11313.htm

CÍMSZÓ: Exodus

SZÓCIKK: Exodus (gör.). Kivonulás Egyiptomból, illetve az erről szóló könyv, a Tóra második könyve (Sémósz). Ez a könyv elbeszéli Izrael elnyomatását és szenvedéseit Egyiptomban, Mózes nevelkedését, eljárásait a fáraónál, az Egyiptomra mért tíz csapást, Izrael átkelését a Vörös-tengeren. Tartalmaz azonkívül polgári törvényeket és a Szentély építésére vonatkozó rendelkezéseket, közben elmondja az aranyborjú esetét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1313. címszó a lexikon => 250. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11313.htm

CÍMSZÓ: Exodus

SZÓCIKK: Exodus gör. . Kivonulás Egyiptomból, illetve az erről szóló könyv, a Tóra második könyve Sémósz . Ez a könyv elbeszéli Izrael elnyomatását és szenvedéseit Egyiptomban, Mózes nevelkedését, eljárásait a fáraónál, az Egyiptomra mért tíz csapást, Izrael átkelését a Vörös-tengeren. Tartalmaz azonkívül polgári törvényeket és a Szentély építésére vonatkozó rendelkezéseket, közben elmondja az aranyborjú esetét.

11313.ht

CÍMSZÓ Exodu

SZÓCIKK Exodu gör Kivonulá Egyiptomból illetv a errő szól könyv Tór másodi könyv Sémós E köny elbeszél Izrae elnyomatásá é szenvedései Egyiptomban Móze nevelkedését eljárásai fáraónál a Egyiptomr mér tí csapást Izrae átkelésé Vörös-tengeren Tartalma azonkívü polgár törvényeke é Szentél építésér vonatkoz rendelkezéseket közbe elmondj a aranyborj esetét

11313.h

CÍMSZ Exod

SZÓCIK Exod gö Kivonul Egyiptombó illet err szó köny Tó másod köny Sémó kön elbeszé Izra elnyomatás szenvedése Egyiptomba Móz nevelkedésé eljárása fáraóná Egyiptom mé t csapás Izra átkelés Vörös-tengere Tartalm azonkív polgá törvények Szenté építésé vonatko rendelkezéseke közb elmond aranybor eseté

11313.

CÍMS Exo

SZÓCI Exo g Kivonu Egyiptomb ille er sz kön T máso kön Sém kö elbesz Izr elnyomatá szenvedés Egyiptomb Mó nevelkedés eljárás fáraón Egyipto m csapá Izr átkelé Vörös-tenger Tartal azonkí polg törvénye Szent építés vonatk rendelkezések köz elmon aranybo eset

11313

CÍM Ex

SZÓC Ex Kivon Egyiptom ill e s kö más kö Sé k elbes Iz elnyomat szenvedé Egyiptom M nevelkedé eljárá fáraó Egyipt csap Iz átkel Vörös-tenge Tarta azonk pol törvény Szen építé vonat rendelkezése kö elmo aranyb ese

1131

CÍ E

SZÓ E Kivo Egyipto il k má k S elbe I elnyoma szenved Egyipto nevelked eljár fára Egyip csa I átke Vörös-teng Tart azon po törvén Sze épít vona rendelkezés k elm arany es