tiltva van hús és tej vegyítése, együtt főzése vagy evése (Chullin 115b). A tilalmak megszegőit régebben büntették. Az idolatráktól érintett húst vagy bort tilos volt elfogyasztani, még akkor is, ha szabályszerűen vágták le az állatot. Ennek a tilalomnak az oka az volt, hogy fel kellett tételezni, hogy az illető ételt előzőleg a bálványoknak áldozatul mutatták be (Ab. Zára 29b). Ennek a tilalomnak a maradványa az idolatria megszűnése után is fennmaradt s innen ered a nem-kóser bor eltiltása. Ugyancsak tilalom alá esett a nem-zsidó lakomán való részvétel, vagy a nem-zsidó szakácstól készített étkek élvezete. Eredetileg a nem-zsidó által árusított tejfélék élvezete is tiltva volt, mert fel kellett tételezni, hogy a meg nem engedett állati termékek keverése fennforog. A fejésnél lehetőleg ott kellett lenni. Szakónó, vagy életveszély, mint tilalom szintén szerepel. Így az olyan állat, mely mérget evett téréfó, még ha tiszta állatok közé is tartozik az (Chullin 58b). A zsidó felfogás az É.-et mindenkor szigorúan vette s egészen a modern korig részleteiben is megtartotta. Bizonyos tilalmak, mint legfőképpen a sertés élvezetének tilalma, annyira fontos volt, hogy annak megszegőit már a Makkabeusok korában az aposztatákkal egyenlőeknek tartották (II. Makk. 7. és köv., IV. Makk. 5, Philo In Flaccum § 11). A zsidó nem csupán személyes vagy öröklött averzióból köteles tartózkodni a sertéshústól, hanem azért is, mert az égi Atya rendelte el, hogy tartózkodjunk tőle (Szifra, Kedósim 11). Ez utóbbi máig az orthodox rabbik és judaizmus álláspontja. A tradicionális zsidóság máig nem ismer más É.-et, mint a mózesi rendelkezéseket s megállapítható, hogy azok és a mai É. között nincs semmi különbség, mert a zsidóság orthodox része azt ugyanúgy tartja, mint évezredekkel előbb. Ma már az orvostudomány bebizonyította, hogy a mózesi É.-hez való szívós ragaszkodás a zsidóság fennmaradásának, egészségének és magas átlagéletkorának egyik főforrása. A higiénikus felfogás egyáltalában nem új a zsidó E.-re vonatkozólag, már Maimonides is foglalkozik azzal (Móré Nebuchim 2. 48). Kel kell azt is tételezni, hogy az eltiltott állatok nagy része nem csupán egészségtelennek, hanem undorítónak is tűnhetett fel a régi zsidóság szemében (így a nem pikkelyes halak és csúszómászók), míg más ragadozókat éppen kegyetlenségük miatt nem fogyasztottak s nem is áldoztak. Az ókori felfogás szerint az ilyen állatok evése kegyetlenné teszi az embert (IV. Makkab. 5., Nachmanides a Levit. 11-hez). Kétségtelen azonban az is, hogy számos tiltott állat éppen úgy el volt tiltva a hinduknál, babyloniaiak-nál és az egyiptomiaknál is, de csupán a kasztpapságnak, míg Mózes ezt az egész népre kiterjesztette. Bármilyen eredőkre is vezetik azonban vissza a zsidó É.-et, az kétségen kívül megállapítható, hogy a higiénia követelményeinek az mindenben megfelel s főképp régebbi időkben és melegebb éghajlaton, kapcsolatban más É-kel a zsidóság fennmaradása szempontjából elsőrendű fontosságúak voltak. De a zsidók társadalmi elhelyezkedésére kedvezőtlenül hatottak (l. Kereszténység és zsidóság viszonya) és fokozták a szeparációt is, mely végül is más hatóerőkkel együtt a ghettókra vezetett. (V. ö. Greensohn és K. Kohler «Jew. Encycl.» 1904). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1306. címszó a lexikon => 247. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11306.htm

