11314.htm

CÍMSZÓ: Ézékiel

SZÓCIKK: "Ézékiel próféta könyve, az Utolsó Próféták közt a harmadik helyen áll. Jeremiás kortársa, de hogy személyes összeköttetésben állott-e vele, vagy ismerte-e iratait, nem tudjuk megállapítani. Az állami politikában Cidkijáhu felkelését esküszegésnek tartja (17.), minden szövetségkötést paráználkodásnak bélyegez, mert végül vallási elkeveredésre vezet (23.). Nebukadnecár fogságba hurcolta és itt jutott a prófétai hivatás újabb fogalmazásához. A haza földjén a próféta mindig a nép egyetemével találta magát szemben, a fogság szétszóródottságában már nem volt nemzet s ő most úgy érzi, hogy az egyeseket kell lelki gondozásban részesíteni. Ő az első lelkipásztor, aki a jövő számára neveli az egyeseket «Emberfia, őrnek rendeltelek Izrael nemzetsége fölé. Ha igét hallasz Tőlem, intsd meg őket Nevemben. Ha azt mondanám a bűnösről, hogy halált érdemel és te nem intenéd meg, ... vérét tőled kérem számon» (3. 17-19.). Ezzel függ össze az ő tana a személyes felelősségről. «Mit példálóztok Izráel földjéről, hogy az atyák ettek vadszőlőt és a fiak foga vásik bele. Életemre: nem lesz okotok így példálózni. Minden lélek, az atyák lelke csakúgy, mint a fiák lelke, amely lélek vetkezik, az hal meg. Az igazságosnak az ő igazsága és a gonosznak az ő gonoszsága reá száll. Azt mondjátok: nem helyes az Isten útja? Az Én utam nem volna a helyes, talán a ti utatok nem a helyes? Vessétek el magatoktól minden bűnötöket, melyet elkövettetek és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket! Miért halnátok meg, Izrael háza« (18). A fogságban is tapasztalnia kell, hogy a történeti megrendülés az egyeseket nem hatotta át kellően. «Eljutott hozzám Isten szózata: Ember fia, Izrael nemzetsége salakká lett Előttem, csupa réz, ón, vas és ólomsalakká lett a kohóban, holott azelőtt ezüst volt. Azért Én összegyűjtlek, amint összeszedik az ezüstöt, rezet, vasat, ólmot és ónt a kohóba, aztán fújják alatta a tüzet, hogy megolvasszák, úgy foglak összeszedni haragomban és felháborodásomban és beteszlek és megolvasztalak» (22). Az ő próféciáján már meglátszik az ébredés korszakának szelleme. Most, hogy a nemzeti talajból kiszakadtak, a nemzeti hagyományok minden része becsessé vált kegyeletes érzésük előtt és a szertartások gyakorlásában is emeltyűjét látták a nemzeti és erkölcsi helyreállításnak. Azért van E.-nek egész külön Tórája könyve végén, mely az újjáépítés idejére szól. (40f. végig). És ezért szól prófétai beszédeiben is a szertartásokról. E. nyelve kemény, nyers, Izráelt állandóan a lázadás házának szólítja. De ez mind csak a múlt Izraeljének szól, mely bűnhődik is. De lesz még Izráelnek feltámadása. «Isten kivezetett egy völgybe, mely tele, volt csontokkal, amelyek teljesen kiszáradtak. És szólt: Emberfia, fölélednek-e ezek a csontok? Én feleltem: Uram, Istenem, Te tudod. Erre így szólt hozzám: Prófétálj e csontoknak és mondd: Ti száraz csontok: Én lelket adok belétek, hogy feléledtek... És egyszerre: beléjük szállt a lélek, feléledtek, talpra álltak, rengeteg tömegben. Szólotta Isten ismét: Ezek a csontok: Izrael háza. Ők azt mondják: kiszáradtak már a csontjaink, oda a reménységünk, elvesztünk. Mondd meg nekik: Ím Én megnyitom a ti sírjaitokat s felhozlak benneteket sírjaitokból és elvezetlek Izrael földjére ... És akkor egyesítem őket egy nemzetté. Szolgám, Dávid király lesz a pásztoruk» (37). De nem marad a szűk nemzeti élet határai között az ő tekintete. Maga Izrael üdve is csak a népek Istenre eszmélését szolgálja. «De majd tiszta vizet locsolok rátok, hogy megtisztuljatok minden bűneitektől. És új szívet adok belétek és új lelket és eltávolítom a kőszívet belőletek és hússzívet adok belétek ... És akkor a népek, akik közöttetek laknak, megtudják majd, hogy Én, Isten, újjáépítettem a leromlott helyeket, az elpusztult helyeket újból beültetem» (36. 36). Irodalom. Cornill (Jew. Encycl.) ; u. a., Das Buch d. Propheten Esechiel (1886); D. H. Müller, Esechiel-Studien (1895); Ewald, Die Propheten Des Alton Bundes (1841); Hitzig, Der Prophet Esechiel (1847): S. D. Luzzatto, Perus al Jirmia ve-al Jehezkel (1876) ; Amend, Der Prophet E. (1880); Davidson, The Book of the Prophet E. (Cambridge 1896); Bertholet, Das Buch Hesekiel (1897); Toy, The Book of E. in Hebrew with notes (1899) ; Kretschmer, Das Buch E. (1900)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1314. címszó a lexikon => 251. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11314.htm

