11318.htm

CÍMSZÓ: Faciam Hungariam captivam, postea, medicam, deinde catholicam

SZÓCIKK: Faciam Hungariam captivam, postea, medicam, deinde catholicam. «Magyarországot előbb fogollyá, aztán koldussá, végül katolikussá fogom tenni.» Kollonits esztergomi érsek tette állítólag ezt a kijelentést, történelmi bizonyíték azonban nincs róla. Annyi azonban tény, hogy I. Lipót Kollonits tanácsára katolicizálni akarta az országot és a zsidókat kiűzte a királyi városokból. (L. Antiszemitizmus.) u. i.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1318. címszó a lexikon => 252. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11318.htm

CÍMSZÓ: Faciam Hungariam captivam, postea, medicam, deinde catholicam

SZÓCIKK: Faciam Hungariam captivam, postea, medicam, deinde catholicam. Magyarországot előbb fogollyá, aztán koldussá, végül katolikussá fogom tenni. Kollonits esztergomi érsek tette állítólag ezt a kijelentést, történelmi bizonyíték azonban nincs róla. Annyi azonban tény, hogy I. Lipót Kollonits tanácsára katolicizálni akarta az országot és a zsidókat kiűzte a királyi városokból. L. Antiszemitizmus. u. i.

11318.ht

CÍMSZÓ Facia Hungaria captivam postea medicam deind catholica

SZÓCIKK Facia Hungaria captivam postea medicam deind catholicam Magyarországo előb fogollyá aztá koldussá végü katolikuss fogo tenni Kollonit esztergom érse tett állítóla ez kijelentést történelm bizonyíté azonba ninc róla Anny azonba tény hog I Lipó Kollonit tanácsár katolicizáln akart a országo é zsidóka kiűzt király városokból L Antiszemitizmus u i

11318.h

CÍMSZ Faci Hungari captiva poste medica dein catholic

SZÓCIK Faci Hungari captiva poste medica dein catholica Magyarország elő fogolly azt kolduss vég katolikus fog tenn Kolloni esztergo érs tet állítól e kijelentés történel bizonyít azonb nin ról Ann azonb tén ho Lip Kolloni tanácsá katolicizál akar ország zsidók kiűz királ városokbó Antiszemitizmu

11318.

CÍMS Fac Hungar captiv post medic dei catholi

SZÓCI Fac Hungar captiv post medic dei catholic Magyarorszá el fogoll az koldus vé katoliku fo ten Kollon eszterg ér te állító kijelenté történe bizonyí azon ni ró An azon té h Li Kollon tanács katolicizá aka orszá zsidó kiű kirá városokb Antiszemitizm

11318

CÍM Fa Hunga capti pos medi de cathol

SZÓC Fa Hunga capti pos medi de catholi Magyarorsz e fogol a koldu v katolik f te Kollo eszter é t állít kijelent történ bizony azo n r A azo t L Kollo tanác katoliciz ak orsz zsid ki kir városok Antiszemitiz

1131

CÍ F Hung capt po med d catho

SZÓ F Hung capt po med d cathol Magyarors fogo kold katoli t Koll eszte állí kijelen törté bizon az az Koll taná katolici a ors zsi k ki városo Antiszemiti