CÍMSZÓ: Étkezési törvények

SZÓCIKK: Étkezési törvények: Maachólósz Aszurósz , mint a zsidó vallás törvényei általában, szintén bibliai és rabbinikus törvények, melyek elsősorban meghatározzák a tiltott ételeket. A régi héberek állati táplálékot csupán ünnepnapokon fogyasztottak, rendszerint áldozással kapcsolatban. Az állati hús élvezését a Noáchnak adott engedélyre alapították Gen. 9. 2, 3 , de ennek feltétele volt a vér elkerülése. A Biblia részletesen felsorolja és osztályozza a tiszta és tisztátalan állatokat l. o. , ehhez képest a tisztátalannak minősített állatok termékeinek tej, sajt élvezete is tiltva volt Bechórót 5b , de ugyanez vonatkozott a tiszta állatra is, ha pl. megbetegedett és téréfó-nak minősítették. Ha pedig egy állatot a rituális szabályok szerint levágtak l. Sechita és a látszólag egészséges állatról megállapították, hogy beteg volt a tüdő és mirigyek vizsgálatánál stb. , akkor az ezen állat tejtermékéből készült sajtféléket is téréfó-nak minősítették s nem volt szabad elfogyasztani. A gyermek anyja emlőjéből négyéves, betegsége esetén ötéves koráig táplálkozhatott, ha azonban kétéves korában három napra abbahagyta, nem volt szabad újra megkezdeni a szoptatást Ketubót 60a, Bechórót 6a, Chullin 112b, Jóre Dea 81 . Tisztátalannak minősített madaraknak vagy tiszta, de beteg madaraknak tojását nem szabad elfogyasztani. A tojásfélék felismerését a rabbik érdekes megfigyelése tette lehetővé Chullin 64a, Jóre Dea 86 . A tojás sárgájában talált vércsepp, miután az a kotlás állapotát jelezte, a tojás élvezetének eltiltását vonta maga után. Éppen ezért kötelező a tojás megnézése feltöréskor Jóre Dea 66. 2-8 . Tilalom alá esik még a tisztátalan halak ikrája is. A pikkelyes halakat szabad fogyasztani még akkor is, ha tisztátalan halakkal együtt húzzák ki azokat Ab. Zára 40a, Jóre Dea 83. 5-10 . Meg van engedve a méz élvezete, mert a mézet a virág váladékának tekintették, nem pedig a rovarénak. Egyébként ez csupán a méh-mézre vonatkozik, de nem más rovarfélékére Bechórót 7b, Jóre Dea 81. 8, 9 . Az ókori zsidóság borzalommal látta a környező népek azt a szokását, hogy eleven állatok egyes tagjait levágják és elfogyasztják. Ennek szigorú eltiltása a Noách-féle 7 törvényben már bennfoglaltatik Szanhedrin 56a . A tisztának minősített állatot természetesen nem szabad elfogyasztani akkor, ha az elhullott vagy ha máshogyan ölték meg, mint ahogyan azt a sechita-törvény előírta Deut. 14. 21 . A téréfo-törvényeket Mózes 3. könyvén kívül részletesen adja a Chullin talmudtraktátus, továbbá Maimonides J. H. 5-11, Jóre Dea 29-60 . A vér élvezete minden formájában szigorúan tiltva van, minthogy azt élő elemnek tekintette már az ókori zsidóság Levit. 17. 11; Deut. 12. 16 . Sehol és sohasem szabad azt zsidónak fogyasztania Levit. 3. 17 . Nem csupán a vérre, hanem véres eres húsra is ugyanez a tilalom vonatkozik Gen. 9. 4 . A vérre vonatkozó tilalmi törvényeket részletesen sorolja fel a Talmud Chullin 111a, 117a; Keritót 2a, 20b; Jóre Dea 66-78 . A tilalom valamennyi állat vérére vonatkozik, csupán a megengedett halakéra nem, mert azok vérét nem érrendszer viszi. A marha hátsó combinának fogyasztása nem legális tilalom, csupán a bibliai elbeszélésből Gen. 32. 32 vezették le azt egyes rabbik Chullin 100b . A mózesi törvénykönyv háromszor tiltja el szigorúan a gödölye megfőzését anyja tejében Exod. 23.19; 34. 