CÍMSZÓ: Ézékiel

SZÓCIKK: Ézékiel próféta könyve, az Utolsó Próféták közt a harmadik helyen áll. Jeremiás kortársa, de hogy személyes összeköttetésben állott-e vele, vagy ismerte-e iratait, nem tudjuk megállapítani. Az állami politikában Cidkijáhu felkelését esküszegésnek tartja 17. , minden szövetségkötést paráználkodásnak bélyegez, mert végül vallási elkeveredésre vezet 23. . Nebukadnecár fogságba hurcolta és itt jutott a prófétai hivatás újabb fogalmazásához. A haza földjén a próféta mindig a nép egyetemével találta magát szemben, a fogság szétszóródottságában már nem volt nemzet s ő most úgy érzi, hogy az egyeseket kell lelki gondozásban részesíteni. Ő az első lelkipásztor, aki a jövő számára neveli az egyeseket Emberfia, őrnek rendeltelek Izrael nemzetsége fölé. Ha igét hallasz Tőlem, intsd meg őket Nevemben. Ha azt mondanám a bűnösről, hogy halált érdemel és te nem intenéd meg, ... vérét tőled kérem számon 3. 17-19. . Ezzel függ össze az ő tana a személyes felelősségről. Mit példálóztok Izráel földjéről, hogy az atyák ettek vadszőlőt és a fiak foga vásik bele. Életemre: nem lesz okotok így példálózni. Minden lélek, az atyák lelke csakúgy, mint a fiák lelke, amely lélek vetkezik, az hal meg. Az igazságosnak az ő igazsága és a gonosznak az ő gonoszsága reá száll. Azt mondjátok: nem helyes az Isten útja? Az Én utam nem volna a helyes, talán a ti utatok nem a helyes? Vessétek el magatoktól minden bűnötöket, melyet elkövettetek és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket! Miért halnátok meg, Izrael háza 18 . A fogságban is tapasztalnia kell, hogy a történeti megrendülés az egyeseket nem hatotta át kellően. Eljutott hozzám Isten szózata: Ember fia, Izrael nemzetsége salakká lett Előttem, csupa réz, ón, vas és ólomsalakká lett a kohóban, holott azelőtt ezüst volt. Azért Én összegyűjtlek, amint összeszedik az ezüstöt, rezet, vasat, ólmot és ónt a kohóba, aztán fújják alatta a tüzet, hogy megolvasszák, úgy foglak összeszedni haragomban és felháborodásomban és beteszlek és megolvasztalak 22 . Az ő próféciáján már meglátszik az ébredés korszakának szelleme. Most, hogy a nemzeti talajból kiszakadtak, a nemzeti hagyományok minden része becsessé vált kegyeletes érzésük előtt és a szertartások gyakorlásában is emeltyűjét látták a nemzeti és erkölcsi helyreállításnak. Azért van E.-nek egész külön Tórája könyve végén, mely az újjáépítés idejére szól. 40f. végig . És ezért szól prófétai beszédeiben is a szertartásokról. E. nyelve kemény, nyers, Izráelt állandóan a lázadás házának szólítja. De ez mind csak a múlt Izraeljének szól, mely bűnhődik is. De lesz még Izráelnek feltámadása. Isten kivezetett egy völgybe, mely tele, volt csontokkal, amelyek teljesen kiszáradtak. És szólt: Emberfia, fölélednek-e ezek a csontok? Én feleltem: Uram, Istenem, Te tudod. Erre így szólt hozzám: Prófétálj e csontoknak és mondd: Ti száraz csontok: Én lelket adok belétek, hogy feléledtek... És egyszerre: beléjük szállt a lélek, feléledtek, talpra álltak, rengeteg tömegben. Szólotta Isten ismét: Ezek a csontok: Izrael háza. Ők azt mondják: kiszáradtak már a csontjaink, oda a reménységünk, elvesztünk. Mondd meg nekik: Ím Én megnyitom a ti sírjaitokat s felhozlak benneteket sírjaitokból és elvezetlek Izrael földjére ... És akkor egyesítem őket egy nemzetté. Szolgám, Dávid király lesz a pásztoruk 37 . De nem marad a szűk nemzeti élet határai között az ő tekintete. Maga Izrael üdve is csak a népek Istenre eszmélését szolgálja. De majd tiszta vizet locsolok rátok, hogy megtisztuljatok minden bűneitektől. És új szívet adok belétek és új lelket és eltávolítom a kőszívet belőletek és hússzívet adok belétek ... És akkor a népek, akik közöttetek laknak, megtudják majd, hogy Én, Isten, újjáépítettem a leromlott helyeket, az elpusztult helyeket újból beültetem 36. 36 . Irodalom. Cornill Jew. Encycl. ; u. a., Das Buch d. Propheten Esechiel 1886 ; D. H. Müller, Esechiel-Studien 1895 ; Ewald, Die Propheten Des Alton Bundes 1841 ; Hitzig, Der Prophet Esechiel 1847 : S. D. Luzzatto, Perus al Jirmia ve-al Jehezkel 1876 ; Amend, Der Prophet E. 1880 ; Davidson, The Book of the Prophet E. Cambridge 1896 ; Bertholet, Das Buch Hesekiel 1897 ; Toy, The Book of E. in Hebrew with notes 1899 ; Kretschmer, Das Buch E. 1900 .

