11308.htm

CÍMSZÓ: Éver min hacháj

SZÓCIKK: Éver min hacháj kifejezéssel jelölik az élőállatból elválasztott tagot, darabot, amelynek elfogyasztása szigorúan tiltva van. Tej és tojás nem tartozik e tilalom alá.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1308. címszó a lexikon => 248. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11308.htm

CÍMSZÓ: Éver min hacháj

SZÓCIKK: Éver min hacháj kifejezéssel jelölik az élőállatból elválasztott tagot, darabot, amelynek elfogyasztása szigorúan tiltva van. Tej és tojás nem tartozik e tilalom alá.

11308.ht

CÍMSZÓ Éve mi hachá

SZÓCIKK Éve mi hachá kifejezésse jelöli a élőállatbó elválasztot tagot darabot amelyne elfogyasztás szigorúa tiltv van Te é tojá ne tartozi tilalo alá

11308.h

CÍMSZ Év m hach

SZÓCIK Év m hach kifejezéss jelöl élőállatb elválaszto tago darabo amelyn elfogyasztá szigorú tilt va T toj n tartoz tilal al

11308.

CÍMS É hac

SZÓCI É hac kifejezés jelö élőállat elválaszt tag darab amely elfogyaszt szigor til v to tarto tila a

11308

CÍM ha

SZÓC ha kifejezé jel élőálla elválasz ta dara amel elfogyasz szigo ti t tart til

1130

CÍ h

SZÓ h kifejez je élőáll elválas t dar ame elfogyas szig t tar ti