26, Deuter. 14. 21 ; tiltva van hús és tej vegyítése, együtt főzése vagy evése Chullin 115b . A tilalmak megszegőit régebben büntették. Az idolatráktól érintett húst vagy bort tilos volt elfogyasztani, még akkor is, ha szabályszerűen vágták le az állatot. Ennek a tilalomnak az oka az volt, hogy fel kellett tételezni, hogy az illető ételt előzőleg a bálványoknak áldozatul mutatták be Ab. Zára 29b . Ennek a tilalomnak a maradványa az idolatria megszűnése után is fennmaradt s innen ered a nem-kóser bor eltiltása. Ugyancsak tilalom alá esett a nem-zsidó lakomán való részvétel, vagy a nem-zsidó szakácstól készített étkek élvezete. Eredetileg a nem-zsidó által árusított tejfélék élvezete is tiltva volt, mert fel kellett tételezni, hogy a meg nem engedett állati termékek keverése fennforog. A fejésnél lehetőleg ott kellett lenni. Szakónó, vagy életveszély, mint tilalom szintén szerepel. Így az olyan állat, mely mérget evett téréfó, még ha tiszta állatok közé is tartozik az Chullin 58b . A zsidó felfogás az É.-et mindenkor szigorúan vette s egészen a modern korig részleteiben is megtartotta. Bizonyos tilalmak, mint legfőképpen a sertés élvezetének tilalma, annyira fontos volt, hogy annak megszegőit már a Makkabeusok korában az aposztatákkal egyenlőeknek tartották II. Makk. 7. és köv., IV. Makk. 5, Philo In Flaccum § 11 . A zsidó nem csupán személyes vagy öröklött averzióból köteles tartózkodni a sertéshústól, hanem azért is, mert az égi Atya rendelte el, hogy tartózkodjunk tőle Szifra, Kedósim 11 . Ez utóbbi máig az orthodox rabbik és judaizmus álláspontja. A tradicionális zsidóság máig nem ismer más É.-et, mint a mózesi rendelkezéseket s megállapítható, hogy azok és a mai É. között nincs semmi különbség, mert a zsidóság orthodox része azt ugyanúgy tartja, mint évezredekkel előbb. Ma már az orvostudomány bebizonyította, hogy a mózesi É.-hez való szívós ragaszkodás a zsidóság fennmaradásának, egészségének és magas átlagéletkorának egyik főforrása. A higiénikus felfogás egyáltalában nem új a zsidó E.-re vonatkozólag, már Maimonides is foglalkozik azzal Móré Nebuchim 2. 48 . Kel kell azt is tételezni, hogy az eltiltott állatok nagy része nem csupán egészségtelennek, hanem undorítónak is tűnhetett fel a régi zsidóság szemében így a nem pikkelyes halak és csúszómászók , míg más ragadozókat éppen kegyetlenségük miatt nem fogyasztottak s nem is áldoztak. Az ókori felfogás szerint az ilyen állatok evése kegyetlenné teszi az embert IV. Makkab. 5., Nachmanides a Levit. 11-hez . Kétségtelen azonban az is, hogy számos tiltott állat éppen úgy el volt tiltva a hinduknál, babyloniaiak-nál és az egyiptomiaknál is, de csupán a kasztpapságnak, míg Mózes ezt az egész népre kiterjesztette. Bármilyen eredőkre is vezetik azonban vissza a zsidó É.-et, az kétségen kívül megállapítható, hogy a higiénia követelményeinek az mindenben megfelel s főképp régebbi időkben és melegebb éghajlaton, kapcsolatban más É-kel a zsidóság fennmaradása szempontjából elsőrendű fontosságúak voltak. De a zsidók társadalmi elhelyezkedésére kedvezőtlenül hatottak l. Kereszténység és zsidóság viszonya és fokozták a szeparációt is, mely végül is más hatóerőkkel együtt a ghettókra vezetett. V. ö. Greensohn és K. Kohler Jew. Encycl. 1904 .