11314.ht

CÍMSZÓ Ézékie

SZÓCIKK Ézékie prófét könyve a Utols Prófétá köz harmadi helye áll Jeremiá kortársa d hog személye összeköttetésbe állott- vele vag ismerte- iratait ne tudju megállapítani A állam politikába Cidkijáh felkelésé esküszegésne tartj 17 minde szövetségkötés paráználkodásna bélyegez mer végü vallás elkeveredésr veze 23 Nebukadnecá fogságb hurcolt é it jutot próféta hivatá újab fogalmazásához haz földjé prófét mindi né egyeteméve talált magá szemben fogsá szétszóródottságába má ne vol nemze mos úg érzi hog a egyeseke kel lelk gondozásba részesíteni a els lelkipásztor ak jöv számár nevel a egyeseke Emberfia őrne rendeltele Izrae nemzetség fölé H igé hallas Tőlem ints me őke Nevemben H az mondaná bűnösről hog halál érdeme é t ne intené meg .. véré tőle kére számo 3 17-19 Ezze füg össz a tan személye felelősségről Mi példálózto Izráe földjéről hog a atyá ette vadszőlő é fia fog vási bele Életemre ne les okoto íg példálózni Minde lélek a atyá lelk csakúgy min fiá lelke amel léle vetkezik a ha meg A igazságosna a igazság é gonoszna a gonoszság re száll Az mondjátok ne helye a Iste útja A É uta ne voln helyes talá t utato ne helyes Vesséte e magatoktó minde bűnötöket melye elkövettete é szerezzete magatokna ú szíve é ú lelket Miér halnáto meg Izrae ház 1 fogságba i tapasztalni kell hog történet megrendülé a egyeseke ne hatott á kellően Eljutot hozzá Iste szózata Embe fia Izrae nemzetség salakk let Előttem csup réz ón va é ólomsalakk let kohóban holot azelőt ezüs volt Azér É összegyűjtlek amin összeszedi a ezüstöt rezet vasat ólmo é ón kohóba aztá fújjá alatt tüzet hog megolvasszák úg fogla összeszedn haragomba é felháborodásomba é beteszle é megolvasztala 2 A próféciájá má meglátszi a ébredé korszakána szelleme Most hog nemzet talajbó kiszakadtak nemzet hagyományo minde rész becsess vál kegyelete érzésü előt é szertartáso gyakorlásába i emeltyűjé láttá nemzet é erkölcs helyreállításnak Azér va E.-ne egés külö Tóráj könyv végén mel a újjáépíté idejér szól 40f végi É ezér szó próféta beszédeibe i szertartásokról E nyelv kemény nyers Izráel állandóa lázadá házána szólítja D e min csa múl Izraeljéne szól mel bűnhődi is D les mé Izráelne feltámadása Iste kivezetet eg völgybe mel tele vol csontokkal amelye teljese kiszáradtak É szólt Emberfia fölélednek- eze csontok É feleltem Uram Istenem T tudod Err íg szól hozzám Prófétál csontokna é mondd T szára csontok É lelke ado belétek hog feléledtek.. É egyszerre beléjü száll lélek feléledtek talpr álltak rengete tömegben Szólott Iste ismét Eze csontok Izrae háza Ő az mondják kiszáradta má csontjaink od reménységünk elvesztünk Mond me nekik Í É megnyito t sírjaitoka felhozla benneteke sírjaitokbó é elvezetle Izrae földjér .. É akko egyesíte őke eg nemzetté Szolgám Dávi királ les pásztoru 3 D ne mara szű nemzet éle határa közöt a tekintete Mag Izrae üdv i csa népe Istenr eszmélésé szolgálja D maj tiszt vize locsolo rátok hog megtisztuljato minde bűneitektől É ú szíve ado beléte é ú lelke é eltávolíto kőszíve belőlete é hússzíve ado beléte .. É akko népek aki közöttete laknak megtudjá majd hog Én Isten újjáépítette leromlot helyeket a elpusztul helyeke újbó beültete 36 3 Irodalom Cornil Jew Encycl u a. Da Buc d Prophete Esechie 188 D H Müller Esechiel-Studie 189 Ewald Di Prophete De Alto Bunde 184 Hitzig De Prophe Esechie 184 S D Luzzatto Peru a Jirmi ve-a Jehezke 187 Amend De Prophe E 188 Davidson Th Boo o th Prophe E Cambridg 189 Bertholet Da Buc Hesekie 189 Toy Th Boo o E i Hebre wit note 189 Kretschmer Da Buc E 190