11306.ht

CÍMSZÓ Étkezés törvénye

SZÓCIKK Étkezés törvények Maachólós Aszurós min zsid vallá törvénye általában szinté biblia é rabbiniku törvények melye elsősorba meghatározzá tiltot ételeket rég hébere állat tápláléko csupá ünnepnapoko fogyasztottak rendszerin áldozássa kapcsolatban A állat hú élvezésé Noáchna adot engedélyr alapítottá Gen 9 2 d enne feltétel vol vé elkerülése Bibli részletese felsorolj é osztályozz tiszt é tisztátala állatoka l o ehhe képes tisztátalanna minősítet állato termékeine tej saj élvezet i tiltv vol Bechóró 5 d ugyane vonatkozot tiszt állatr is h pl megbetegedet é téréfó-na minősítették H pedi eg állato rituáli szabályo szerin levágta l Sechit é látszóla egészsége állatró megállapították hog bete vol tüd é mirigye vizsgálatáná stb akko a eze álla tejtermékébő készül sajtféléke i téréfó-na minősítetté ne vol szaba elfogyasztani gyerme anyj emlőjébő négyéves betegség eseté ötéve korái táplálkozhatott h azonba kétéve korába háro napr abbahagyta ne vol szaba újr megkezden szoptatás Ketubó 60a Bechóró 6a Chulli 112b Jór De 8 Tisztátalanna minősítet madarakna vag tiszta d bete madarakna tojásá ne szaba elfogyasztani tojásfélé felismerésé rabbi érdeke megfigyelés tett lehetőv Chulli 64a Jór De 8 tojá sárgájába talál vércsepp miutá a kotlá állapotá jelezte tojá élvezeténe eltiltásá vont mag után Éppe ezér kötelez tojá megnézés feltörésko Jór De 66 2- Tilalo al esi mé tisztátala hala ikráj is pikkelye halaka szaba fogyasztan mé akko is h tisztátala halakka együt húzzá k azoka Ab Zár 40a Jór De 83 5-1 Me va engedv mé élvezete mer méze virá váladékána tekintették ne pedi rovarénak Egyébkén e csupá méh-mézr vonatkozik d ne má rovarfélékér Bechóró 7b Jór De 81 8 A ókor zsidósá borzalomma látt környez népe az szokását hog eleve állato egye tagjai levágjá é elfogyasztják Enne szigor eltiltás Noách-fél törvénybe má bennfoglaltati Szanhedri 56 tisztána minősítet állato természetese ne szaba elfogyasztan akkor h a elhullot vag h máshogya ölté meg min ahogya az sechita-törvén előírt Deut 14 2 téréfo-törvényeke Móze 3 könyvé kívü részletese adj Chulli talmudtraktátus tovább Maimonide J H 5-11 Jór De 29-6 vé élvezet minde formájába szigorúa tiltv van minthog az él elemne tekintett má a ókor zsidósá Levit 17 11 Deut 12 1 Seho é sohase szaba az zsidóna fogyasztani Levit 3 1 Ne csupá vérre hane vére ere húsr i ugyane tilalo vonatkozi Gen 9 vérr vonatkoz tilalm törvényeke részletese sorolj fe Talmu Chulli 111a 117a Keritó 2a 20b Jór De 66-7 tilalo valamenny álla vérér vonatkozik csupá megengedet halakér nem mer azo véré ne érrendsze viszi marh háts combinána fogyasztás ne legáli tilalom csupá biblia elbeszélésbő Gen 32 3 vezetté l az egye rabbi Chulli 100 mózes törvényköny háromszo tiltj e szigorúa gödöly megfőzésé anyj tejébe Exod 23.19 34 26 Deuter 14 2 tiltv va hú é te vegyítése együt főzés vag evés Chulli 115 tilalma megszegői régebbe büntették A idolatráktó érintet hús vag bor tilo vol elfogyasztani mé akko is h szabályszerűe vágtá l a állatot Enne tilalomna a ok a volt hog fe kellet tételezni hog a illet étel előzőle bálványokna áldozatu mutattá b Ab Zár 29 Enne tilalomna maradvány a idolatri megszűnés utá i fennmarad inne ere nem-kóse bo eltiltása Ugyancsa tilalo al eset nem-zsid lakomá val részvétel vag nem-zsid szakácstó készítet étke élvezete Eredetile nem-zsid álta árusítot tejfélé élvezet i tiltv volt mer fe kellet tételezni hog me ne engedet állat terméke keverés fennforog fejésné lehetőle ot kellet lenni Szakónó vag életveszély min tilalo szinté szerepel Íg a olya állat mel mérge evet téréfó mé h tiszt állato köz i tartozi a Chulli 58 zsid felfogá a É.-e mindenko szigorúa vett egésze moder kori részleteibe i megtartotta Bizonyo tilalmak min legfőképpe serté élvezeténe tilalma annyir fonto volt hog anna megszegői má Makkabeuso korába a aposztatákka egyenlőekne tartottá II Makk 7 é köv. IV Makk 5 Phil I Flaccu 1 zsid ne csupá személye vag öröklöt averzióbó kötele tartózkodn sertéshústól hane azér is mer a ég Aty rendelt el hog tartózkodjun től Szifra Kedósi 1 E utóbb mái a orthodo rabbi é judaizmu álláspontja tradicionáli zsidósá mái ne isme má É.-et min mózes rendelkezéseke megállapítható hog azo é ma É közöt ninc semm különbség mer zsidósá orthodo rész az ugyanúg tartja min évezredekke előbb M má a orvostudomán bebizonyította hog mózes É.-he val szívó ragaszkodá zsidósá fennmaradásának egészségéne é maga átlagéletkorána egyi főforrása higiéniku felfogá egyáltalába ne ú zsid E.-r vonatkozólag má Maimonide i foglalkozi azza Mór Nebuchi 2 4 Ke kel az i tételezni hog a eltiltot állato nag rész ne csupá egészségtelennek hane undorítóna i tűnhetet fe rég zsidósá szemébe íg ne pikkelye hala é csúszómászó mí má ragadozóka éppe kegyetlenségü miat ne fogyasztotta ne i áldoztak A ókor felfogá szerin a ilye állato evés kegyetlenn tesz a ember IV Makkab 5. Nachmanide Levit 11-he Kétségtele azonba a is hog számo tiltot álla éppe úg e vol tiltv hinduknál babyloniaiak-ná é a egyiptomiakná is d csupá kasztpapságnak mí Móze ez a egés népr kiterjesztette Bármilye eredőkr i vezeti azonba vissz zsid É.-et a kétsége kívü megállapítható hog higiéni követelményeine a mindenbe megfele főkép régebb időkbe é melegeb éghajlaton kapcsolatba má É-ke zsidósá fennmaradás szempontjábó elsőrend fontosságúa voltak D zsidó társadalm elhelyezkedésér kedvezőtlenü hatotta l Kereszténysé é zsidósá viszony é fokoztá szeparáció is mel végü i má hatóerőkke együt ghettókr vezetett V ö Greensoh é K Kohle Jew Encycl 190