11314.h

CÍMSZ Ézéki

SZÓCIK Ézéki prófé könyv Utol Prófét kö harmad hely ál Jeremi kortárs ho személy összeköttetésb állott vel va ismerte iratai n tudj megállapítan álla politikáb Cidkijá felkelés esküszegésn tart 1 mind szövetségköté paráználkodásn bélyege me vég vallá elkeveredés vez 2 Nebukadnec fogság hurcol i juto prófét hivat úja fogalmazásáho ha földj prófé mind n egyetemév talál mag szembe fogs szétszóródottságáb m n vo nemz mo ú érz ho egyesek ke lel gondozásb részesíten el lelkipászto a jö számá neve egyesek Emberfi őrn rendeltel Izra nemzetsé föl ig halla Tőle int m ők Nevembe a mondan bűnösrő ho halá érdem n inten me . vér től kér szám 17-1 Ezz fü öss ta személy felelősségrő M példálózt Izrá földjérő ho aty ett vadszől fi fo vás bel Életemr n le okot í példálózn Mind léle aty lel csakúg mi fi lelk ame lél vetkezi h me igazságosn igazsá gonoszn gonoszsá r szál A mondjáto n hely Ist útj ut n vol helye tal utat n helye Vessét magatokt mind bűnötöke mely elkövettet szerezzet magatokn szív lelke Mié halnát me Izra há fogságb tapasztaln kel ho történe megrendül egyesek n hatot kellőe Eljuto hozz Ist szózat Emb fi Izra nemzetsé salak le Előtte csu ré ó v ólomsalak le kohóba holo azelő ezü vol Azé összegyűjtle ami összeszed ezüstö reze vasa ólm ó kohób azt fújj alat tüze ho megolvasszá ú fogl összeszed haragomb felháborodásomb beteszl megolvasztal próféciáj m meglátsz ébred korszakán szellem Mos ho nemze talajb kiszakadta nemze hagyomány mind rés becses vá kegyelet érzés elő szertartás gyakorlásáb emeltyűj látt nemze erkölc helyreállításna Azé v E.-n egé kül Tórá köny végé me újjáépít idejé szó 40 vég ezé sz prófét beszédeib szertartásokró nyel kemén nyer Izráe állandó lázad házán szólítj mi cs mú Izraeljén szó me bűnhőd i le m Izráeln feltámadás Ist kivezete e völgyb me tel vo csontokka amely teljes kiszáradta szól Emberfi fölélednek ez csonto felelte Ura Istene tudo Er í szó hozzá Prófétá csontokn mond szár csonto lelk ad beléte ho feléledtek. egyszerr beléj szál léle feléledte talp állta renget tömegbe Szólot Ist ismé Ez csonto Izra ház a mondjá kiszáradt m csontjain o reménységün elvesztün Mon m neki megnyit sírjaitok felhozl bennetek sírjaitokb elvezetl Izra földjé . akk egyesít ők e nemzett Szolgá Dáv kirá le pásztor n mar sz nemze él határ közö tekintet Ma Izra üd cs nép Isten eszmélés szolgálj ma tisz viz locsol ráto ho megtisztuljat mind bűneitektő szív ad belét lelk eltávolít kőszív belőlet hússzív ad belét . akk népe ak közöttet lakna megtudj maj ho É Iste újjáépített leromlo helyeke elpusztu helyek újb beültet 3 Irodalo Corni Je Encyc a D Bu Prophet Esechi 18 Mülle Esechiel-Studi 18 Ewal D Prophet D Alt Bund 18 Hitzi D Proph Esechi 18 Luzzatt Per Jirm ve- Jehezk 18 Amen D Proph 18 Davidso T Bo t Proph Cambrid 18 Berthole D Bu Heseki 18 To T Bo Hebr wi not 18 Kretschme D Bu 19