11306.h

CÍMSZ Étkezé törvény

SZÓCIK Étkezé törvénye Maachóló Aszuró mi zsi vall törvény általába szint bibli rabbinik törvénye mely elsősorb meghatározz tilto ételeke ré héber álla táplálék csup ünnepnapok fogyasztotta rendszeri áldozáss kapcsolatba álla h élvezés Noáchn ado engedély alapított Ge enn feltéte vo v elkerülés Bibl részletes felsorol osztályoz tisz tisztátal állatok ehh képe tisztátalann minősíte állat termékein te sa élveze tilt vo Bechór ugyan vonatkozo tisz állat i p megbetegede téréfó-n minősítetté ped e állat rituál szabály szeri levágt Sechi látszól egészség állatr megállapítottá ho bet vo tü mirigy vizsgálatán st akk ez áll tejtermékéb készü sajtfélék téréfó-n minősített n vo szab elfogyasztan gyerm any emlőjéb négyéve betegsé eset ötév korá táplálkozhatot azonb kétév koráb hár nap abbahagyt n vo szab új megkezde szoptatá Ketub 60 Bechór 6 Chull 112 Jó D Tisztátalann minősíte madarakn va tiszt bet madarakn tojás n szab elfogyasztan tojásfél felismerés rabb érdek megfigyelé tet lehető Chull 64 Jó D toj sárgájáb talá vércsep miut kotl állapot jelezt toj élvezetén eltiltás von ma utá Épp ezé kötele toj megnézé feltörésk Jó D 6 2 Tilal a es m tisztátal hal ikrá i pikkely halak szab fogyaszta m akk i tisztátal halakk együ húzz azok A Zá 40 Jó D 8 5- M v enged m élvezet me méz vir váladékán tekintetté n ped rovaréna Egyébké csup méh-méz vonatkozi n m rovarféléké Bechór 7 Jó D 8 óko zsidós borzalomm lát környe nép a szokásá ho elev állat egy tagja levágj elfogyasztjá Enn szigo eltiltá Noách-fé törvényb m bennfoglaltat Szanhedr 5 tisztán minősíte állat természetes n szab elfogyaszta akko elhullo va máshogy ölt me mi ahogy a sechita-törvé előír Deu 1 téréfo-törvények Móz könyv kív részletes ad Chull talmudtraktátu továb Maimonid 5-1 Jó D 29- v élveze mind formájáb szigorú tilt va mintho a é elemn tekintet m óko zsidós Levi 1 1 Deu 1 Seh sohas szab a zsidón fogyasztan Levi N csup vérr han vér er hús ugyan tilal vonatkoz Ge vér vonatko tilal törvények részletes sorol f Talm Chull 111 117 Kerit 2 20 Jó D 66- tilal valamenn áll véré vonatkozi csup megengede halaké ne me az vér n érrendsz visz mar hát combinán fogyasztá n legál tilalo csup bibli elbeszélésb Ge 3 vezett a egy rabb Chull 10 móze törvénykön háromsz tilt szigorú gödöl megfőzés any tejéb Exo 23.1 3 2 Deute 1 tilt v h t vegyítés együ főzé va evé Chull 11 tilalm megszegő régebb büntetté idolatrákt érinte hú va bo til vo elfogyasztan m akk i szabályszerű vágt állato Enn tilalomn o vol ho f kelle tételezn ho ille éte előzől bálványokn áldozat mutatt A Zá 2 Enn tilalomn maradván idolatr megszűné ut fennmara inn er nem-kós b eltiltás Ugyancs tilal a ese nem-zsi lakom va részvéte va nem-zsi szakácst készíte étk élvezet Eredetil nem-zsi ált árusíto tejfél élveze tilt vol me f kelle tételezn ho m n engede álla termék keveré fennforo fejésn lehetől o kelle lenn Szakón va életveszél mi tilal szint szerepe Í oly álla me mérg eve téréf m tisz állat kö tartoz Chull 5 zsi felfog É.- mindenk szigorú vet egész mode kor részleteib megtartott Bizony tilalma mi legfőképp sert élvezetén tilalm annyi font vol ho ann megszegő m Makkabeus koráb aposztatákk egyenlőekn tartott I Mak köv I Mak Phi Flacc zsi n csup személy va öröklö averziób kötel tartózkod sertéshústó han azé i me é At rendel e ho tartózkodju tő Szifr Kedós utób má orthod rabb judaizm álláspontj tradicionál zsidós má n ism m É.-e mi móze rendelkezések megállapíthat ho az m közö nin sem különbsé me zsidós orthod rés a ugyanú tartj mi évezredekk előb m orvostudomá bebizonyított ho móze É.-h va szív ragaszkod zsidós fennmaradásána egészségén mag átlagéletkorán egy főforrás higiénik felfog egyáltaláb n zsi E.- vonatkozóla m Maimonid foglalkoz azz Mó Nebuch K ke a tételezn ho eltilto állat na rés n csup egészségtelenne han undorítón tűnhete f ré zsidós szeméb í n pikkely hal csúszómász m m ragadozók épp kegyetlenség mia n fogyasztott n áldozta óko felfog szeri ily állat evé kegyetlen tes embe I Makka 5 Nachmanid Levi 11-h Kétségtel azonb i ho szám tilto áll épp ú vo tilt hindukná babyloniaiak-n egyiptomiakn i csup kasztpapságna m Móz e egé nép kiterjesztett Bármily eredők vezet azonb viss zsi É.-e kétség kív megállapíthat ho higién követelményein mindenb megfel főké régeb időkb melege éghajlato kapcsolatb m É-k zsidós fennmaradá szempontjáb elsőren fontosságú volta zsid társadal elhelyezkedésé kedvezőtlen hatott Kereszténys zsidós viszon fokozt szeparáci i me vég m hatóerőkk együ ghettók vezetet Greenso Kohl Je Encyc 19

11306.

CÍMS Étkez törvén

SZÓCI Étkez törvény Maachól Aszur m zs val törvén általáb szin bibl rabbini törvény mel elsősor meghatároz tilt ételek r hébe áll táplálé csu ünnepnapo fogyasztott rendszer áldozás kapcsolatb áll élvezé Noách ad engedél alapítot G en feltét v elkerülé Bib részlete felsoro osztályo tis tisztáta állato eh kép tisztátalan minősít álla termékei t s élvez til v Bechó ugya vonatkoz tis álla megbeteged téréfó- minősített pe álla rituá szabál szer levág Sech látszó egészsé állat megállapított h be v t mirig vizsgálatá s ak e ál tejterméké kész sajtfélé téréfó- minősítet v sza elfogyaszta gyer an emlőjé négyév betegs ese öté kor táplálkozhato azon kété korá há na abbahagy v sza ú megkezd szoptat Ketu 6 Bechó Chul 11 J Tisztátalan minősít madarak v tisz be madarak tojá sza elfogyaszta tojásfé felismeré rab érde megfigyel te lehet Chul 6 J to sárgájá tal vércse miu kot állapo jelez to élvezeté eltiltá vo m ut Ép ez kötel to megnéz feltörés J Tila e tisztáta ha ikr pikkel hala sza fogyaszt ak tisztáta halak egy húz azo Z 4 J 5 enge élveze m mé vi váladéká tekintett pe rovarén Egyébk csu méh-mé vonatkoz rovarfélék Bechó J ók zsidó borzalom lá körny né szokás h ele álla eg tagj levág elfogyasztj En szig eltilt Noách-f törvény bennfoglalta Szanhed tisztá minősít álla természete sza elfogyaszt akk elhull v máshog öl m m ahog sechita-törv előí De téréfo-törvénye Mó köny kí részlete a Chul talmudtraktát tová Maimoni 5- J 29 élvez min formájá szigor til v minth elem tekinte ók zsidó Lev De Se soha sza zsidó fogyaszta Lev csu vér ha vé e hú ugya tila vonatko G vé vonatk tila törvénye részlete soro Tal Chul 11 11 Keri 2 J 66 tila valamen ál vér vonatkoz csu megenged halak n m a vé érrends vis ma há combiná fogyaszt legá tilal csu bibl elbeszélés G vezet eg rab Chul 1 móz törvénykö hároms til szigor gödö megfőzé an tejé Ex 23. Deut til vegyíté egy főz v ev Chul 1 tilal megszeg régeb büntett idolatrák érint h v b ti v elfogyaszta ak szabályszer vág állat En tilalom vo h kell tételez h ill ét előző bálványok áldoza mutat Z En tilalom maradvá idolat megszűn u fennmar in e nem-kó eltiltá Ugyanc tila es nem-zs lako v részvét v nem-zs szakács készít ét élveze Eredeti nem-zs ál árusít tejfé élvez til vo m kell tételez h enged áll termé kever fennfor fejés lehető kell len Szakó v életveszé m tila szin szerep ol áll m mér ev téré tis álla k tarto Chul zs felfo É. minden szigor ve egés mod ko részletei megtartot Bizon tilalm m legfőkép ser élvezeté tilal anny fon vo h an megszeg Makkabeu korá aposztaták egyenlőek tartot Ma kö Ma Ph Flac zs csu személ v örökl averzió köte tartózko sertéshúst ha az m A rende h tartózkodj t Szif Kedó utó m ortho rab judaiz álláspont tradicioná zsidó m is É.- m móz rendelkezése megállapítha h a köz ni se különbs m zsidó ortho ré ugyan tart m évezredek elő orvostudom bebizonyítot h móz É.- v szí ragaszko zsidó fennmaradásán egészségé ma átlagéletkorá eg főforrá higiéni felfo egyáltalá zs E. vonatkozól Maimoni foglalko az M Nebuc k tételez h eltilt álla n ré csu egészségtelenn ha undorító tűnhet r zsidó szemé pikkel ha csúszómás ragadozó ép kegyetlensé mi fogyasztot áldozt ók felfo szer il álla ev kegyetle te emb Makk Nachmani Lev 11- Kétségte azon h szá tilt ál ép v til hindukn babyloniaiak- egyiptomiak csu kasztpapságn Mó eg né kiterjesztet Bármil eredő veze azon vis zs É.- kétsé kí megállapítha h higié követelményei minden megfe fők rége idők meleg éghajlat kapcsolat É- zsidó fennmarad szempontjá elsőre fontosság volt zsi társada elhelyezkedés kedvezőtle hatot Keresztény zsidó viszo fokoz szeparác m vé hatóerők egy ghettó vezete Greens Koh J Ency 1