11314.

CÍMS Ézék

SZÓCI Ézék próf köny Uto Prófé k harma hel á Jerem kortár h személ összeköttetés állot ve v ismert irata tud megállapíta áll politiká Cidkij felkelé esküszegés tar min szövetségköt paráználkodás bélyeg m vé vall elkeveredé ve Nebukadne fogsá hurco jut prófé hiva új fogalmazásáh h föld próf min egyetemé talá ma szemb fog szétszóródottságá v nem m ér h egyese k le gondozás részesíte e lelkipászt j szám nev egyese Emberf őr rendelte Izr nemzets fö i hall Től in ő Nevemb monda bűnösr h hal érde inte m vé tő ké szá 17- Ez f ös t személ felelősségr példálóz Izr földjér h at et vadsző f f vá be Életem l oko példálóz Min lél at le csakú m f lel am lé vetkez m igazságos igazs gonosz gonoszs szá mondját hel Is út u vo hely ta uta hely Vessé magatok min bűnötök mel elkövette szerezze magatok szí lelk Mi halná m Izr h fogság tapasztal ke h történ megrendü egyese hato kellő Eljut hoz Is szóza Em f Izr nemzets sala l Előtt cs r ólomsala l kohób hol azel ez vo Az összegyűjtl am összesze ezüst rez vas ól kohó az fúj ala tüz h megolvassz fog összesze haragom felháborodásom betesz megolvaszta próféciá megláts ébre korszaká szelle Mo h nemz talaj kiszakadt nemz hagyomán min ré becse v kegyele érzé el szertartá gyakorlásá emeltyű lát nemz erköl helyreállításn Az E.- eg kü Tór kön vég m újjáépí idej sz 4 vé ez s prófé beszédei szertartásokr nye kemé nye Izrá álland láza házá szólít m c m Izraeljé sz m bűnhő l Izráel feltámadá Is kivezet völgy m te v csontokk amel telje kiszáradt szó Emberf föléledne e csont felelt Ur Isten tud E sz hozz Prófét csontok mon szá csont lel a belét h feléledtek egyszer belé szá lél feléledt tal állt renge tömegb Szólo Is ism E csont Izr há mondj kiszárad csontjai reménységü elvesztü Mo nek megnyi sírjaito felhoz bennete sírjaitok elvezet Izr földj ak egyesí ő nemzet Szolg Dá kir l pászto ma s nemz é hatá köz tekinte M Izr ü c né Iste eszmélé szolgál m tis vi locso rát h megtisztulja min bűneitekt szí a belé lel eltávolí kőszí belőle hússzí a belé ak nép a közötte lakn megtud ma h Ist újjáépítet leroml helyek elpuszt helye új beülte Irodal Corn J Ency B Prophe Esech 1 Müll Esechiel-Stud 1 Ewa Prophe Al Bun 1 Hitz Prop Esech 1 Luzzat Pe Jir ve Jehez 1 Ame Prop 1 Davids B Prop Cambri 1 Berthol B Hesek 1 T B Heb w no 1 Kretschm B 1