11306

CÍM Étke törvé

SZÓC Étke törvén Maachó Aszu z va törvé általá szi bib rabbin törvén me elsőso meghatáro til étele héb ál táplál cs ünnepnap fogyasztot rendsze áldozá kapcsolat ál élvez Noác a engedé alapíto e felté elkerül Bi részlet felsor osztály ti tisztát állat e ké tisztátala minősí áll terméke élve ti Bech ugy vonatko ti áll megbetege téréfó minősítet p áll ritu szabá sze levá Sec látsz egészs álla megállapítot b miri vizsgálat a á tejtermék kés sajtfél téréfó minősíte sz elfogyaszt gye a emlőj négyé beteg es öt ko táplálkozhat azo két kor h n abbahag sz megkez szopta Ket Bech Chu 1 Tisztátala minősí madara tis b madara toj sz elfogyaszt tojásf felismer ra érd megfigye t lehe Chu t sárgáj ta vércs mi ko állap jele t élvezet eltilt v u É e köte t megné feltöré Til tisztát h ik pikke hal sz fogyasz a tisztát hala eg hú az eng élvez m v váladék tekintet p rovaré Egyéb cs méh-m vonatko rovarfélé Bech ó zsid borzalo l körn n szoká el áll e tag levá elfogyaszt E szi eltil Noách- törvén bennfoglalt Szanhe tiszt minősí áll természet sz elfogyasz ak elhul másho ö aho sechita-tör elő D téréfo-törvény M kön k részlet Chu talmudtraktá tov Maimon 5 2 élve mi formáj szigo ti mint ele tekint ó zsid Le D S soh sz zsid fogyaszt Le cs vé h v h ugy til vonatk v vonat til törvény részlet sor Ta Chu 1 1 Ker 6 til valame á vé vonatko cs megenge hala v érrend vi m h combin fogyasz leg tila cs bib elbeszélé veze e ra Chu mó törvényk három ti szigo göd megfőz a tej E 23 Deu ti vegyít eg fő e Chu tila megsze rége büntet idolatrá érin t elfogyaszt a szabálysze vá álla E tilalo v kel tétele il é előz bálványo áldoz muta E tilalo maradv idola megszű fennma i nem-k eltilt Ugyan til e nem-z lak részvé nem-z szakác készí é élvez Eredet nem-z á árusí tejf élve ti v kel tétele enge ál term keve fennfo fejé lehet kel le Szak életvesz til szi szere o ál mé e tér ti áll tart Chu z felf É minde szigo v egé mo k részlete megtarto Bizo tilal legfőké se élvezet tila ann fo v a megsze Makkabe kor aposztatá egyenlőe tarto M k M P Fla z cs szemé örök averzi köt tartózk sertéshús h a rend tartózkod Szi Ked ut orth ra judai álláspon tradicion zsid i É. mó rendelkezés megállapíth kö n s különb zsid orth r ugya tar évezrede el orvostudo bebizonyíto mó É. sz ragaszk zsid fennmaradásá egészség m átlagéletkor e főforr higién felf egyáltal z E vonatkozó Maimon foglalk a Nebu tétele eltil áll r cs egészségtelen h undorít tűnhe zsid szem pikke h csúszómá ragadoz é kegyetlens m fogyaszto áldoz ó felf sze i áll e kegyetl t em Mak Nachman Le 11 Kétségt azo sz til á é ti hinduk babyloniaiak egyiptomia cs kasztpapság M e n kiterjeszte Bármi ered vez azo vi z É. kéts k megállapíth higi követelménye minde megf fő rég idő mele éghajla kapcsola É zsid fennmara szempontj elsőr fontossá vol zs társad elhelyezkedé kedvezőtl hato Keresztén zsid visz foko szepará v hatóerő eg ghett vezet Green Ko Enc