11314

CÍM Ézé

SZÓC Ézé pró kön Ut Próf harm he Jere kortá szemé összekötteté állo v ismer irat tu megállapít ál politik Cidki felkel esküszegé ta mi szövetségkö paráználkodá bélye v val elkevered v Nebukadn fogs hurc ju próf hiv ú fogalmazásá föl pró mi egyetem tal m szem fo szétszóródottság ne é egyes l gondozá részesít lelkipász szá ne egyes Ember ő rendelt Iz nemzet f hal Tő i Nevem mond bűnös ha érd int v t k sz 17 E ö szemé felelősség példáló Iz földjé a e vadsz v b Élete ok példáló Mi lé a l csak le a l vetke igazságo igaz gonos gonosz sz mondjá he I ú v hel t ut hel Vess magato mi bűnötö me elkövett szerezz magato sz lel M haln Iz fogsá tapaszta k törté megrend egyes hat kell Elju ho I szóz E Iz nemzet sal Előt c ólomsal kohó ho aze e v A összegyűjt a összesz ezüs re va ó koh a fú al tü megolvass fo összesz harago felháborodáso betes megolvaszt próféci meglát ébr korszak szell M nem tala kiszakad nem hagyomá mi r becs kegyel érz e szertart gyakorlás emelty lá nem erkö helyreállítás A E. e k Tó kö vé újjáép ide s v e próf beszéde szertartások ny kem ny Izr állan láz ház szólí Izraelj s bűnh Izráe feltámad I kiveze völg t csontok ame telj kiszárad sz Ember föléledn cson felel U Iste tu s hoz Prófé csonto mo sz cson le belé feléledte egysze bel sz lé feléled ta áll reng tömeg Szól I is cson Iz h mond kiszára csontja reménység elveszt M ne megny sírjait felho bennet sírjaito elveze Iz föld a egyes nemze Szol D ki pászt m nem hat kö tekint Iz n Ist eszmél szolgá ti v locs rá megtisztulj mi bűneitek sz bel le eltávol kősz belől hússz bel a né között lak megtu m Is újjáépíte lerom helye elpusz hely ú beült Iroda Cor Enc Proph Esec Mül Esechiel-Stu Ew Proph A Bu Hit Pro Esec Luzza P Ji v Jehe Am Pro David Pro Cambr Bertho Hese He n Kretsch

1131

CÍ Éz

SZÓ Éz pr kö U Pró har h Jer kort szem összeköttet áll isme ira t megállapí á politi Cidk felke esküszeg t m szövetségk paráználkod bély va elkevere Nebukad fog hur j pró hi fogalmazás fö pr m egyete ta sze f szétszóródottsá n egye gondoz részesí lelkipás sz n egye Embe rendel I nemze ha T Neve mon bűnö h ér in s 1 szem felelőssé példál I földj vads Élet o példál M l csa l vetk igazság iga gono gonos s mondj h he u he Ves magat m bűnöt m elkövet szerez magat s le hal I fogs tapaszt tört megren egye ha kel Elj h szó I nemze sa Elő ólomsa koh h az összegyűj összes ezü r v ko f a t megolvas f összes harag felháborodás bete megolvasz próféc meglá éb korsza szel ne tal kiszaka ne hagyom m bec kegye ér szertar gyakorlá emelt l ne erk helyreállítá E T k v újjáé id pró beszéd szertartáso n ke n Iz álla lá há szól Izrael bűn Izrá feltáma kivez völ csonto am tel kiszára s Embe föléled cso fele Ist t ho Próf csont m s cso l bel feléledt egysz be s l feléle t ál ren töme Szó i cso I mon kiszár csontj reménysé elvesz n megn sírjai felh benne sírjait elvez I föl egye nemz Szo k pász ne ha k tekin I Is eszmé szolg t loc r megtisztul m bűneite s be l eltávo kős belő húss be n közöt la megt I újjáépít lero hely elpus hel beül Irod Co En Prop Ese Mü Esechiel-St E Prop B Hi Pr Ese Luzz J Jeh A Pr Davi Pr Camb Berth Hes H Kretsc