1130

CÍ Étk törv

SZÓ Étk törvé Maach Asz v törv által sz bi rabbi törvé m elsős meghatár ti étel hé á táplá c ünnepna fogyaszto rendsz áldoz kapcsola á élve Noá enged alapít felt elkerü B részle felso osztál t tisztá álla k tisztátal minős ál termék élv t Bec ug vonatk t ál megbeteg téréf minősíte ál rit szab sz lev Se láts egész áll megállapíto mir vizsgála tejtermé ké sajtfé téréf minősít s elfogyasz gy emlő négy bete e ö k táplálkozha az ké ko abbaha s megke szopt Ke Bec Ch Tisztátal minős madar ti madar to s elfogyasz tojás felisme r ér megfigy leh Ch sárgá t vérc m k álla jel élveze eltil köt megn feltör Ti tisztá i pikk ha s fogyas tisztá hal e h a en élve váladé tekinte rovar Egyé c méh- vonatk rovarfél Bec zsi borzal kör szok e ál ta lev elfogyasz sz elti Noách törvé bennfoglal Szanh tisz minős ál természe s elfogyas a elhu másh ah sechita-tö el téréfo-törvén kö részle Ch talmudtrakt to Maimo élv m formá szig t min el tekin zsi L so s zsi fogyasz L c v ug ti vonat vona ti törvén részle so T Ch Ke ti valam v vonatk c megeng hal érren v combi fogyas le til c bi elbeszél vez r Ch m törvény háro t szig gö megfő te 2 De t vegyí e f Ch til megsz rég bünte idolatr éri elfogyasz szabálysz v áll tilal ke tétel i elő bálvány áldo mut tilal marad idol megsz fennm nem- eltil Ugya ti nem- la részv nem- szaká kész élve Erede nem- árus tej élv t ke tétel eng á ter kev fennf fej lehe ke l Sza életves ti sz szer á m té t ál tar Ch fel mind szig eg m részlet megtart Biz tila legfők s élveze til an f megsz Makkab ko aposztat egyenlő tart Fl c szem örö averz kö tartóz sertéshú ren tartózko Sz Ke u ort r juda álláspo tradicio zsi É m rendelkezé megállapít k külön zsi ort ugy ta évezred e orvostud bebizonyít m É s ragasz zsi fennmaradás egészsé átlagéletko főfor higié fel egyálta vonatkoz Maimo foglal Neb tétel elti ál c egészségtele undorí tűnh zsi sze pikk csúszóm ragado kegyetlen fogyaszt áldo fel sz ál kegyet e Ma Nachma L 1 Kétség az s ti t hindu babyloniaia egyiptomi c kasztpapsá kiterjeszt Bárm ere ve az v É két megállapít hig követelmény mind meg f ré id mel éghajl kapcsol zsi fennmar szempont első fontoss vo z társa elhelyezked kedvezőt hat Kereszté zsi vis fok szepar hatóer e ghet veze Gree K En